Zakat Harta Disebut Juga Zakat

APA ITU ZAKAT?

Pengertian
Zakat
intern bahasa Arab yaitu tumbuh, makin, subur, bersih dan penuh keberkatan.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga dan adalah pembahagian harta nan ditentukan oleh Sang pencipta S.W.T. bakal diagihkan kepada 8 kategori (asnaf) yang berhak menerimanya. Ianya merupakan ibadah berbunga segi harta.

Sebagai lambang keadilan sosial Islam, Zakat menyucikan semangat, membersihkan dan menambahkan harta ia serta menjauhkan kemiskinan.

Quran

“Wahai orang-basyar nan beriman! Nafkahkanlah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian bersumber apa yang Kami keluarkan dari bumi bikin kamu…”

quran zakat singapore

Hadith

“Islam is raised on five (pillars): to utter an attestation of faith, prayer, payment of Zakat, fast of Ramadan and the pilgrimage .”

quran zakat singapore

SYARAT-SYARAT ZAKAT HARTA


MUSLIM


Perlu atas setiap umat Islam


NISAB


N kepunyaan jumlah minima


HAUL


Memiliki jumlah minima 1 musim hijri


OWNERSHIP


Hak milik penuh / komplet harta

FIQH ZAKAT

Ustaz Izal Mustafa Kamar daripada Majikan Mufti berkongsi tentang perkara asas mengenai Zakat termaktub Nisab, Haul dan asas pengiraan zakat.

ZAKAT vs SADAQAH


Zakat adalah wajib

manakala Sadaqah adalah digalakkan (sunnah).


Zakat mempunyai kodrat tertentu iaitu 2.5% daripada jumlah harta dan jumlah harta minima (Nisab)

manakala Sadaqah tiada qada dan qadar tertentu dan jumlah harta minima.


Zakat memiliki masa tertentu untuk dikeluarkan (Haul)

manakala Sadaqah tiada masa partikular bakal dikeluarkan.


Zakat mempunyai penyambut nan tertentu (Asnaf)

manakala Sadaqah tiada penerima yang tertentu.

HIKMAH ZAKAT

Zakat bukan semata-mata kewajipan agama kerjakan membantu dan menyokong golongan yang kurang bernasib baik. Ada nan mungkin tersalah anggap zakat seperti cukai walhal sira sebenarnya merupakan suatu ibadah yang membersihkan jiwa.

UNTUK DIRI

Secara dasarnya, Zakat membawa pelbagai maslahat kepada individu dan umum. Salah suatu matlamat Zakat adalah untuk menyucikan dan mengembangkan harta khalayak.

“Barangsiapa yang beramal dengan sebutir tamar hasil dari usahanya koteng nan baik, sedangkan Sang pencipta bukan menerima kecuali nan baik sahaja, maka alangkah Allah akan menerimanya dengan tangan kananNya lalu mengembangkannya bikin pemiliknya sebagaimana seseorang merawat momongan kudanya hingga sira menjadi begitu juga gunung nan besar.”

quran zakat singapore

HIKMAH ZAKAT


Menyuci dan mengembangkan harta


Melahirkan rasa bersyukur dengan pemberian Halikuljabbar


Membawa rasa keamanan dan kesejahteraan


Takhlik mahajana yang lebih adil dan saksama


Melahirkan rahmah dan mengurangkan perasaan iri hati di antara satu sama lain

Selain daripada harta, Zakat sekali lagi membersihkan spirit hamba allah ketimbang ciri-ciri yang tidak elok seperti kebakhilan dan rasa tidak berterima kasih.

“… Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta menernakkan dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-basyar nan berjaya.”

quran zakat singapore

UNTUK MASYARAKAT

Selain keefektifan bikin diri, Zakat lagi meningkatkan keadaan mahajana. Zakat bermaksud takhlik masyarakat yang lebih saksama dan menegakkan keseimbangan sosial. Engkau kembali mengurangkan ketaksuban pada harta, profan dan mayapada nan sesungguhnya adalah berlebihan.

Ibarat perintah tinimbang Allah s.w.t, Zakat juga merupakan amalan lakukan melahirkan rasa bosor makan, ketaatan dan kepatuhan kepadaNya. Dengan menunaikan Zakat, seseorang itu berputra kesyukuran dan kesukaan atas limpahan rahmatNya. Ini membawa kedamaian dan ketenteraman pada dirinya.

Institusi Zakat merupakan institusi nan bermaksud mengendalikan drum perbezaan pendapatan dan ketidakadilan sosial dalam umum. Oleh itu, Zakat membawa masyarakat lebih dekat kepada kesaksamaan internal harta dan membantu mereka yang terjerumus dalam lingkungan kesusahan.

“Tuhan mensyariatkan zakat sreg harta orang-individu congah dari kaum Muslimin sejumlah nan dapat memberi jaminan kepada orang-makhluk miskin di kalangan mereka. Fakir miskin enggak akan menderita kelaparan dan kesulitan makanan melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah, bahawa Allah akan memperhitungkan dengan ketat dan menyeksa mereka dengan azab nan pedih akibat perbuatan itu.”

quran zakat singapore

Ali bin Abi Talib (R.A), narrated by Ibn Hazm


Hubungi Kami + 65 6359 1199

Bagi pertanyaan dan janji sua


Hubungi Kami +65 6359 1199

Cak bagi pertanyaan dan ikrar sua

Source: https://www.zakat.sg/ms/apa-itu-zakat/

Posted by: gamadelic.com