Hadas

Salah satu eksemplar hadas

Hadas
menurut Kamus Ki akbar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kondisi enggak salih sreg pada diri seorang muslim yang menyebabkan beliau bukan boleh sholat, tawaf dan lain sbgnya.[1]
Senada dengan pengertian pada KBBI, pada Ensiklopedia Indeonesia juga diterangkan hadas ialah ketidaksucian yang dipandang tak suci oleh sarat dan menghalangi sarat acinya suatu ibadah.[2]
Hadas menurut cara mensucikan dibedakan menjadi 2 varietas, ialah hadas ki akbar dan boncel.[2]
Hadas besar yaitu hadas yang wajib disucikan dengan mandu mandi sedangkan hadas kecil merupakan hadas yang bisa disucikan dengan cara berwudlu alias tayamum hanya.[2]
Tayamun bisa dipilih untuk menyertu dengan gubahan apabila sedang berhalangan memakai air.[2]
Contoh hadas raksasa adalah haid, junub, nifas dan keluar mani.[1]
Bersiram untuk membersihkan diri mulai sejak hadas dinamakan mandi mesti atau bersiram segara.[3]
Mandi teristiadat maupun mandi besar dilakukan dengan cara meratakan seluruh air ke seluruh putaran tubuh.[3]
Contoh hadas kecil yaitu keluarkan air mungil, ki akbar, alias keluar udara dari dubur.[2]

Bacaan

 1. ^
  a
  b

  Kebangsaan, Departemen Pendidikan (2005).
  Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Wacana. hlm. 380.
 2. ^
  a
  b
  c
  d
  e

  Van Hoeve; Hassan Shadily.
  Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7. Jakarta: Ichtiar Baru. hlm. 1197.
 3. ^
  a
  b

  “Hadas dan Cara Mensucikan”. Galih Pamungkas Agama. Diakses 2Mei 2022.Bersuci (Thaharah)


Serial Artikel tentang
fikih
bersuci di internal
Islam

Jenisnya

Mandi Janabah • Wudhu • Tayamum • Membarut-barut

Amalan fitrah

Potong kulup • Bersiwak • Membudidayakan Jenggot • dan tak-lain

Artikel terkait

Najis •

Hadats


Darah wanita (Haid, Nifas & Istihadhah)
• Kesopanan buang airedunitas.com