Surah At-Tin

at-Tin

Alteen.png

At-Tin.png
Informasi
Guna Buah Gangsa
Klasifikasi Makkiyah
Surah ke 95
Juz Juz 30
Perangkaan
Banyak ruku’ 1 ruku’
Banyak ayat 8 ayat

Surah At-Kangsa
(Arab:
التِّينِ
, “Biji zakar Kaleng”) ialah surah ke-95 dalam al-Qur’an. Surah ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk kelompokan surah Makkiyah. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Buruj. Nama At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terwalak lega ayat purwa surah ini yang gunanya biji kemaluan Tin.

Ringkasan inti

Surah at-Kaleng diawali dengan sumpah Allah yang menyapa buah Kuningan, biji zakar Zaitun, Ardi Sinai, dan Mekkah (ayat 1 sampai 4). Ayat berikutnya menjelaskan bahwa manusia diproduksi kombinasi dalam susunan nan sebaik-baiknya. Walau sedemikian itu, manusia lega berakhir akan dikembalikan ke panggung nan sangat rendah ataupun sangat hina seandainya enggak menjalankan perintah Allah. Orang nan akan selamat dari kehinaan ialah orang yang beriman dan beramal shaleh dan mereka akan mendapat pahala yang bertali-sutra. Ayat ke-7 menjelaskan Muhammad yakni utusan Sang pencipta, yang petuahnya tidak boleh didustakan. Ayat buncit menyatakan bahwa Allah yaitu “Hakim Yang Habis Adil”

Referensi

Tautan luar

Surah Sebelumnya:
Surah Al-Insyirah
Al-Qur’an Surah Berikutnya:
Surah Al-‘Alaq
Surah 95


Surah-surah Al-Qur’an

1.Al-Fatihah •
2.Al-Baqarah •
3.Al-‘Imran •
4.An-Nisa’ •
5.Al-Ma’idah •
6.Al-An’am •
7.Al-A’raf •
8.Al-Anfal •
9.At-Taubah •
10.Yunus •
11.Hud •
12.Yusuf •
13.Ar-Ra’d •
14.Ibrahim •
15.Al-Hijr •
16.An-Nahl •
17.Al-Isra’ •
18.Al-Kahf •
19.Maryam •
20.Ta Ha •
21.Al-Anbiya’ •
22.Al-Hajj •
23.Al-Mu’minun •
24.An-Nur •
25.Al-Furqan •
26.Asy-Syu’ara’ •
27.An-Naml •
28.Al-Qasas •
29.Al-‘Ankabut •
30.Ar-Rum •
31.Luqman •
32.As-Sajdah •
33.Al-Ahzab •
34.Saba’ •
35.Fatir •
36.Ya Sin •
37.As-Saffat •
38.Sad •
39.Az-Zumar •
40.Al-Mu’min •
41.Fussilat •
42.Asy-Syura •
43.Az-Zukhruf •
44.Ad-Dukhan •
45.Al-Jasiyah •
46.Al-Ahqaf •
47.Muhammad •
48.Al-Fath •
49.Al-Hujurat •
50.Qaf •
51.Az-Zariyat •
52.At-Tur •
53.An-Najm •
54.Al-Qamar •
55.Ar-Rahman •
56.Al-Waqi’ah •
57.Al-Hadid •
58.Al-Mujadilah •
59.Al-Hasyr •
60.Al-Mumtahanah •
61.As-Saff •
62.Al-Jumu’ah •
63.Al-Munafiqun •
64.At-Tagabun •
65.At-Talaq •
66.At-Tahrim •
67.Al-Mulk •
68.Al-Mopit •
69.Al-Haqqah •
70.Al-Ma’arij •
71.Nuh •
72.Al-Jinn •
73.Al-Muzzammil •
74.Al-Muddassir •
75.Al-Qiyamah •
76.Al-Makhluk •
77.Al-Mursalat •
78.An-Naba’ •
79.An-Nazi’at •
80.’Abasa •
81.At-Takwir •
82.Al-Infitar •
83.Al-Tatfif •
84.Al-Insyiqaq •
85.Al-Buruj •
86.At-Tariq •
87.Al-A’la •
88.Al-Gasyiyah •
89.Al-Fajr •
90.Al-Balad •
91.Asy-Syams •
92.Al-Lail •
93.Ad-Duha •
94.Al-Insyirah •
95.At-Gangsa
 •
96.Al-‘Alaq •
97.Al-Qadr •
98.Al-Bayyinah •
99.Az-Zalzalah •
100.Al-‘Adiyat •
101.Al-Qari’ah •
102.At-Takasur •
103.Al-‘Asr •
104.Al-Humazah •
105.Al-Fil •
106.Quraisy •
107.Al-Ma’un •
108.Al-Kausar •
109.Al-Kafirun •
110.An-Nasr •
111.Al-Lahab •
112.Al-Ikhlas •
113.Al-Falaq •
114.An-Nas


QUR'AN 2981c.jpg

Keterangan:
Makkiyah •
Madaniyahedunitas.com