Sholat Sunah Sebelum Sholat Subuh

Qobliyah Dini hari –
Selain sholat wajib fardhu yang dilaksanakan panca kali sehari, umat muslim juga n kepunyaan ibadah sunnah yang hukumnya tidak terbiasa semata-mata memiliki pahala dan ganjaran yang besar. Riuk satu ibadah sunnah nan absah dilakukan yakni sholat sunnah, sama dengan sholat sunnah qobliyah fajar.

Sholat qobliyah pagi buta merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat subuh. Sholat qobliyah subuh, menurut mazhab Syafi’i sama sebagaimana sholat fajar, menurut para pendapat jumhur ulama. Nama lain dari qobliyah subuh adalah sholat sunah barad, sebab dilakukan ketika cuaca masih dalam keadaan anyep.

Ada pula yang menyebut qobliyah subuh sebagai shalat sunah ghadat, sebab dilakukan pagi-pagi sekali. Apabila Grameds cak hendak melaksanakan qobliyah subuh, maka Grameds teradat tahu kehendak dan penyelenggaraan cara melaksanakannya. Berikut penjelasannya.

Niat Sholat Qobliyah Subuh

Qobliyah Subuh

pexels.com

Qobliyah pagi buta atau sholat fajar, sepantasnya merujuk kepada hari pelaksanaan sholat yang dilakukan ketika waktu fajar telah tiba. Tetapi ada dua sholat yang singularis dilaksanakan puas hari fajar, yaitu sholat subuh dan qobliyah dini hari. Secara singkatnya, sholat qobliyah pagi buta yakni sholat sunnah dua rakaat nan dilaksanakan sebelum sholat subuh.

Seperti pelaksanaan sholat yang lainnya, ada karsa sholat qobliyah pagi buta yang mesti dilafalkan sebelum mulai melakukan amalan ini. Berikut kehendak dan tata prinsip melaksanakan sholat qobliyah dini hari.


Ushalli sunnatas shubhi rak’ataini lillahi ta’ala

Artinya: Aku sengaja melaksanakan sembahyang sunnah subuh dua rakaat karena Allah Ta’ala.

Qobliyah Subuh

Tata Cara Melaksanakan Sholat Qobliyah Subuh

Pengelolaan cara sholat qobliyah subuh sesungguhnya sama seperti sholat fardhu dan sholat sunnah lainnya. Saja, ketika melaksanakan sholat qobliyah subuh, dianjurkan bakal membaca surat sumir. Situasi ini karena waktu pelaksanaan qobliyah fajar tekor.

Utusan tuhan juga melaksanakan sholat qobliyah subuh dengan waktu yang singkat. Sholat sunnah ini dikerjakan sebelum sholat fardhu subuh dan sekadar sebanyak dua rakaat hanya. Berikut tata cara melaksanakan sholat sunnah qobliyah fajar dengan moralistis.

 • Membaca niat sholat sunnah qobliyah subuh:
 • Membaca takbiratul ihram, Allahu akbar
 • Membaca sertifikat al Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca salah satu dokumen pendek dalam Alquran.
 • Melakukan rukuk
 • Mengerjakan i’tidal
 • Sungkem pertama
 • Duduk di antara dua sujud
 • Sujud kedua sreg rakaat pertama
 • Meleleh dan mengulangi kembali pujuk dari nomor dua hingga membaca akta ringkas.
 • Duduk tasyahud
 • Menitahkan riuk, kemudian berpalis ke arah kanan dan kidal.

Selepas selesai melaksanakan sholat qobliyah fajar, Grameds dapat membaca dzikir berikut ini.

 • Ya Hayyu Ya Qayyum Laa Illaaha Illa Anta (baca dzikir ini sebanyak 40 mungkin).
 • Kemudian tutup dzikir dengan Subhanallah wa Bihamdihi, Subhanallahil Adim, Astagfirullah (sebanyak 100 mana tahu).

Kemudian, Grameds dianjurkan kerjakan rebahan ke arah samping kanan, sambil menunggu waktu untuk melaksanakan sholat subuh. Menurut Syeikh An Nawawi, dipetuakan umat Selam membaca bacaan dzikir khusus setelah melaksanakan sholat qobliyah dini hari dan menunggu musim subuh.

Berikut merupakan zikir nan dianjurkan dibaca selepas melaksanakan sholat qobliyah subuh.

Arab-Latin:

Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mika ila wa muhammadinin nibiyyi a’uzubika minannar.

Artinya:

Ya Allah, Sang pencipta berpangkal malaikat Jibril, Israfil, Mikail dan Muhammad yang menjadi nabi. Saya berlabuh puas Mu bermula api neraka.

Qobliyah Subuh

Surat nan Dianjurkan untuk Dibaca Ketika Sholat Qobliyah Subuh

Berkenaan dengan pelaksanaan sholat qobliyah subuh, terserah beberapa teks surat ringkas yang lewat dianjurkan bikin dibaca sehabis selesai membaca kopi Al Fatihah. Kedua surat yang disarankan adalah dokumen Al Insyirah dan Al Fil. Akan halnya kedua sahifah pendek ini, Imam Al Ghazali tahu menyampaikan tentang keutamaan kedua surat pendek ini ketika dibaca plong qobliyah pagi buta.

Orang yang mendaras surat Al Insyirah dan piagam Al Fil ketika melaksanakan sholat sunnah qobliyah fajar, maka kamu akan terbentuk terbit kejahatan yang dilakukan maka dari itu orang-makhluk yang jahat. (I’anah ath-Thalibin Juz 1 Hal 246-247)

Selain dua tembusan ringkas di atas, suka-suka pula salinan yang baik dibaca ketika melaksanakan sholat qobliyah subuh, yaitu surat Al Baqarah ayat 136 dan surat Al Kafirun lega rakaat mula-mula. Kemudian cak bagi rakaat kedua, disarankan bikin membaca sertifikat Al Imran ayat 64 atau surat Al Salih. Berikut bunyi bersumber ayat-ayat tersebut.

1. Al Baqarah ayat 136

Arab Latin:

Qụlū āmannā billāhi wa mā unzila ilainā wa mā unzila ilā ibrāhīma wa ismā’īla wa is-ḥāqa wa ya’qụba wal-asbāṭi wa mā ụtiya mụsā wa ‘īsā wa mā ụtiyan-nabiyyụna mir rabbihim, lā nufarriqu baina aḥadim min-hum wa naḥnu lahụ muslimụn

Artinya: Katakanlah hai orang-orang yang mukmin: Kami beriman sreg Halikuljabbar dan barang apa yang diturunkan pada kami serta apa nan diturunkan pada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya serta apa nan diberikan pada Musa dan Isa dan apa yang diberikan pada utusan tuhan-nabi dari Tuhannya. Kami tak memperbedakan satu orangpun di antara mereka dan kami sahaja tunduk serta patuh pada-Nya.

2. Al Imran ayat 64

Arab Latin:

Qul yā ahlal-kitābi ta’ālau ilā kalimatin sawā`im bainanā wa bainakum allā na’buda illallāha wa lā nusyrika bihī syai`aw wa lā yattakhiża ba’ḍunā ba’ḍan arbābam min dụnillāh, fa in tawallau fa qụlusy-hadụ bi`annā muslimụn

Artinya: Katakanlah, “Aduhai juru kitab, mari berpegang pada satu kalimat (ketetapan) nan tak ada perselisihan di antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah serta enggak kita persekutukan Anda dengan suatu apapun dan tidak pun sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai Tuhan selain Tuhan.” Apabila mereka berpaling, maka katakanlah sreg merek, “saksikanlah, bahwa kami adalah orang-hamba allah yang berserah di pada Allah.”

Dua tembusan Al Baqarah dan sahifah Al Imran tersebut, yaitu dua sahifah pendek yang sah dibaca oleh Utusan tuhan momen melaksanakan sholat qobliyah pagi buta. Berikut khasiat hadistnya.

“Sememangnya Nabi ketika sholat sunnah sebelum dini hari, plong rakaat pertama akan mendaras “Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina…” (dokumen Al Baqarah:136), kemudian lega rakaat kedua membaca, “…amanna billah, asyhadu bi anna muslimun.” (Surat Al Imran: 52).” (H.R. Muslim 727).

Dzikir Sholat Qobliyah Dini hari

Qobliyah Subuh

pexels.com

Meskipun lain teradat, sahaja berdzikir sesudah selesai sholat akan menggunung pahala dan bisa menyempurnakan sholat qobliyah subuh. Berikut sejumlah bacaan dzikir yang bisa Grameds baca usai melaksanakan qobliyah dini hari.

1. Membaca Istighfar

Dzikir pertama yang boleh dibaca sehabis sholat qobliyah yakni istighfar. Grameds disarankan cak bagi membaca lafadz istighfar ini sebanyak 33 kali.

Rasul SAW bersabda,

“Barang bisa jadi membiasakan dirinya untuk senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar pada setiap kesulitan, kebahagiaan dari setiap kesusahan dan lambung dari arah yang tidak pernah disangka-sangkil.” (HR. Serbuk Daud dan Ibni Majah).

2. Mendaras Inskripsi Al Fatihah

Usai membaca istighfar sebanyak 33 kali, Grameds pun disarankan kerjakan membaca surat Al Fatihah, sebab akta Al Fatihah yang dibaca usai sholat akan memasrahkan banyak keutamaan.

3. Membaca Ayat Kursi

Ayat kursi memang memiliki banyak guna dan keutamaan, terutama apabila dibaca usai melaksanakan sholat, baik itu sholat fardhu maupun shalat sunnah seperti qobliyah subuh. Setelah mengaji surat Al Fatihah, Grameds pun bisa mendaras ayat kursi bikin menetapi shalat Grameds.

Rasul SAW pernah bersabda, “Barangsiapa yang membaca ayat kursi usai melaksanakan sholat, maka tidak ada situasi yang dapat menghalanginya masuk ke kedewaan, kecuali karena mortalitas.” (HR. An-Nasai).

4. Membaca Arsip Al Imran Ayat 18

Sehabis selesai membaca ayat kursi, Grameds bisa melanjutkan dengan mendaras surat Al Imran ayat 18. Berikut lafadznya.

Arab Latin:

Shahidallaahu annahuu laa ilaaha illaa Huwa walmalaaa’ikatu wa ulul ‘ilmi qooa’pendeta bilqist; laaa ilaaha illaa Huwal ‘Aziizul Hakiim

Artinya: Allah mengatakan, bahwasanya tiada Tuhan selain Yang mahakuasa nan berhak untuk disembah, yang menegakan keadilan. Para malaikat serta orang-orang yang berilmu lagi menyatakan hal demikian. Tiada Tuhan selain Dia yang berwajib cak bagi disembah, Nan Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

5. Membaca Tasbih, Tahlil, Takbir dan Puji-pujian

Setelah membaca beberapa arsip, Grameds dianjurkan bikin melanjutkan dzikir dengan mengaji bacaan tasbih, tahlil, takbir dan tahlil sebanyak 33 kali. Apabila Grameds membaca rosario, tahmid, takbir dan tahlil sebanyak 33 siapa, maka dosanya akan diampuni meskipun dosa Grameds sebanyak buih yang ada sreg segara. Berikut pustaka tasbih, doa, tahlil dan takbir.


6. Membaca Manuskrip Al Ikhlas, Al Falaq dan An-Naas

Wacana dzikir yang buncit yaitu bacaan yang dapat memenuhi sholat sunnah qobliyah subuh, yaitu dengan membaca surat Al Masif, Al Falaq dan An-Nas. Ketiga dokumen ringkas ini, dianggap menjadi suatu amalan yang mustajab dan sangat dianjurkan oleh Rasul bagi umat muslim.

Keutamaan Sholat Qobliyah Subuh

Qobliyah Subuh

pexels.com

Sholat qobliyah dini hari memang hukumnya enggak perlu, tetapi apabila Grameds melaksanakannya, maka Grameds bisa memperoleh sejumlah keutamaan berpokok sholat sunnah qobliyah subuh. Berikut beberapa keutamaan berpangkal sholat qobliyah dini hari.

1. Lebih baik dari dunia beserta isinya

Keutamaan permulaan bermula qobliyah dini hari adalah kebaikan dari sholat sunnah ini kian baik dari manjapada dan isinya. Keutamaan ini sesuai dengan Sehadist terbit Muslim dan Tirmidzi, berikut artinya.

“Aisyah RA meriwayatkan dari Rasul SAW, Beliau berbicara, ‘dua rakaat sebelum fajar (sholat subuh) lebih baik nilainya dibandingkan dari mayapada dan isinya.” (HR. Muslim dan Tirmidzi)

Artinya, insan nan sayang melaksanakan ibadah secara berkelanjutan dan ki ajek, maka sira akan disukai oleh Tuhan.

Serdak Hurairah RA asosiasi berujar, bahwa Utusan tuhan SAW bersabda mengenai keutamaan yang asing legal dari sholat dini hari.

“Seandainya mereka luang keutamaan yang terserah pada sholat isya dan sholat pagi buta, maka tentu mereka akan condong (sholat isya dan subuh) bahkan sambil merangkak sekalipun.” (HR. Bukhari dan Mukminat)

2. Mengikuti teladan nabi

Mengerjakan sholat sunnah qobliyah dini hari artinya Grameds telah menirukan ilham serta teladan rasul.

Rasulullah SAW menjatah contoh pada umat-umatnya untuk senantiasa menjaga rutinitasnya n domestik melaksanakan sholat qobliyah subuh. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits shahih berpangkal Bukhari dan Mukmin, berikut artinya.

“Rasulullah SAW lampau diam di antara adzan muadzin sebatas sholat fajar. Sebelum sholat subuh dimulai, Rasul akan mengusung dengan 2 rakaat ringan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Menyelimuti kehabisan pada sholat wajib

Keutamaan ketiga berpangkal sholat sunnah qobliyah pagi buta adalah memenuhi sholat mesti atau menutup kesuntukan yang suka-suka ketika melaksanakan sholat wajib. Laksana anak adam, tentu sekadar tidak relasi luput dari kekurangan maupun kesalahan. Seperti itu sekali lagi detik melaksanakan sholat fardhu.

Tak jarang, sholat yang dilakukan mempunyai kesuntukan kerumahtanggaan proses pelaksanaannya pada bagian-bagi tertentu. Contohnya begitu juga operasi nan tidak sempurna, referensi yang mungkin lupa, terlalu taajul, tidak khusyuk dan hormat dan tak sebagainya.

Makanya karena itu, bagi menyempurnakan sholat fardhu, maka terbiasa dilaksanakan sholat sunnah.

4. Balasan menanti aktual apartemen di surga

Keutamaan lain semenjak sholat qobliyah subuh ialah mendapatkan rumah di indraloka bagaikan pertentangan karena telah taat dan beribadah pada Allah. Keutamaan ini, dijelaskan juga dalam sebuah hadist shahih yang disampaikan maka itu Ummu Habibah ra, Ulam-ulam Rasul SAW, bercakap:

“Aku mendengar Rasul shallallahu alaihi wa sallam bersabda, seorang hamba yang orang islam melaksanakan sholat sunnah yang bukan mesti, karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam setiap harinya, maka Almalik akan membangunkan baginya sebuah rumah (istana) di suwargaloka.

Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, setelah aku mendengarkan hadist tersebut, aku tidak rangkaian menghindari shalat tersebut (sholat sunnah).”

5. Cak acap bakir dalam rimbunan Allah

Selain mendapatkan flat alias istana di surga kelak, seseorang nan cak acap melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh lagi akan kaya dalam lindungan Allah.

Siapa hanya akan selalu berada dalam lindungan Allah, apabila ia melaksanakan sholat tepat waktu dan diiringi pula dengan amalan-amalan baik lainnya. Rasulullah pernah bersabda, “Barangsiapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia akan berada kerumahtanggaan jaminan Allah.

Maka jang pernah coba-coba membentuk Halikuljabbar membuktikan janji Nya. siapa saja nan membunuh orang ketika ia semenjana menunaikan sholat pagi buta, maka Allah sekali lagi akan menuntutnya, sehingga Allah akan membenamkan muka orang tersebut ke intern jago merah neraka.” (HR. Mukmin. Tirmidzi dan Anak laki-laki Majah).

Itulah penjelasan tercalit sholat qobliyah subuh, baik kehendak, tata cara, pertinggal yang dianjurkan bakal dibaca serta dzikir setelah selesai melaksanakan sholat qobliyah dini hari. Apabila Grameds mau mengarifi tentang sholat, baik itu sholat teristiadat dan sholat sunnah, maka Grameds bisa mengarifi informasinya dengan membaca buku.

Qobliyah Subuh

Sebagai #SahabatTanpaBatas, gramedia.com menyediakan buku-buku seputar keutamaan sholat, panduan sholat wajib dan sunnah bakal Grameds. Buat kondusif Grameds intern menambah wawasan, Gramedia camar menyempatkan persendian berkualitas dan original sepatutnya Grameds memiliki informasi #LebihDenganMembaca.

Jangan ragu untuk membeli buku di Gramedia, karena dijamin original dan berkualitas. Jadi tunggu manalagi? Segera beli dan dapatkan bukunya sekarang lagi!

Rekomendasi Daya & Artikel Terkait

Panitera: Khansa

BACA JUGA:

 1. Doa Qunut: Pengertian, Bacaan, Macam, dan Tata Caranya
 2. Penyelenggaraan Pendirian Sholat Dhuha: Keutamaan dan Doa Pasca- Sholat Dhuha
 3. 5 Doa Sesudah Sholat Dhuha Sebaiknya Hidup Kian Baik
 4. 30 Kata Dur Pagi Hari Islami
 5. Jam Terbaik Salat Tahajud dan Keutamaannya

ePerpus adalah layanan bibliotek digital masa sekarang yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan intern mengelola perpustakaan digital Ia. Klien B2B Taman pustaka digital kami meliputi sekolah, perkumpulan, korporat, sampai arena ibadah.”

logo eperpus

 • Custom log
 • Akses ke beribu-ribu buku dari penerbit berkualitas
 • Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol persuratan Kamu
 • Tersuguh intern platform Android dan IOS
 • Tersuguh fitur admin dashboard buat melihat deklarasi analisis
 • Mualamat statistik lengkap
 • Aplikasi aman, praktis, dan efisien

Source: https://www.gramedia.com/literasi/qobliyah-subuh/

Posted by: gamadelic.com