Sebutkan Delapan Golongan Mustahik Zakat

KOMPAS.com –
Zakat fitrah merupakan pikulan bagi setiap muslim yang mewah melakukannya. Mereka yang membayarkan zakat fitrah disebut dengan
muzakki,
sebaliknya anak adam nan berhak menerima zakat fitrah disebut
mustahik.

Waktu mengeluarkan zakat fitrah, menurut Imam Syafi’i dapat dikeluarkan pada periode purwa rembulan Ramadan. Belaka makin baik jika zakat fitrah dikeluarkan puas dua hari bungsu Ramadan.

Zakat fitrah merupakan ibadah
ijtimaiyah,
yang artinya ibadah kemasyarakatan. Di mana amalan ini diwajibkan atas seorang mukminat minus syarat sendiri tersebut harus gemuk atau mempunyai harta berlebih.

Zakat ini dibayarkan dalam bentuk uang kontan atau beras yang harus dilakukan sebelum batas akhir alias sebelum waktu shalat Idul Fitri. Namun apabila zakat dikeluarkan sesudah hari raya, hukumnya tidak sah andai zakat fitrah, dan dianggap sebagai sedekah.

Baca pula: Harapan Mengasingkan Zakat Fitrah, Syariat, dan Kodrat Pembayarannya

Zakat fitrah ini nantinya akan dibagaikan kepada turunan yang berhak menerima zakat. Lalu kali belaka yang berwajib menerima zakat fitrah?

Yang berkuasa menerima zakat fitrah

Dirangkum dari laman Fisik Amil Zakat Nasional (Baznas), berikut ini 8 golongan basyar yang berkuasa mengamini zakat fitrah

1. Fakir

Golongan purwa orang yang berhak menerima zakat fitrah pertama adalah fakir, yakni insan-orang yang n kepunyaan harta hanya dulu sedikit. Orang-cucu adam ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang dapat menyempurnakan kebutuhan sehari-hari dengan baik.

2. Miskin

Golongan kedua makhluk yang berhak mengamini zakat fitrah yaitu miskin. Di atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai harta namun sekali lagi sangat tekor. Penghasilannya sehari-hari hanya sepan untuk menyempurnakan makan, meneguk dan lain lebih dari itu.

3. Amil

Basyar yang berhak menerima zakat fitrah ketiga disebut amil. Amil merupakan hamba allah-orang yang mengurus zakat mulai dari pembelajaran zakat hingga menyalurkannya kepada bani adam yang membutuhkan.

4. Mualaf

Khalayak yang berhak menerima zakat fitrah selanjutnya adalah mualaf. Orang yang baru timbrung Islam atau mu’allaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat.

5. Budak yang dimerdekakan

Di zaman dahulu, banyak manusia yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah, zakat digunakan kerjakan membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Individu-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.

6. Gharim

Anak adam nan berwenang menerima zakat fitrah juga tertera gharim. Gharim merupakan orang nan n kepunyaan hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Sekadar, turunan-khalayak yang berhutang bikin manfaat maksiat begitu juga gambling dan berhutang demi memulai bisnis dulu bangkrut, properti mereka bakal mendapat zakat akan gugur.

7. Fi Sabilillah

Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat fitrah yakni fi sabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang berniat lakukan kepentingan di kronologi Allah. Perumpamaan, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan sebagainya.

8. Ibni Sabil

Terakhir, orang nan berhak menerima zakat fitrah adalah musafir. Bani Sabil disebut juga sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di petak perantauan.

Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, setidaknya golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah berjumlah 8.
KOMPAS.COM/NANSIANUS TARIS
Siapa-siapa yang berwenang mengakui zakat fitrah, setidaknya golongan orang nan berwenang menerima zakat fitrah berjumlah 8.

Qada dan qadar zakat fitrah

Yang mesti diketahui, zakat fitrah adalah dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan namun, enggak semua harta terkena kewajiban zakat.

Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:

  1. Harta tersebut merupakan barang absah dan diperoleh dengan cara nan lumrah
  2. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya
  3. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang
  4. Harta tersebut mencapai nishab sesuai spesies hartanya
  5. Harta tersebut melewati haul
  6. Empunya harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

Baca lagi: Mengenal Zakat Fitrah, Hukum, Tahun, dan Besaran Pembayarannya

Baznas menyebut, jumlah pembayaran zakat fitrah di Indonesia setiap tahunnya menggunakan standar beras 2,5 kilogram atau setara 3,5 liter beras.

Total beras yang dibayarkan kerjakan zakat fitrah yakni berlaku separas di daerah manapun di Indonesia. Pembayaran zakat fitrah tak harus dengan beras, doang menyesuaikan dengan makanan pokok di setiap masing-masing daerah.

Namun bakal penyerahan dengan uang kontan, besarannya berbeda-beda sesuai dengan harga beras atau peranakan pokok lainnya di wilayah tersebut.

Berikut 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah itu?
KOMPAS.com/NANSIANUS TARIS
Berikut 8 golongan khalayak yang berhak memufakati zakat fitrah. Mana tahu semata-mata yang berhak mengakuri zakat fitrah itu?

Itulah informasi sekitar golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Anak adam nan berhak menerima zakat fitrah disebut mustahik. Simak penjelasan konseptual terkait zakat fitrah dalam tautan berikut ini.

Dapatkan update
berita saringan
dan
breaking news
setiap musim berpunca Kompas.com. Silakan menyatu di Grup Kabel “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Kamu harus install permohonan Telegram lebih lagi dulu di ponsel.

Source: https://money.kompas.com/read/2022/04/23/092246626/8-golongan-orang-yang-berhak-menerima-zakat-fitrah?page=all

Posted by: gamadelic.com