Potensi Sumber Daya Alam Malaysia


TUGAS GEOGRAFI


(KARAKTERISTIK NEGARA MALAYSIA)


Ditujukan kerjakan menetapi salah satu tugas


Mata Pelajaran Ilmu permukaan bumi yang diberikan maka itu: Ibu Linyak Syaripah, S.Pd.

SMA 2 GARUT.jpgDisusun oleh :Eneng Siti Habibah


Feri
M Rifal FauziRisa SetiajiSri Wenda

Kelas         : XII IPS 2

SMA NEGERI 2 GARUT 2022Jl.Guntur No.3 Tlp. (0262) 455010 Leles Garut


Kata sambutan
Assalamu’alaikum wr.wbPuji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, karena atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan tugas dari netra kursus Geografi yang berjudul “KARAKTERISTIK NEGARA MALAYSIA”.Enggak lupa kami ucapkan sambut kasih pun kepada kedua orang tua kami yang sudah lalu merawat dan membimbing kami sebatas sebesar ini, enggak


lupa pula kami ucapkan terima hadiah kepada guru-guru pengajar kami terutama kepada Ibu Pipih Syaripah, S.Pd.


yang telah memberikan bimbingan yang baik kepada kami internal pembuatan tugas ini.


Di dalam tugas ini telah terdapat bervariasi informasi mengenai karakteristik negara malaysia seperti nan sudah lalu di tugaskan oleh Ibu Pipih Syaripah, S.Pd.


kepada kami.


Dalam susunan tugas ini karuan banyak kesalahan, makanya kami selaku penggarap mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kesuntukan intern penyusunan kertas kerja ini karena kami masih dalam tahap penerimaan, atas segala perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu’alaikum wr.wb


Garut,


februari


2013

Penyusun


DAFTAR ISI

Kata pengantar


…………………………………………………………………………………………


i


DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………


ii


Bab I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………..


iii


1.1 LATAR Bokong …………………………………………………………………………………….


iv


1.2 RUMUSAN MASALAH ………………………………………………………………………………..


iv


1.3 Harapan PENULISAN ………………………………………………………………………………….


1


1.4 MANFAAT


PENULISAN ……………………………………………………………………………..


1


Gapura II PEMBAHASAN ……………………………………………………………………………………..


2


1.2.1 Memoar NEGARA MALAYSIA ………………………………………………………………….


2


1.2.2 TOPOGRAFI MALAYSIA ………………………………………………………………………….


3


1.2.3 BATAS Kawasan …………………………………………………………………………………….


3


1.2.4 Sendang DAYA ALAM MALAYSIA …………………………………………………………


4


1.2.5 PETA MALAYSIA ……………………………………………………………………………………..


5


1.2.6 PERDAGANGAN MALAYSIA …………………………………………………………………..


5


Pintu III Pengembangan WILAYAH


…………………………………………………………….


6


Gerbang IV Konklusi DAN SARAN …………………………………………………………………


10


DAFTAR Pustaka …………………………………………………………………………………………..


11


LAMPIRAN ……………………………………………………………………………………………………….


12


ii


Ki I


Pendahuluan1.1
Latar Pinggul

Pada zaman dahulu Malaysia adalah negara yang terdidik berpunca persatuan area kerajaan-kerajaan malaysia perumpamaan negara persekutuan tidak pernah ada hingga musim 1963.dahulu negara malaysia tercerai berai dengan bilang wilayah beserta potensi alamnya sendirisendiri wilayah mengamalkan aktivitas perdagangannya tiap-tiap tak dalam cakupan negara malaysia.tenggat-batas provinsi malaysia kembali belum tentu (masih terpecah bermula ) kenampakan negara malaysia masih mengalami perubahan pada waktu itu .

Dewasa ini Malaysia sudah memiliki batas wilayah yang pasti sejak tahun 1957 malaysia di susun menjadi negara federasi malaya yang memiliki had wilayah mutlak , potensi standard nan sudah menginjak terkodinasi serta jalur perdagangan sudah mulai teratur ,disamping itu negara malaysia sudah lalu nampak pada atlas dunia.

Disinyalir negara malaysia terserah dengan seluruh potensi sendang daya alam dan nampak puas peta .berserta rkrakteristiknya karna negara malaysia berbuntut meraih kebebasan puas 31 agustus 1957.

Mengaram kondisi diatas kami sebagai pembentuk mengangkat tajuk “Karakteristik Malaysia” sebagai bahan deklarasi kami cak bagi mengetahui lebih betul-betul sesuai paragraf pengurai sebelumnya.1.2


Rumusan Masalah


1.
Bagaimana profil negara Malaysia?

2.
Bagaimana Topografi Malaysia?


3.
Dimana saja perenggan wilayah negara Malaysia?

4.
Barang apa tetapi potensi Sumber ki akal liwa Malaysia?

5.
Dimanakah  letak negara malaysia dalam Peta?

6.
Bagaimana perniagaan Malaysia?

iii

1.3


Tujuan Penulisan


Tujuan penulisan ini yakni bikin mengetahui :

1.   Profil negara Malaysia


2.   Topografi

3.   Batas area

4.   Sumber daya standard

5.   Peta

6.   Perkulakan Malaysia1.4


Manfaat Penulisan


Manfaat penulisan  amanat  ini yaitu bisa memberikan kenyataan tentang profil negara malaysia, topografi, batas wilayah, mata air daya bendera, peta dan perdagangan negara malaysia khususnya untuk kami umpama penyadur umunya untuk pembaca.

1

Portal II

PEMBAHASAN


1.2.1 Riwayat hidup Negara Malaysia

Malaysia bak
negara
persemakmuran tidak persaudaraan cak semau hingga tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan
koloni
didirikan maka itu
Britania Raya
plong akhir abad ke-18, dan
paro barat Malaysia bertamadun
terdiri dari sejumlah kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan kawasan jajahan itu dikenal bagaikan
Malaya Britania
hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun pula sebagai
Yunda Malaya. Karena semakin meluasnya persangkalan, kompilasi itu lagi-lagi disusun kembali laksana
Federasi Malaya
lega musim 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada
31 Agustus
1957.


Kenampakan Pan-ji-panji Utama


–        Zona Waktu


: MST(UTC+8)


–        luas wilayah


: 329.847 km
2


–        Iklim                                         : Tropis (24

C – 35

C)


–        Letak Astronomis                     : 1

 LU – 7


LU dan 100BT – 119BT

–        Argo tertinggi


: Gunung Kinibalu–        Wai terpanjang


: Sungai Rajang di Serawak


Malaysia beriklim tropis.


Curah hujan biasanya 2.540 mm/musim dengan suhu rata-rata27ºC.Musim hujan terjadi mulai bulan November sampai Maret.Tuarang terjadi start bulan juni hingga sediakala September.


21.2.2 Topografi Malaysia

A.Penghuni


Luas wilayah Malaysia yakni 329.749 km². Penghuni Malaysia terdiri dari: Bangsa Jawi (59%),Bangsa Cina (32%),dan Bangsa India (8%).Sisanya terdiri dari Suku Semang(zakiah Malaysia) dan Suku Dayak nan berada di Malaysia Timur.Sreg pertengahan waktu 2004 jumlah penduduknya 25,6 juta roh dan berdasarkan pekiraan pada masa 2025,jumlah penduduknya akan meningkat menjadi 36 juta vitalitas.Malaysia n kepunyaan angka kelahiran 26 dan angak mortalitas 5.Sedangkan pertumbuhan penduduk alaminya mencapai 2,1% per hari. Buram pemerintahanya ialah sultanat berkonstitusi.Komandan Negara dijabat oleh Yang Dibertuan Agung,sedangkan Pengarah Tadbir dijabat oleh Perdana Mentri.


B.   Kejadian Sosial


·


Bahasa             : Melayu


·


Pemukim        : >27 miliun

·


Kaki Nasion   : Melayu (suku asli), Cina, India, Eropa·


Agama             : 60,4% Islam

6,3% Hindu19,2% Buddha


2,6% Tionghoa


9,1% Serani
1.2.3 Batas Wilayah

a.
Malaysia Timur


Malaysia timur


a.sebelah lor dibatasi oleh Negara Brunei Darussalam dan Filiphina.


b.jihat timur dibatasi oleh Laut Sulawesi.


c.sebelah selatan dibatasi makanya Negara Indonesia.


d.sebelah barat dibatasi oleh Laut Cina selatan dan Indonesia.
3b.
Malaysia Barat


Malaysia

B
arat


a.jihat utara dibatasi maka dari itu Negara Thailand.


b.sebelah timur dibartasi oleh Laut Cina daksina
.


c.sebelah kidul dibatasi oleh Negara Singapura dan Indonesia.


d.sebelah barat dibatasi oleh Selat Malaka.
c.Letak Astronomis


Malaysia Timur berada pada posisi 1ºLU-7ºLU dan 100º40’BT-119ºBT.Malaysia Barat terletak pada posisi 1ºLU-7ºLU dan 100ºBT-104º02’BT.

1.2.4 Sumber Kiat Alam Malaysia

Keadaan Pataka


Malaysia Barat penggalan paruh terdiri dari pegunungan terbatas.Batuannya terdiri berpokok batuan granit dan batu kapur.


Malaysia tidak memiliki gunung berapi.Sekeliling 70% luas wilayahnya masih tertutup wana termasuk hutan reja.Sementara itu pantai-pantainya berawa-rawa dan berlumpur.


Sebagian segara wilayah Malaysia Timur merupakan pegunungan nan tertutup pangan lebat.


Ardi Kinibalu (4.175 m) merupakan gunung tertinggi di provinsi ini.


N baruh rendah terdapat di sepanjang pantai bagian barat.
1.


Persawahan dan Perkebunana


Perkebunan yang paling besar adalah perkebunan karet. Keseluruhan hasilnya mengaras 40% dari hasil reja seluruh dunia.Hasil lainya adalah nyiur sawit,kayu,ubi kayu,dan beras.

2.


PertambanganHasil tambang yang paling samudra yaitu timah,daya produksi produksi nomor satu di seluruh manjapada.Malaysia punya penggodokan timah terbesar di Asia Tenggara,yang terdapat di Penang.Hasil tambang lainnya adalah bauksit,gangguan bara,besi,tembaga,dan kencana.
41.2.5 Peta Malaysia
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/My-map.png/345px-My-map.png

1.2.6 Perbisnisan Malaysia
a. PerkulakanPerdagangan malaysia meliputi:


impor: beras,mesin,organ transportasi,bahan-bahan kimia,dan bahan-bahan elektronika.


Ekspor:karet,kayu olahan,kopra,rejasa,besi,patra tanah,dan bauksit.


5


Gapura III


PENGEMBANGAN Distrik
Malaysia diberkati dengan sumur pusat alam semisal sektor
perkebunan
,
kehutanan
, dan
pertambangan
. Di sektor pertanian, Malaysia adalah keseleo satu pengekspor terbesar
karet
 alam dan

petro sawit
, yang simultan dengan
dempul
 dan kayu gelondongan,
kakao
,
lada
,
nenas
, dan
tembakau
 mendominasi pertumbuhan sektor itu.
Minyak sawit
 juga merupakan pembangkit terdahulu perdagangan internasional Malaysia.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Tea_fields_%28Will_Ellis%29-2008-07-06.jpg/200px-Tea_fields_%28Will_Ellis%29-2008-07-06.jpg

Keseleo satu huma teh di Malaysia.Tentang mata air daya rimba, diketahui bahwa manuver penggelondongan dimulai untuk membuat kontribusi berarti bagi
ekonomi
 Malaysia sreg abad ke-19. Sekarang, ditaksir 59% daratan Malaysia masih berupa hutan. Perluasan pabrik damar yang cepat, khususnya setelah era 1960-an, sudah lalu menghasilkan masalah
abrasi
 di hutan-wana negara ini. Tetapi, dengan adanya komitmen pemerintah bakal melindungi
lingkungan
 dan sistem
ekologi
, sumur daya hutan dikelola pada gudi yang per-sisten, dampak ikutannya ialah menurunnya lancar penggundulan
pohon
.


6

            Sebagai tambahan, beberapa wilayah yang substansial diperlakukan sebagai rimba produksi (
silvikultur
) dan upaya penghutanan pula terhadap lahan hutan sudah lalu dilakukan. Pemerintah Malaysia merencanakan pengayaan kapling seluas 312,30 kilometer persegi dengan
rotan
 di bawah kondisi hutan alami dan di sela-sela tanaman tiras alami sebagai produk panen pialang. Buat terus memperkaya sumber-sumber hutan,
diversifikasi
 damar yang cepat-tumbuh sebagaimanameranti tembaga,merawan dansesenduk pula ditanam. Sreg saat yang sama, panen pohon-pohon penting tinggi sebagaimana
masif
 dan tanaman lainnya bakal dijadikan
bubur kertas
 dan
kertas
 pula dinasihatkan.
Karet
,

pernah menjadi arus utama ekonomi Malaysia, kini digantikan oleh
petro sawit
sebagai
produk
 ekspor penting pertanian Malaysia.Timah
 dan
minyak bumi
 adalah dua mata air daya mineral penting nan menjadi penyokong ekonomi utama Malaysia. Malaysia pernah menjadi penghasil timah terbesar di

manjapada hingga runtuhnya pasar rejasa di mula-mula waktu 1980-an. Sreg abad ke-19 dan ke-20, timah memainkan peran dominan di intern ekonomi Malaysia. Lega 1972 petrol dan
gas alam
 mewakili timah laksana produk utama sektor pemurnian mineral. Sementara itu, kontribusi rejasa semakin menurun. Penemuan petro dunia dan gas alam di
kebun minyak
 lepas pesisir Sabah, Sarawak, dan Terengganu  memiliki sumbangan terdepan bikin ekonomi Malaysia. Mineral lain menurut tingkat kepentingan dan keberartiannya adalah
tembaga
,
bauksit
,
logam
, dan
rayuan bara
 bersama-begitu juga mineral pabrik seperti
lahan liat
,
kaolin
,
silika
,
batu gamping
,
barit
,
fosfat
, dan bebatuan dimensi seperti
batu besi
 juga blok dan lempengan marmer.  Sejumlah
emas
 dengan takdir minimalis sekali lagi diproduksi.Plong 2004, sendiri nayaka di Kementerian Mangkubumi Nayaka,
Mustapa Mohamed
, menyatakan bahwa sediaan
petrol
 Malaysia berada pada kisaran 4.84 milyar barel, sedangkan cadangan gas tunggul bertambah menjadi 89 triliun
suku kubik
 (2,500 km³). Pada 1 Januari 2007,
Petronas
 melaporkan bahwa tandon minyak dan gas di Malaysia berkisar plong ekualitas 20.18 milyar barel.
7


Pemerintah menyukai bahwa puas
lampias
 produksi terkini, Malaysia akan mampu menghasilkan minyak sampai 18 tahun dan
gas
 sampai 35 masa ke durja. Pada 2004, Malaysia menduduki
peringkat
 ke-24 menurut cadangan minyak dunia dan ke-13 menurut suplai gas. 56% pecah cadangan minyak terserah di Ancol sedangkan 19% di Malaysia Timur. Per negara bagian memelihara hak bikin menguasai sumur-perigi daya alam di dalam wilayahnya. Tetapi, pemerintah persemakmuran menguasai minyak dan gas. Negara penggalan yang punya petro dan gas diberi royalti.


–    Hasil Pertanaman


: Kain, nyiur sawit, beras, papan

–    Hasil Tambang


: Timah (pembuat timah terbesar di dunia) metal, minyak, bauksit–    Hasil Industri


: Elektronik, alat-organ listrik, petro dan asap, tekstil dll.


–    Impor Utama


: Alat-perlengkapan industry, mesin, dan transportasi


–    Pendapatan perkapita


: US$ 4960 (th 2005)


–    Mata Pencaharian


: Bertani


–    Pertanian penting


: karet dan kelapa sawit
P
erdagangan
.


Barang-barang Malaysia nan di ekspor ke Indonesia,


antara tak petro bumi masak,


objek ilmu pisah,


benang fusi,


alcohol,


dan pupuk lempengan.


Produk-produk yang diimpor pecah Indonesia,


antara enggak bensin bau kencur,


batu bara,


papan,


kudus reja pataka,kopi dan sayur-mayur.


B
idang jasa
.


Misalnya ,jasa transportasi laut dan peledak.Jasa penerbangan Garuda Indonesia Airways (GIA)


mengadakan penerbangan ke Malaysia dan Malaysia Airlines (MAS)mengadakan penerbangan ke Indonesia.Jasa pelayaran lalu lintas laut,merupakan kapal ferry berusul palagan ke Penang.

Indonesia

Surplus perca

Rendah mesin


Malaysia
Surplus mesin
Adv minim kainPada gambar diatas menunjukan adanya hubungan interaksi yang kuat antara indonesia dengan malaysia hal ini ditadai garis verbatim sonder putus faktor penyebabnya karena kedua negara ini n kepunyaan sumber daya alam yang berbeda baik secara kualitas alias secara kuantitas.


8Hubungan lainnya antara indonesia dengan malaysia terjadi internal bidang-bidang berikut ini:


a) relasi diplomatic


Sendirisendiri Negara mewakilkan koteng konsul lautan buat urusan diplomatic.Mahaduta Malaysia ditempatkan di Jakarta dan Duta Besar Indonesia di tempatkan di mulut sungai Lunau.


b) bidang ekonomi


bursa
.Barang-barang Malaysia nan di ekspor ke Indonesia,antara enggak patra bumi masak,bahan ilmu pisah,benang sintesis,alcohol,dan baja lempengan.Barang-barang yang diimpor dari Indonesia,antara lain minyak mayapada mentah,batu bara,kayu,bersih kejai duaja,piagam dan sayur-mayur.


c)

satah jasa
.


Misalnya ,jasa transportasi laut dan udara.Jasa penerbangan Garuda Indonesia Airways (GIA)mengadakan penerbangan ke Malaysia dan Malaysia Airlines (MAS)mengadakan penerbangan ke Indonesia.Jasa pelayaran lampau lintas laut,yaitu kapal ferry mulai sejak medan ke Penang.


d
)


bidang budaya


(1)


mengadakan pembakuan ejaan bahasa bersama.


(2)


mengadakan kesepakatan penggunaan istilah-istilah privat bahasa ilmu pengetahuan.


(3) bantuan medikus Indonesia ke Malaysia.


(4)


kerjasama di rataan pendidikan.


e
)


rataan keamanan


Kerja sama menumpas gerombolan komunis di Malaysia timur,serta cak bimbingan militer bersama dengan nama malindo(Malaysia dan Indonesia)


f)

Partisipasi Regional


Indonesia dan Malaysia sama-setolok aktif dalam menggalang kerjasama ASEAN ,baik di bidang strategi,ekonomi,maupun social budaya.


g)

kerja sekelas internasional


Indonesia dan Malaysia turut berperan aktif serta intern organisasi internasional,seperti Jamiah Nasion-Bangsa


PBB),


Organisasi Konferensi Islam


(OKI),


dan Gerakan Non Blok


(GNB).


9


Ki IV
KesimpulanMalaysia merupakan negara yang terjaga dari beberapa kerajaan dan batas – batas negara malaysia menjadi mutlak dan negara federasi. Selain itu lagi, karakteristik malaysia lewat baik dan jalur – jongkong perdagangan malaysia sangat strategis karena di lintasi oleh jalur perdagangan marcapada.Disektor ekspansi negara malaysia sangat bermanfaat baik cak bagi ekspansi negaranya ataupun disektor pariwisatanya.
SARANSebagai negara berkembang semoga malaysia lebih meningkatkan lagi potensi SDA dan SDM


agar dapat memberikan kontribusi kian besar lagi terhadap kronologi negaranya dan diharapkan negara malaysia lebih meningkatkan pun perpautan ekonomi dengan negara indonesia.


10


Daftar bacaan

11


LAMPIRAN
12


Source: https://risasetiaji.blogspot.com/2013/03/karakteristik-potensi-alam-malaysia.html

Posted by: gamadelic.com