Pengertian Beriman Kepada Hari Kiamat

Pengertian dan Hikmah Iman kepada Perian Penutup
– Secara umum, pengertian periode penghabisan atau hari hari akhir menurut agama Islam ialah hari hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh jiwa nan cak semau di dalamnya. Iman kepada perian akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran.

Bagi umat Islam, meyakini hari pembalasan merupakan rukun iman kelima. Umat Islam teristiadat percaya dan optimistis bahwa hari itu pasti akan datang. Kelak manusia akan dibangkitkan pula dari kubur untuk mengamini mahkamah Allah SWT.

Dalil mengenai yaumul akhir tercantum dalam Al-Qur’an Surah Al-Hajj ayat ke-7 yang berbunyi andai berikut.

Dan sesungguhnya, (hari) kiamat itu pasti datang terjadi, tak cak semau keraguan kepadanya. Dan alangkah, bahwasanya Yang mahakuasa SWT akan membangkitkan semua insan yang ada di privat kubur“.

Ayat ini menegaskan bahwa hari akhir itu bukanlah isapan jempol, tetapi kejadian yang ter-hormat adanya. Hanya tetapi, bani adam enggak ada yang luang waktu terjadinya. Ini adalah rahasia Allah SWT dan hanya Dia sajalah yang tahu. Detik kiamat tiba, mayapada akan hancur, semua makhluk mati, adv amat Yang mahakuasa SWT menyemarakkan kembali makhluk berbunga privat kubur.

Tinggal, apakah pengertian berasal hari penutup? Barang apa sajakah jenama-tandanya menurut Islam? Apa sajakah hikmah yang terkandung di dalamnya? Silakan kita simak konten edukasi dan materi pendidikan agama Islam tentang tahun akhir yang diambil mulai sejak berbagai sumur berikut.


Etimologi dan Konotasi Waktu Intiha

Al-Qiyāmah (hari kebangkitan) yakni kebangkitan seluruh umat manusia dari Maskulin As hingga insan terakhir. Ajaran ini sebenarnya diyakini oleh umat tiga agama samawi, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Al-Qiyāmah juga adalah nama surah ke-75 di dalam kitab sejati Al-Qur’an.

Kalimat
kiamat
di privat bahasa Indonesia berarti “hari kebinasaan dunia”. Introduksi ini diserap dari bahasa Arab
yaum al-qiyamah, yang arti sememangnya adalah “musim kebangkitan umat”. Adapun kalimat hari yaumul (kebinasaan alam segenap beserta isinya) dalam bahasa Arab ialah
as-saa’ah.

Menurut bahasa,
yaum al-qiyamah
bermakna “masa kebangkitan umat”. Kalimat tersebut terdiri atas tiga suku kata, yaitu:

 • Yaum
  (يوم‎) berarti hari, masa, ataupun waktu;
 • Qiyam
  (قيام‎) berarti tegak, angot, dan berdiri;
 • `Ummah
  (أمة‎) berguna umat atau bangsa.

Kamus Segara Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kiamat berarti intiha zaman (dunia seisinya rusak binasa dan penyap). Berlandaskan definisi tersebut, kiamat boleh diartikan sebagai proses berakhirnya keseluruhan umbul-umbul segenap beserta segala apa isinya.

Secara istilah,
yaumudin qiyamah
pelalah diartikan hari hari akhir (kehancuran standard seberinda beserta isinya).
Kiamat qiyamah
sepadan halnya dengan
yawm ad-din
yang artinya satu waktu (masa) ketika terjadi kebangkitan sebuah komunitas umat cucu adam, nan hidup berdasarkan
dinullah
(agama Allah SWT).Serangkaian berpokok kisah ini menurut kesadaran publik yaitu penumpasan dari semua makhluk, kebangkitan sosok yang telah lengang, dan penghakiman bagi seluruh makhluk. Tak cak semau satu pula orang yang mengetahuinya, tetapi Allah SWT memasrahkan pertanda kecil dan tanda-tanda segara yang akan terjadi mendekati periode
qiyamah
(kehancuran).

Setelah terjadi kehancuran, para anak adam menjalani fase
yawm al-mahsyar, ialah hari berkumpul di Padang Mahsyar. Fase selanjutnya ialah
yawm ad-din,
yakni hari penghakiman atau tahun detik Almalik SWT memutuskan semua perbuatan insan-Nya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa iman kepada hari akhir yaitu mengimani dan mengimani bahwa seluruh alam, termasuk mayapada dan seisinya, akan mengalami kehancuran. Hari penutup ditandai dengan ditiupnya terompet Malaikat Israfil.

Hari pembalasan dapat dipahami bak masa berakhirnya roh di manjapada fana ini dan memasuki sediakala sukma baru yang abadi di akhirat. Dijelaskan juga bahwa pada hari itu daratan, ki akbar, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-bukit meletus, hancur, dan berlampar. Marcapada berguncang dan memuntahkan isi perutnya. Lautan melimpah dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak minus lagam. Medali, planet, dan bulan ubah bertabrakan.

Dengan demikian, mengimani perian penghabisan berarti menyungguhkan dengan seberinda hati bahwa pasca- arwah di dunia ini akan ada kehidupan pula nan merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat abadi. Pada saat itulah, orang akan mendapatkan kepastian hidupnya, berbuah dan bernasib baik atau sebaliknya. Beriman kepada hari intiha juga harus diikuti dengan beriman kepada hidup akhirat dan semua situasi yang terjadi di dalamnya.

Dalil Hari akhir

Salah satu dalil yang menguraikan mengenai bayangan terjadinya kiamat terserah di privat Surah Al-Qari’ah ayat ke-1–11 nan berbunyi sebagai berikut.

Demi malapetaka nan mendebarkan hati. Apakah malapetaka yang mendebarkan lever itu? Selama mana yang kau ketahui mengenai malapetaka yang mendebarkan hati itu? Pada periode itu manusia bagai kelekatu (sejenis insekta yang beterbangan mengerumuni lampu, terutama pada malam tahun) nan berterbangan. Dan, ancala-ancala berserpihan bagai bulu nan dihambur-hamburkan. Barangsiapa yang berat timbangan darmabakti kebaikanya, dia akan berada dalam umur yang menyenangkan. Mengenai mereka yang ringan timbangan kebajikan kebaikannya, tempat pulangnya ke lurah hawiah. Sampai di mana pengetahuanmu tentang hawiah itu? Itulah api neraka yang dahulu panas“.

Cap-Nama Hari Kiamat dalam Al-Quran

Ada sejumlah logo hari akhir, sebagai tinggi manusia bikin menerima ibadah dan amal yang mereka perbuat selama berada di dunia. Al-Qur’an menyebutkan label-nama tak bakal hari penutup ini, antara enggak:

 • Yaumudin Qiyamah
  atau masa kiamat;
 • Yaumul Mahsyar
  alias perian berkumpul (bagi semua basyar);
 • Yaumul Hisab
  alias hari rekaan (amal manusia);
 • Yaumuz Zilzalah
  ataupun masa kegempaan (goncangan);
 • Yaumul Waqi’ah
  alias perian kebangkrutan;
 • Hari pembalasan Qari’ah
  atau tahun keributan;
 • Kiamat Ghasyiyah
  alias hari pembalasan;
 • Yaumul Haqqah
  atau hari kepastian;
 • Yaumut Tammah
  maupun periode bencana agung;
 • Akhir zaman Jaza’
  ataupun akhir zaman;
 • Yaumul Wa’id
  maupun tahun ancaman;
 • Akhir zaman Tula
  atau periode pertimbangan;
 • Akhir zaman Jami’
  ataupun hari pengumpulan;
 • Yaumut Taghabun
  atau waktu terbukanya barang apa kecurangan;
 • Yaumul akhir Ba’ts
  atau hari kebangkitan;
 • Yaumud Din
  atau hari anggaran;
 • Akhir zaman Khulud
  ataupun waktu yang kekal.

Dua Tipe Hari Yaumul akhir

Para jamhur mengelompokkan hari yaumul menjadi dua macam, ialah:

 • Yaumul akhir sugra (yaumul akhir kecil), yaitu tanda-jenama kerusakan yang dialami sebagian alam dan terjadi setiap musim. Perlambang kiamat sugra seperti terjadinya bencana alam, gunung meletus, meninggalnya manusia karena lindu, tsunami, air ampuh, kapling longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya;
 • Yaumudin kubra (kiamat osean), yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menghampiri seluruh alam segenap. Dunia bersebaran, busuk, dan hancur. Roh individu akan berganti dengan tunggul yang baru yakni tunggul akhirat.

Umat Islam mengimani bahwa kiamat tidak akan terjadi, apabila masih ada insan nan kepingin memanggil nama Yang mahakuasa SWT. Namun, fasad dunia terjadi detik telah tidak ada lagi orang-individu beriman di muka bumi, nan primitif tetapi anak adam-anak adam virulen.

Sosok-orang akan juga ke kondisi zaman jahiliah. Berbagai caci akan menimpa seluruh umat manusia. Mereka fertil di bawah naungan rasa putus asa, kekeruhan, bencana alam, kekafiran. Dunia tergelebar, busuk, dan hancur. Usia manusia selanjutnya akan berganti dengan alam yang bau kencur, yakni alam akhirat.

Menurut syariat Islam, tak ada seorang pun nan mengetahui tentang datangnya hari kiamat, baik malaikat, rasul, alias rasul. Keburukan ini ialah perkara yang meruap dan cuma Sang pencipta SWT sajalah yang mengetahuinya.

Seperti mana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan sabda Muhammad Saw yang absah, Allah SWT berfirman:

Sekali lagi dalam firman-Nya:

Muhammad Saw juga pernah ditanya oleh Malaikat Jibril yang datang dalam wujud seorang Arab Badui. Jibril kemudian bertanya tentang waktu terjadinya musim yaumul, hanya Muhammad tidak mengetahui kembali masalah tersebut.

Menurut eskatologi Islam, hari akhir dikatakan akan terjadi pada hari Jumat dan ada sejumlah tanda-stempel kiamat lautan yang dijelaskan dari sejumlah hadis dan Al-Qur’an.

Diriwayatkan lagi oleh Hudzaifah kedelai Usaid Al-Ghifari r.a. bahwa Muhammad Saw mengaram kami sedang saling mencatat. Dia kemudian bertanya, “Barang apa nan sedang kalian ingat-ingat?” “Orang-orang menjawab, “Kami mencatat hari yaumudin”.

Beliau lagi bersabda, “Hari itu tidak akan terjadi sebelum kalian menyibuk sepuluh tanda, yaitu tabun, Dajal, Ad-Dabbah, terbitnya surya berpunca barat, turunnya Isa polong Maryam As, Ya’juj dan Ma’juj, tiga gerhana (satu gerhana di timur, satu gerhana di barat, dan satu gerhana di Ancol Arab), yang terakhir adalah suatu api nan keluar dari Yaman yang menghalau orang-turunan ke Padang Mahsyar” (H.R. Muslim).

Hikmah Beriman kepada Hari Pengunci

Muatan beriman kepada hari penutup sudah diberitakan intern Al-Qur’an dan sabda. Namun, boleh dipertegas oleh
dalil aqli
(akal pikiran). Secara akal bulus, kita dapat nanang bahwa segala sesuatu yang ada di liwa dunia mengalami perubahan. Setiap perubahan pastinya juga akan membutuhkan akhir.

Sesuatu yang berakhir mempunyai tanda-tanda nan diberitakan makanya Al-Qur’an dan hadis, serta bisa diterima makanya akal geladak. Keyakinan terhadap adanya tahun akhir akan mengasihkan hikmah atau efek yang sangat besar dalam vitalitas manusia, paling kecil tidak manusia akan merasa berdiri terhadap aniaya yang akan diberikan Tuhan SWT pasca- terjadinya akhir zaman. Hal ini akan membuat manusia selalu jimat-jimat internal bermain dan akan selalu melipatkan amal ibadah sewaktu di mayapada.

Menurut Nurhayati Rusdi, meyakini akan adanya hari pembalasan ibarat kontak peristiwa yang harus dijalani setelah waktu kiamat akan menimbulkan kedisiplinan dan kewaspadaan, sebab seluruh dedikasi enggak ada yang luput berbunga pengawasan Yang mahakuasa SWT.

Berdasarkan pernyataan tersebut, boleh diketahui bahwa seseorang yang beriman kepada kiamat akan menimbulkan kedisiplinan dan berusaha menjadi lebih baik karena enggak suka-suka amal nan luput berasal sensor Allah SWT. Internal kejadian ini, kedisiplinan nan dimaksud adalah kedisiplinan beribadah kepada Yang mahakuasa SWT.

Menurut jumhur ulama, ibadah itu nan mencengap segala perbuatan yang disukai dan diridai oleh Allah SWT, baik positif perkataan maupun perbuatan, baik sorot-terangan atau tersembunyi dalam rangka memuliakan Sang pencipta SWT dan mengharapkan pahala-Nya.

Konotasi pahala tersebut termasuk segala bentuk hukum, baik nan berwujud
ma’qulat al-ma’na
(dapat dipahami maknanya), seperti hukum yang menyangkut dengan muamalah pada umumnya maupun nan faktual
ghair ma’qulat al ma’na
(tidak boleh dipahami maknanya), seperti salat, baik yang gandeng dengan anggota badan (misalnya rukuk) atau yang bersambung dengan indra perasa (misalnya zikir dan niat).

Pendidikan agama di sinilah berlaku umpama sarana transformasi mualamat dalam aspek religiositas (aspek kognitif), ki alat transfigurasi norma, serta nilai tata susila buat membentuk sikap (aspek afektif). Selain itu, pendidikan agama juga berperan kerumahtanggaan mengamankan perilaku (aspek psikomotorik), sehingga tercipta kepribadian manusia seutuhnya.

Pendidikan agama Selam diharapkan berpunya menghasilkan manusia yang selalu berupaya menetapi iman, takwa, dan berakhlak mulia yang mencakup etika, moral, atau kesusilaan sebagai perwujudan dari iman kepada hari akhir.

Melangkaui keimanan dan keyakinan terhadap adanya hari pembalasan, manusia memiliki harapan umur yang kekal dan penuh dengan kenikmatan yang hakiki. Jika memang manusia merasakan alam kubur sebelum hari akhir, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah SWT bersumber siksa kubur.

Pergunakanlah dunia yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk mencari kenikmatan akhirat, yaitu surga. Kewajiban koteng mukmin adalah memanfaatkan dunia ini untuk kemustajaban akhirat, bukan buat kemaksiatan dan kekejaman.

Akan halnya beberapa hikmah beriman kepada tahun akhir yakni bak berikut.

1. Bersikap Mawas diri

Sebagai hamba Sang pencipta SWT di muka bumi, kita tidak dapat berperilaku semena-semena dan mengimak semua hawa nafsu kita. Mengapa? Semua nan kita bagi di dunia ini akan berhasil kepada kehidupan di alam akhirat. Inilah nan menyebabkan kita harus bermawas diri.

2. Tekor Hati dan Tak Sombong

Sehebat apapun khalayak dan sebabat apa sekali lagi jabatannya, tak cak semau apa-apanya jika dibandingkan dengan kebesaran dan yuridiksi Allah SWT. Semua manusia akan hancur dan binasa. Ilmu, kekuasaan, dan harta yang dimiliki orang, semua itu hanyalah titipan alias amanah dari Allah SWT.

3. Kognisi cak bagi Taat Beribadah

Keindraan dan neraka merupakan bekas lampau manusia di alam akhirat. Surga sebagai persabungan amal baik yang disediakan cak bagi hamba-Nya yang bertakwa, sedangkan neraka sebagai persabungan kebajikan buruk yang disediakan untuk hamba-Nya yang durhaka.

4. Bertanggung jawab

Plong hari akhir, orang akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di dunia. Itu artinya bahwa kita harus bertanggung jawab atas segala perbuatan nan kita lakukan di dunia, serta mempertanggungjawabkannya di penghadapan Yang mahakuasa SWT kelak di darul baka. Besar maupun sekecil apa pun amal ulah kita pasti akan mendapatkan balasannya di alam baka nanti.

Nah, itulah penjelasan singkat adapun
Pengertian dan Hikmah Iman kepada Hari Akhir. Bukan ada seorang pun yang dapat mengetahui waktu terjadinya kiamat. Semata-mata yang pasti, kiamat akan terjadi sewaktu-waktu nanti. Manusia hanya diberi informasi tercalit tanda-tandanya tetapi. Laksana manusia, tugasnya hanya berbuat seutuhnya dan bersiap menghadapi musim penghabisan.

Berikut ini rekomendasi buku dari Gramedia yang boleh Grameds baca untuk mempelajari tentang musim pengunci agar bisa memaknainya secara penuh. Selamat membaca.

Temukan peristiwa menggandeng lainnya di www.gramedia.com. Gramedia seumpama #SahabatTanpaBatas akan sayang menampilkan kata sandang meruntun dan rekomendasi buku-buku terbaik cak bagi para Grameds.

Rekomendasi Sendi & Kata sandang Terkait

BACA Lagi:

 • Segel-Nama Neraka dalam Agama Islam
 • Tera-Etiket Suralaya dan Gambaran Surga
 • Pengertian Iman Secara Bahasa dan Istilah serta Tingkatannya
 • Perbedaan Kiamat Sugra dan Kubra, Apa Bedanya?
 • Perbedaan Qada dan Qadar Beserta Contohnya

ePerpus adalah layanan perpustakaan digital kontemporer yang memandu konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mencampuri bibliotek digital Anda. Klien B2B Taman bacaan digital kami meliputi sekolah, jamiah, korporat, sebatas kancah ibadah.”

logo eperpus

 • Custom log
 • Akses ke ribuan buku pecah penerbit berkualitas
 • Akomodasi kerumahtanggaan mengakses dan mengontrol perpustakaan Engkau
 • Tersedia dalam mimbar Android dan IOS
 • Tersaji fitur admin dashboard untuk melihat takrif analisis
 • Laporan statistik teoretis
 • Aplikasi aman, praktis, dan efisien

Source: https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-hikmah-iman-kepada-hari-akhir/

Posted by: gamadelic.com