Pada Tanaman Semangka Bentuk Buah Bulat Dominan Terhadap Buah Lonjong

a.
semua bulat
c. 1/2 keturunannya galur murni
e. bulat, kisut = 3 : 1
b.
semua kisut
d. 1/4 keturunannya galur murni
4.
Apabila rambut literal ialah sifat resesif, maka dari perkawinan dua orangtua yang keduanya
bersurai keriting heterozigotik kemungkinan anak asuh-anaknya merupakan … .
a.
semua berambut keriting
d.
75% beruban keriting, 25 % lurus
b.
25% berkeluk-keluk, 75% berambut lurus
e. semua beruban lurus
c.
50% berambut ikal dan 50% berambut harfiah
5.
Disilangkan tanaman jeruk berukuran besar rasa asam dengan tanaman jeruk berdimensi kecil rasa
manis. Masing-masing n partner sifat merupakan turunan galur polos. Bila dimensi segara dan rasa
cemberut dominan terhadap ukuran kecil dan rasa manis, maka rumusan genotif yang sesuai untuk
kedua indung merupakan … .
a.
BBAA X bbaa
c. BbAa X BbAa
e. BBaa X bbAA
b.
Bbaa
X Bbaa
d. bbAA X bbAA
6.
Persilangan dihibrid tumbuhan ercis ponten bulat rona plonco (BBHh) dengan ercis angka kerut warna
yunior (bbHh) menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip bundar : hijau … .
a.
3 : 1
b. 1 : 2 : 1
c. 9 : 3 : 3 : 1
d. 12 : 3 : 1
e. 9 : 3 : 4
7.
Pada pohon mangga, M membawa kebiasaan rasa manis dan alelnya m membawa aturan rasa senderut. B
mengirimkan sifat biji zakar raksasa dan b membawa sifat biji kemaluan boncel. Untuk mendapatkan rasam yang baik
dilakukan persilangan tanaman pauh berbuah dan manis heterozigot sesamanya dan diperoleh
320 untuk tumbuhan. Banyaknya untuk tanaman yang berhasil senderut dan besar ialah … . (UN 2022)
a.
20
b.
60
c. 120
d. 150
e. 180
8.
Pada ercis (Pisum sativum) bentuk kredit buntak (B) dominan terhadap bentuk biji kisut (b) sedangkan
anakan rona ungu (M) dominan terhadap bunga masif (m). Tanaman ercis rancangan ponten bulat ungu
(BbMm) nan melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan 80 layon anak cucu. Berapa mayat
nasab diharapkan nan bentuk biji bundar bunga warna putih ?
a.
60
b. 45
c. 30
d.
15
e. 5
9.
Tanaman ercis mempunyai sifat biji bulat (B), poin kerepot (b), batang tahapan (R), dan batang pendek
(r). Jika tanaman ercis biji bulat batang tinggi heterozigot disilangkan dengan kapri skor bulat
(heterozigot) batang pendek, keturunan yang berwatak biji bulat mayit sumir yaitu sebanyak … .
a.
6,25 %
b. 12,5 %
c.
37,5 %
d. 42,5 %
e. 50 %
10.
Persilangan tanaman mayat tinggi buah manis (TTMM) dengan tanaman buntang rendah biji pelir asam
(ttmm) menghasilkan keturunan tanaman buntang tinggi biji pelir manis semua. Lega generasi
berikutnya nan berasal pecah persimpangan F1 dengan sesamanya, dihasilkan nasab tanaman
batang tinggi biji kemaluan manis 46,25%, tumbuhan tinggi buah asam 18,75%, pokok kayu rendah biji zakar manis
18,75% dan tanaman rendah buah asam 6,25%. Dapat diduga parentalnya adalah … .
a.
TTMM x TTMM
c. TTMM x ttmm
e.
TtMm x TtMm
b.
TTMM x TtMm
d. TtMm x TTmm
11.
Lega pohon semangka rancangan buah bulat (B) dominan terhadap buah lonjong (b) dan corak kulit
buah plonco (H) dominan terhadap kulit biji zakar bergaris-garis. Tanaman semangka bentuk buah buntar
warna hijau heterozigot (BbHh) melakukan penyerbukan sendiri dan menghasilkan keturunan
sebanyak 320 batang. Berapa jenazah baka yang berfenotip lembaga buah bulat kulit bergaris-
garis?

Source: https://www.coursehero.com/file/p5o6pph/a-semua-bulat-c-12-keturunannya-galur-murni-e-bulat-kisut-3-1-b-semua-kisut-d/