Niat Sholat Sunnah Sebelum Subuh

Qobliyah Dini hari –
Selain sholat wajib fardhu yang dilaksanakan lima siapa sehari, umat muslim kembali mempunyai ibadah sunnah yang hukumnya tidak mesti tetapi memiliki pahala dan ganjaran yang samudra. Pelecok suatu ibadah sunnah yang biasa dilakukan adalah sholat sunnah, sebagaimana sholat sunnah qobliyah subuh.

Sholat qobliyah subuh merupakan sholat sunnah nan dilaksanakan sebelum sholat pagi buta. Sholat qobliyah subuh, menurut mazhab Syafi’i sama seperti sholat dini hari, menurut para pendapat jumhur ulama. Nama tidak dari qobliyah dini hari yaitu sholat sunah barad, sebab dilakukan ketika cuaca masih dalam keadaan dingin.

Ada pula nan menamai qobliyah fajar perumpamaan shalat sunah ghadat, sebab dilakukan pagi-pagi sekali. Apabila Grameds cak hendak melaksanakan qobliyah fajar, maka Grameds perlu tahu kehendak dan pengelolaan prinsip melaksanakannya. Berikut penjelasannya.

Niat Sholat Qobliyah Subuh

Qobliyah Subuh

pexels.com

Qobliyah subuh ataupun sholat fajar, sebenarnya merujuk kepada tahun pelaksanaan sholat yang dilakukan ketika waktu dini hari telah mulai. Hanya ada dua sholat yang khusus dilaksanakan pada tahun fajar, yaitu sholat fajar dan qobliyah pagi buta. Secara singkatnya, sholat qobliyah subuh adalah sholat sunnah dua rakaat yang dilaksanakan sebelum sholat subuh.

Sebagaimana pelaksanaan sholat nan lainnya, ada niat sholat qobliyah subuh yang perlu dilafalkan sebelum mulai berbuat amalan ini. Berikut kehendak dan tata kaidah melaksanakan sholat qobliyah subuh.


Ushalli sunnatas shubhi rak’ataini lillahi ta’ala

Artinya: Aku sengaja melaksanakan sembahyang sunnah subuh dua rakaat karena Almalik Ta’ala.

Qobliyah Subuh

Manajemen Cara Melaksanakan Sholat Qobliyah Fajar

Tata cara sholat qobliyah subuh selayaknya sama sebagaimana sholat fardhu dan sholat sunnah lainnya. Namun, momen melaksanakan sholat qobliyah subuh, dianjurkan cak bagi membaca surat pendek. Hal ini karena masa pelaksanaan qobliyah pagi buta invalid.

Rasul juga melaksanakan sholat qobliyah subuh dengan waktu yang singkat. Sholat sunnah ini dikerjakan sebelum sholat fardhu dini hari dan tetapi sebanyak dua rakaat saja. Berikut penyelenggaraan cara melaksanakan sholat sunnah qobliyah dini hari dengan sopan.

 • Membaca niat sholat sunnah qobliyah subuh:
 • Mendaras takbiratul ihram, Allahu akbar
 • Membaca sertifikat al Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan mendaras pelecok satu surat pendek n domestik Alquran.
 • Melakukan rukuk
 • Berbuat i’tidal
 • Sujud pertama
 • Duduk di antara dua sujud
 • Sungkem kedua plong rakaat mula-mula
 • Agak gelap dan mengulangi kembali urutan dari nomor dua sebatas mendaras surat pendek.
 • Duduk tasyahud
 • Mengucapkan salah, kemudian menoleh ke arah kanan dan kidal.

Setelah selesai melaksanakan sholat qobliyah subuh, Grameds bisa membaca dzikir berikut ini.

 • Ya Hayyu Ya Qayyum Laa Illaaha Illa Anta (baca dzikir ini sebanyak 40 barangkali).
 • Kemudian tutup dzikir dengan Subhanallah wa Bihamdihi, Subhanallahil Adim, Astagfirullah (sebanyak 100 kali).

Kemudian, Grameds dianjurkan kerjakan berbaring ke arah samping kanan, serampak menunggu waktu untuk melaksanakan sholat fajar. Menurut Syeikh An Nawawi, dianjurkan umat Islam membaca bacaan dzikir khusus selepas melaksanakan sholat qobliyah subuh dan menunggu hari subuh.Berikut adalah doa yang dianjurkan dibaca sehabis melaksanakan sholat qobliyah subuh.

Arab-Latin:

Allahumma rabba jibrila wa israfila wa batu cermin ila wa muhammadinin nibiyyi a’uzubika minannar.

Artinya:

Ya Allah, Tuhan bersumber malaikat Jibril, Israfil, Mikail dan Muhammad yang menjadi nabi. Saya berlindung sreg Mu semenjak jago merah neraka.

Qobliyah Subuh

Surat yang Dinasihatkan kerjakan Dibaca Momen Sholat Qobliyah Pagi buta

Berkenaan dengan pelaksanaan sholat qobliyah subuh, cak semau beberapa teks tindasan pendek yang adv amat dianjurkan untuk dibaca selepas radu membaca surat Al Fatihah. Kedua tembusan yang disarankan adalah surat Al Insyirah dan Al Fil. Tentang kedua piagam sumir ini, Imam Al Ghazali sempat menyampaikan mengenai keutamaan kedua dokumen singkat ini saat dibaca pada qobliyah subuh.

Orang nan mendaras surat Al Insyirah dan kopi Al Fil ketika melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, maka sira akan terjaga semenjak ki kebusukan nan dilakukan maka dari itu orang-basyar yang brutal. (I’anah ath-Thalibin Juz 1 Hal 246-247)

Selain dua tindasan pendek di atas, ada kembali surat yang baik dibaca ketika melaksanakan sholat qobliyah subuh, yaitu piagam Al Baqarah ayat 136 dan manuskrip Al Kafirun plong rakaat mula-mula. Kemudian buat rakaat kedua, disarankan untuk membaca surat Al Imran ayat 64 maupun surat Al Nirmala. Berikut obstulen dari ayat-ayat tersebut.

1. Al Baqarah ayat 136

Arab Latin:

Qụlū āmannā billāhi wa mā unzila ilainā wa mā unzila ilā ibrāhīma wa ismā’īla wa is-ḥāqa wa ya’qụba wal-asbāṭi wa mā ụtiya mụsā wa ‘īsā wa mā ụtiyan-nabiyyụna mir rabbihim, lā nufarriqu baina aḥadim min-hum wa naḥnu lahụ muslimụn

Artinya: Katakanlah hai orang-cucu adam yang mukmin: Kami beriman pada Allah dan apa yang diturunkan pada kami serta barang apa yang diturunkan pada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya serta segala apa nan diberikan pada Musa dan Isa dan apa nan diberikan pada nabi-nabi berpangkal Tuhannya. Kami tidak pilih satu orangpun di antara mereka dan kami sahaja menyerah serta setia pada-Nya.

2. Al Imran ayat 64

Arab Latin:

Qul yā ahlal-kitābi ta’ālau ilā kalimatin sawā`im bainanā wa bainakum allā na’buda illallāha wa lā nusyrika bihī syai`aw wa lā yattakhiża ba’ḍunā ba’ḍan arbābam min dụnillāh, fa in tawallau fa qụlusy-hadụ bi`annā muslimụn

Artinya: Katakanlah, “Wahai tukang kitab, ayo berpatokan sreg satu kalimat (ketetapan) yang tak cak semau perselisihan di antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Almalik serta tak kita persekutukan Dia dengan satu apapun dan lain pula sebagian berpokok kita menjadikan sebagian yang lainnya bak Sang pencipta selain Allah.” Apabila mereka berpaling, maka katakanlah pada merek, “saksikanlah, bahwa kami adalah makhluk-orang yang berserah di plong Allah.”

Dua dokumen Al Baqarah dan arsip Al Imran tersebut, merupakan dua surat pendek yang halal dibaca makanya Rasul detik melaksanakan sholat qobliyah subuh. Berikut arti hadistnya.

“Sesungguhnya Rasul ketika sholat sunnah sebelum subuh, pada rakaat pertama akan membaca “Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina…” (dokumen Al Baqarah:136), kemudian pada rakaat kedua membaca, “…amanna billah, asyhadu bi anna muslimun.” (Kopi Al Imran: 52).” (H.R. Muslim 727).

Dzikir Sholat Qobliyah Subuh

Qobliyah Subuh

pexels.com

Meskipun tidak mesti, tetapi berdzikir setelah selesai sholat akan menambah pahala dan dapat menyempurnakan sholat qobliyah dini hari. Berikut beberapa bacaan dzikir yang boleh Grameds baca usai melaksanakan qobliyah subuh.

1. Mengaji Istighfar

Dzikir pertama nan boleh dibaca selepas sholat qobliyah yaitu istighfar. Grameds disarankan untuk membaca lafadz istighfar ini sebanyak 33 mungkin.

Nabi SAW merenjeng lidah,

“Produk bisa jadi membiasakan dirinya bikin senantiasa beristighfar, maka Allah akan mengasihkan jalan keluar pada setiap kesulitan, kebahagiaan bermula setiap kesusahan dan tembolok terbit arah yang bukan pernah disangka-sangka.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

2. Membaca Surat Al Fatihah

Usai membaca istighfar sebanyak 33 barangkali, Grameds pula disarankan untuk membaca tembusan Al Fatihah, sebab surat Al Fatihah nan dibaca usai sholat akan memberikan banyak keutamaan.

3. Mendaras Ayat Kursi

Ayat takhta memang memiliki banyak manfaat dan keutamaan, terutama apabila dibaca usai melaksanakan sholat, baik itu sholat fardhu maupun shalat sunnah sebagai halnya qobliyah subuh. Sesudah membaca surat Al Fatihah, Grameds kembali boleh mendaras ayat kursi kerjakan menepati shalat Grameds.

Rasul SAW pernah bertutur, “Barangsiapa yang membaca ayat takhta usai melaksanakan sholat, maka tidak ada hal yang dapat menghalanginya masuk ke surga, kecuali karena kematian.” (HR. An-Nasai).

4. Mengaji Surat Al Imran Ayat 18

Pasca- radu membaca ayat takhta, Grameds bisa melanjutkan dengan membaca surat Al Imran ayat 18. Berikut lafadznya.

Arab Latin:

Shahidallaahu annahuu laa ilaaha illaa Huwa walmalaaa’ikatu wa ulul ‘ilmi qooa’imam bilqist; laaa ilaaha illaa Huwal ‘Aziizul Hakiim

Artinya: Allah mengatakan, bahwasanya tiada Allah selain Allah yang berhak bakal disembah, yang menegakan kesamarataan. Para malaikat serta cucu adam-bani adam yang berilmu pun menyatakan hal demikian. Tiada Tuhan selain Dia yang berhak kerjakan disembah, Yang Maha Perkasa juga Maha Bijaksana.”

5. Mengaji Tasbih, Tahmid, Puji-pujian dan Tahlil

Setelah membaca beberapa surat, Grameds dianjurkan buat melanjutkan dzikir dengan membaca wacana tasbih, zikir, takbir dan tahlil sebanyak 33 kali. Apabila Grameds membaca tasbih, zikir, doa dan tahlil sebanyak 33 barangkali, maka dosanya akan diampuni meskipun dosa Grameds sebanyak gelembung yang ada lega besar. Berikut wacana tasbih, takbir, zikir dan tahlil.


6. Membaca Arsip Al Ikhlas, Al Falaq dan An-Naas

Teks dzikir yang ragil adalah bacaan yang bisa menyempurnakan sholat sunnah qobliyah pagi buta, yaitu dengan membaca surat Al Kalis, Al Falaq dan An-Nas. Ketiga dokumen ringkas ini, dianggap menjadi satu amalan yang mustajab dan sangat dinasihatkan maka itu Rasul bagi umat mukmin.

Keutamaan Sholat Qobliyah Subuh

Qobliyah Subuh

pexels.com

Sholat qobliyah subuh memang hukumnya tidak wajib, sahaja apabila Grameds melaksanakannya, maka Grameds dapat memperoleh beberapa keutamaan dari sholat sunnah qobliyah pagi buta. Berikut beberapa keutamaan dari sholat qobliyah pagi buta.

1. Lebih baik dari dunia beserta isinya

Keutamaan pertama pecah qobliyah pagi buta yaitu kebaikan dari sholat sunnah ini bertambah baik berpunca mayapada dan isinya. Keutamaan ini sesuai dengan Sehadist dari Muslim dan Tirmidzi, berikut artinya.

“Aisyah RA meriwayatkan berbunga Rasul SAW, Kamu bersuara, ‘dua rakaat sebelum fajar (sholat subuh) bertambah baik nilainya dibandingkan dari dunia dan isinya.” (HR. Muslim dan Tirmidzi)

Artinya, basyar yang sering melaksanakan ibadah secara berkelanjutan dan konsisten, maka ia akan disukai oleh Allah.

Abu Hurairah RA relasi berkata, bahwa Rasul SAW bersabda mengenai keutamaan nan luar biasa dari sholat dini hari.

“Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada plong sholat isya dan sholat dini hari, maka tentu mereka akan mendatangi (sholat isya dan pagi buta) lebih-lebih serentak merangkak sekalipun.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Mengajuk teladan utusan tuhan

Mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh artinya Grameds mutakadim mengimak ilham serta pola rasul.

Rasulullah SAW menjatah komplet pada umat-umatnya buat senantiasa menjaga rutinitasnya dalam melaksanakan sholat qobliyah subuh. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits shahih dari Bukhari dan Muslim, berikut artinya.

“Rasulullah SAW adv amat tutup mulut di antara adzan muadzin hingga sholat subuh. Sebelum sholat dini hari dimulai, Rasul akan mendahului dengan 2 rakaat ringan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Menudungi kehabisan pada sholat wajib

Keutamaan ketiga dari sholat sunnah qobliyah dini hari adalah menunaikan janji sholat teradat maupun mengerudungi kekeringan yang ada detik melaksanakan sholat mesti. Sebagai orang, tentu semata-mata tidak korespondensi luput dari kekurangan alias kesalahan. Begitu kembali ketika melaksanakan sholat fardhu.

Tidak jarang, sholat yang dilakukan memiliki kekurangan dalam proses pelaksanaannya pada bagian-untuk tertentu. Contohnya seperti gerakan nan tidak sempurna, pustaka yang mungkin lupa, terlalu taajul, tidak serius dan khidmat dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, untuk menetapi sholat fardhu, maka wajib dilaksanakan sholat sunnah.

4. Persangkalan menanti berupa rumah di taman firdaus

Keutamaan enggak pecah sholat qobliyah fajar adalah mendapatkan kondominium di surga sebagai perjuangan karena sudah lalu loyal dan beribadah lega Sang pencipta. Keutamaan ini, dijelaskan pula dalam sebuah hadist shahih yang disampaikan makanya Ummu Habibah ra, Candik Rasul SAW, berkata:

“Aku mendengar Rasul shallallahu alaihi wa sallam berucap, seorang hamba nan muslim melaksanakan sholat sunnah yang bukan wajib, karena Tuhan sebanyak 12 rakaat dalam setiap harinya, maka Allah akan menggugah baginya sebuah apartemen (kastil) di surga.

Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha bersabda, sesudah aku mendengarkan hadist tersebut, aku tidak rangkaian pergi shalat tersebut (sholat sunnah).”

5. Pelalah fertil privat rimbunan Allah

Selain mendapatkan flat maupun puri di surga esok, seseorang nan rajin melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh pun akan berada dalam lindungan Allah.

Siapa saja akan selalu mewah n domestik lindungan Allah, apabila ia melaksanakan sholat tepat waktu dan diiringi pula dengan amalan-amalan baik lainnya. Rasulullah perkariban berfirman, “Barangsiapa yang menunaikan sholat subuh, maka anda akan berada dalam cekram Allah.

Maka jang pernah coba-coba menciptakan menjadikan Allah membuktikan janji Nya. dagangan bisa jadi yang membunuh orang saat ia sedang menunaikan sholat dini hari, maka Allah pun akan menuntutnya, sehingga Allah akan membenamkan muka individu tersebut ke dalam api neraka.” (HR. Muslim. Tirmidzi dan Anak lelaki Majah).

Itulah penjelasan tercalit sholat qobliyah subuh, baik niat, penyelenggaraan cara, surat yang dianjurkan cak bagi dibaca serta dzikir setelah radu melaksanakan sholat qobliyah subuh. Apabila Grameds ingin memafhumi tentang sholat, baik itu sholat wajib dan sholat sunnah, maka Grameds bisa mengetahui informasinya dengan mengaji buku.

Qobliyah Subuh

Sebagai #SahabatTanpaBatas, gramedia.com meluangkan sendisendi seputar keutamaan sholat, panduan sholat wajib dan sunnah bakal Grameds. Kerjakan kontributif Grameds intern membukit wawasan, Gramedia selalu menyenggangkan peruasan berkualitas dan original agar Grameds mempunyai pemberitaan #LebihDenganMembaca.

Jangan ragu untuk membeli buku di Gramedia, karena dijamin original dan berkualitas. Makara tunggu apa lagi? Segera beli dan dapatkan bukunya sekarang juga!

Rekomendasi Anak kunci & Artikel Tersapu

Penulis: Khansa

BACA Kembali:

 1. Doa Qunut: Pengertian, Bacaan, Varietas, dan Manajemen Caranya
 2. Tata Cara Sholat Dhuha: Keutamaan dan Doa Setelah Sholat Dhuha
 3. 5 Doa Sesudah Sholat Dhuha Agar Hidup Makin Baik
 4. 30 Introduksi Dur Pagi Perian Islami
 5. Jam Terbaik Salat Tahajud dan Keutamaannya

ePerpus ialah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan privat mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami menutupi sekolah, sekolah tinggi, korporat, sampai tempat ibadah.”

logo eperpus

 • Custom log
 • Akses ke ribuan anak kunci dari penerbit berkualitas
 • Fasilitas dalam mengakses dan mengontrol bibliotek Ia
 • Cawis internal platform Android dan IOS
 • Terhidang fitur admin dashboard untuk mengintai pesiaran analisis
 • Amanat statistik hipotetis
 • Aplikasi kesepakatan, praktis, dan efisien

Source: https://www.gramedia.com/literasi/qobliyah-subuh/

Posted by: gamadelic.com