Malaikat Yang Mencatat Amal Kebaikan

Malaikat Pencatat Darmabakti –
Malaikat yakni salah satu makhluk Almalik nan diciptakan dari kirana. Malaikat ditugaskan oleh Sang pencipta dengan bermacam-macam tugas. Ada yang bertugas menjaga surga, menjaga neraka, dan menyampaikan perut kepada orang. Diantara malaikat pula suka-suka nan bertugas menjadi penyadur amal.

Entah amal yang baik maupun dedikasi nan buruk, Allah sudah memerintah malaikat-Nya untuk selalu mengawasi gerak-gerik amalan individu. Orang enggak bisa lepas terbit malaikat pencatat amalannya.

https://www.pexels.com/


Malaikat Sebagai Ciptaan Allah

Malaikat yaitu individu Allah yang diberikan dedikasi tetapi enggak diberi nafsu. Sehingga malaikat akan selalu konsisten atas apa pun perintah Allah SWT. Malaikat lagi enggak minum, tidak istirahat, dan juga tidak tidur. Kerumahtanggaan tugas menjadi juru tulis darmabakti, malaikat taat tanpa persaudaraan melanggar perintah Tuhan.

Malaikat diciptakan untuk menata barang apa urusan sebagai halnya di dalam al-Qur’an dikatakan “wa al mudabbirati amra” (qs. AN-Nazi’at 97:4) dan “tanazzalul mala’ikatu warruhu fihaa bi idzni rabbihi min kulli amr” (al-Qadar:97:4), kemudian Allah menciptakannya dengan penuh keistimewaan dan masing-masing berfungsi kerumahtanggaan tugasnya. Semacam itu juga dengan bani adam yang Allah pilih umpama ciptaan yang paling sempurna dibandingkan ciptaan yang lain.

Malaikat adalah makhluk nan n kepunyaan tugas untuk menguasai alam dalam kekuatan fisik. Signifikansi ini menunjukkan bahwa tugas rohani malaikat sebagai perantara/perutusan antara Allah dan khalayak. Malak/Malaikat merupakan makhluk yang bertugas menyampaikan sesuatu bersumber Allah SWT kepada khalayak-makhluk-Nya.

Selain itu, malaikat adalah bani adam gaib yang diciptakan Allah mulai sejak cahaya yang diberi beraneka rangka maka dari itu Allah serta n kepunyaan mempunyai sayap berjumlah dua, tiga dan empat, hingga tak terhitung jumlahnya.

Menurut pendapat ulama, malaikat adalah makhluk halus yang diciptakan oleh Allah dari cahaya yang n kepunyaan khasiat buat meniadakan dirinya menjad turunan lain, yang taat mematuhi perintah Tuhan dan sedikit sekali lagi tidak perikatan membalah atas segala nan telah Sang pencipta perintahkan.

Malaikat yakni makhluk sirna yang hidup dalam kegaibannya dan perlu diimani maka dari itu setiap muslim akan keberadaannya, kendatipun bukan diketahui secara hakiki.

Situasi ini karena akal manusia bersifat terbatas, sehingga jiwa yang suka-suka pada dirinya tidak boleh diketahui keberadaannya secara pasti. Kreasi malaikat oleh Allah belaka ditentukan oleh Allah sendiri, kondisi seperti ini tidak akan mengurangi kekuasaannya yang mutakadim menjadikan malaikat sebagai wakil-Nya, sebab penciptaan malaikat pada hakekatnya sama halnya dengan rakitan manusia, ia diciptakan untuk berbakti serta beribadah kepada-Nya

Malaikat dan jin diciptakan lama sebelum Allah menciptakan bani adam, meskipun malaikat dan jin hidup dalam pataka yang sama belaka mereka spirit intern dimensi yang berbeda. Satu sisi malaikat boleh melihat jin akan tetapi jin bukan dapat melihat malaikat, jumlah malaikat pula makin banyak berpangkal pada jin dan besaran jin bertambah banyak berusul pada individu

Semuanya memiliki selisih sembilan banding satu. Perbandinga 9:1 ini terjadi antara ruh dan malaikat, malaikat dan jin, lagi jin dan manusia nan selisihnya lebih banyak jin daripada manusia.

Beli Buku di Gramedia


Urgensi Rakitan Malaikat

1. Penciptaan Malaikat

Akan halnya malaikat, dalam Al-Quran tidak diterangkan secara jelas bagaimana proses penciptaan malaikat itu terjadi, sekadar dalam hadis Rasul diceritakan bahwa malaikat diciptakan berusul cahaya.

Lain diketahui secara jelas bagaimana proses itu terjadi dan dari jenis pendar apa yang mereka diciptakan, yang bisa diketahui hanyalah bahwa malaikat diciptakan sampai-sampai dahulu sebelum Sang pencipta menciptakan manusia.

2. Ibadah para malaikat

Pada dasarnya diciptakannya malaikat makanya Allah SWT sederajat halnya dengan manusia dan jin, yakni untuk beribadah kepada Allah. Apabila para malaikat beribadah dengan menjalankan perintah Allah secara bersambung-sambung dan tidak ada anasir pembangkangan maka manusia dan jin dapat mengamalkan kesalahan dalam beribadah.

Para malaikat yang tidak pernah bosan-bosannya bikin bertasbih siang dan malam, mengindikasikan bahwa bertasbihnya malaikat merupakan rangka kepatuhan dan ketaatan internal melaksanakan perintah Allah minus adanya sedikit perkembangan.
Beli Buku di Gramedia


Kemampuan dan Sifat Malaikat

Kemampuan Malaikat

Malaikat yang diabadikan intern Al-Quran menunjukkan bahwa setiap malaikat mempunyai posisi dan kedudukan masing-masing. Posisi dan geta tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab malaikat. Demikian juga dengan keefektifan yang dimiliki setiap tiap-tiap, keistimewaan tersebut diposisikan dalam suatu kedudukannya di sisi Allah, mereka punya posisi yang berbeda-tikai.

Selain itu, dalam Al-Qur’an pula dinyatakan adanya dua kemampuan secara umum yang dimiliki maka dari itu masing-masing malaikat. Kemampuan secara fisik yakni kemampuan nan kreatif di asing harta benda malaikat dan hanya berkaitan dengan masalah potensi-potensi malaikat yang bersifat personal.

Kemampuan lain yang dimiliki ialah kemampuan cak bagi berpindah dan mengalir secara cepat. Kemampuan ini enggak dapat dipastikan dengan satu hitungan masa. Bahkan, kecepatan gerak malaikat tidak dapat diukur dengan teknologi panjang lidah sekalipun. Manusia dalam hal ini hanya boleh memprediksikan kelajuan malaikat melampaui hitungan perian nan terserah di dunia.

Orang cuma mengetahui bahwa karena malaikat adalah hamba allah nan tercipta berusul panah maka logikanya kelancaran malaikat dihitung dengan kelancaran kilauan. Sementara itu kemampuan malaikat yang bersifat non jasmani yaitu suatu kemampuan ataupun sifat malaikat nan penting, kemampuan ini berkaitan dengan harta benda fungsional malaikat.

Fungsi dan Tugas Malaikat

Almalik menciptakan malaikat misal makhluk nan terbanyak, lain terserah makhluk yang dapat mengetahui jumlah malaikat sekalipun malaikat itu sendiri kecuali Halikuljabbar umpama penciptanya. Maka lakukan mengetahuinya sebagai bentuk keyakinan untuk taat muslim, Islam memberikan suatu cap dan tugas bagi masing-masing mereka yang mewakili terbit sekian banyak malaikat dengan jumlah malaikat yang wajib diimani.

Malaikat-malaikat tersebut secara fungsional mewakili seluruh malaikat nan ada dan berkaitan langsung dengan eksistensi alam lega umumnya dan bani adam sreg khususnya.


1. Malaikat Jibril

Malaikat Jibril merupakan malaikat maupun wakil-Nya yang terpercaya. Jibril laksana agen petunjuk Allah dan utusan yang paling kecil dipercaya serta mempunyai singgasana pangkat. Dengan demikian, pecah diutusnya nabi pertama sampai nabi terakhir proses pemberian wahyu selalu melewati malaikat Jibril.

Malaikat jibril adalah penghulu para malaikat, ia pemimpin bagi seluruh malaikat dan dia malaikat Allah yang agung dan paling kuat,  yang lewat ditaati dalam pan-ji-panji malaikat. Malaikat Roh kudus bertugas untuk memelihara api serta mematangkan buah-buahan, dan laksana penguasa angin serta bala tentaranya.


2. Malaikat Mikail

Malaikat Mikail bertugas mengatur serta tanggulang tetesan air hujan dan sesuatu yang disebabkan dari tetesan air seperti mana tumbuh-pohon, binatang, insan, dan ekosistem lain. Memang benar bahwa berbunga air tersebut muncul sebuah kehidupan dan dari roh tersebut maka malaikat Mikail dolan sebagai malaikat yang mengatak rezekinya.


3. Malaikat Israfil

Malaikat Israfil bertugas sebagai peniup sangkakala sebanyak dua kali. Tiupan pertama buat mematikan semua makhluk baik di langit ataupun di bumi, sedangkan tiupan kedua  untuk menghidupkan kembali semua individu.

Sangkakala merupakan alat yang ditiup oleh malaikat Israfil menyerupai terompet kelak menjelang dimulainya semangat baru, ialah mulanya dimulainya kehidupan akhirat.


4. Malaikat Izrail

Malaikat Izrail bertugas kerjakan menentukan masa berakhirnya sesuatu yang suka-suka di bumi ini, baik di langit alias di bumi. Pencabutan nyawa hamba allah
mu’min

dengan gontai halus sebagaimana imbangan berpangkal kondisi orang-orang kafir.


5. Malaikat Penjaga

Malaikat penjaga disebut kembali
al-mu’aqqibat.
Bertugas menjaga manusia di ketika siang dan malam, di saat manusia diam dan bergerak, dan di apa kondisi individu. Mereka menjaga orang dari depan maupun bokong, berbunga fauna keji serta dari bencana jin dan setan.

Allah mengutus para malaikat penjaga kepada manusia sebagai bentuk kebiasaan rahman Allah kepada manusia. Sifat rahman tersebut yakni sifat yang diberikan kepada setiap sosok sonder membedakan muslim maupun lain.  Tidak ada seorangpun yang dapat menjaga manusia setiap saat, baik di waktu lilin batik maupun siang internal kondisi apapun, kecuali doang Sang pencipta SWT.


6. Malaikat Ridwan

Dalam Islam, malaikat Ridwan dikenal misal malaikat yang palamarta dan lemah lembut serta mempunyai kasih sayang yang tinggi. Ia bertugas menggapil suralaya yang luasnya antara langit dan bumi, kemudian melayani sosok-orang yang masuk ke dalamnya. Ia kembali mempunyai pembantu-tangan kanan dalam tugasnya.

Malaikat penjaga surga kerap menyabdakan salam kepada individu-sosok yang turut ke dalamnya sebagai tanda penghormatan buat mereka nan sudah bersabar menghadapi semua eksamen dan cobaan ketika roh di dunia.


7. Malaikat Malik

Malaikat Malik bertugas menjaga neraka, ia juga mempunyai pembantu-pembantu n domestik menjaga para pemukim neraka. Penjaga tersebut cak semau sembilan belas malaikat penjaga, sahaja tidak dijelaskan secara konkrit penafsiran angka sembilan belas tersebut, apakah kredit yang mempunyai arti tidak terbatas, sehingga penafsiran sembilan belas malaikat  punya kuantitas nan tidak terbatas bagi para penjaga neraka.


8. Malaikat Raqib dan Malaikat Atid

Malaikat Raqib dan Malaikat Atid adalah malaikat yang menjaga manusia dan mencatat segala darmabakti perbuatannya selama kehidupan di dunia. Catatan malaikat ini sebagai bukti yang otentik lakukan setiap basyar kelak di akhirat. Seperti mana malaikat-malaikat tidak, malaikat Raqib dan malaikat Atid juga mempunyai ajudan malaikat-malaikat tak.

Allah menerangkan bahwa tugas yang dibebankan kepada kedua malaikat ini yakni bahwa tak cak semau satu ucapanpun yang diucapkan seseorang tanpa suka-suka disampingnya seorang malaikat (Raqib dan Atid), nan mengawasi dan selalu hadir buat mencatat amal-amalnya yang berpahala dan amal-amalnya yang menyebabkan dosa.

Lamun Almalik memahami setiap kelakuan seseorang dan lebih dekat berbunga pada nadi seseorang sahaja Allah juga mengutus dua malaikat untuk mengingat-ingat apa ucapan dan perbuatan hamba-hambanya.

Tuhan sudah memberikan kenikmatan kepada manusia, sehingga Allah menciptakannya dengan rang yang baik dan sempurna. Kemudian Allah memberikan kenikmatan kepada manusia dengan diutusnya dua malaikat penjaga nan kerap menjaga dan mencatat amal-amalnya, moga boleh menjatah pertentangan yang eksemplar.


9. Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir

Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir bertugas mengajukan beberapa pertanyaan kepada batang di intern kubur.

Beli Buku di Gramedia


Tugas Malaikat Raqib dan Malaikat Atid

Secara lebih rinci, kita akan membahas tugas malaikat pencatat amal. Malaikat penulis kebajikan baik dan buruk bernama malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib ialah malaikat pencatat amal baik yang fertil di pundak kanan kita, sedangkan malaikat Atid ialah malaikat pencatat amal buruk yang gemuk di pundak kiri kita.

Kedua malaikat ini selalu lampir kemanapun kita menyingkir. Malaikat Raqib dan malaikat Atid selalu mengawasi orang dan hadir di mana pula manusia berada. Maka malaikat Raqib dan malaikat Atid ini terserah banyak jumlahnya, sebanyak khalayak yang ada di mayapada ini.

Malaikat Raqib dan Atid selalu mendampingi turunan dan intern menjalankan tugasnya kedua malaikat ini menggunakan qorinnya yang ditempatkan ke setiap makhluk.

Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia, sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat semua amal perbuatan buas orang. Malaikat Raqib gegares berdampingan dengan Malaikat Atid intern menjalankan tugasnya.

Malaikat Raqib dan Atid lewat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT, mereka mencatat dengan sangat diskriminatif sehingga tidak cak semau satu pun amalan naik dan buruk nan lolos semenjak catatannya. Mereka tak ditugaskan buat menjatuhkan vonis kepada umat manusia, melainkan mencatat saja. Semua keputusan dikembalikan pula kepada Tuhan SWT.

Contohnya, saat kita berbuat sebuah kebaikan meskipun katai, bahkan baru karsa berbuat kebaikan belaka, maka malaikat Raqib akan mencatatnya sebagai amal. Apabila kita menolong teman kita yang medium kesulitan, menolong target bencana, puasa sunah Senin-Kamis, sholat teristiadat dan sholat sunah, serta segala amalan baik lainnya sungguhpun hanya menyingkirkan duri pecah jalan.

Namun, apabila kita beramal buruk, seperti mencolong, berbohong, sombong, menghindari sholat dan lain-tidak, maka amalan buruk kita akan dicatat maka dari itu malaikat Atid. Perbedaannya, apabila baru karsa dan belum melakukan, maka malaikat Atid tidak akan mencatatnya.

Oleh karena itu, apapun perbuatan yang kita kerjakan ingatlah bahwa akan ada dua malaikat yang selalu mengawasi serta hadir kerjakan mencatat perbuatan kita sebagai sosok. Amal-amalan yang dicatat ini nanti akan dihitung, ditampakkan, dan ditimbang pada tahun yaumul. Tidak semata-mata perbuatan yang akan dicatat amalnya, namun setiap bacot yang kita keluarkan dan kita untuk lagi akan dicatat oleh malaikat yang mengawasi/malaikat Raqib dan malaikat yang hadir/malaikat Atid.

Tidak ada salahnya lakukan melakukan sebuah khasiat meskipun enggak ada yang mengintai dan takutlah berbuat sebuah keburukan kerumahtanggaan senyap. Karena kita sebagai hamba allah bukan seorang, suka-suka dua malaikat yang akan terus mengawasi dan hadir mencatat amal-amal kebaikan ataupun amal-kebajikan keburukan.

Beli Buku di Gramedia


Hikmah Adanya Malaikat Penyadur Amal

Terkadang hikmah dalam peciptaan malaikat pencatat dedikasi tersebut berada di luar nalar orang. Hikmahnya ialah Allah SWT telah mengatur dan mencampuri segala sesuatu serta mengarahkan dengan sebaik-baiknya.

Allah SWT secara khusus memperhatikan makhluk-Nya dengan mewakilkan malaikat perekam kebajikan meski Allah Maha Tahu dengan apa yang dilakukan. Semua ini dilakukan untuk menjelaskan keutuhan Allah SWT dan perhatiannya kepada cucu adam serta kesempurnaan penjagaan-Nya.

Beli Buku di Gramedia

Setelah mengarifi tentang malaikat notulis amal ini, diharapkan akan kulur rasa rajin diawasi makanya Halikuljabbar SWT di diri kita semua serta mengoptimalkan arwah lakukan terus melakukan amalan baik. Sekiranya
Grameds
masih mau mencerna segala sesuatu mengenai malaikat dabir amal, kamu boleh mengunjungi https://www.gramedia.com/ untuk mendapatkan siasat-bukunya. Bak #SahabatTanpaBatas, Gramedia akan gegares memberikan keterangan terbaik dan terbaru.

Rekomendasi Buku & Artikel Tercalit

Penulis: Rosyda Fauziyah

Baca Lagi!

 • Tugas Malaikat Pencabut Nyawa
 • Peniupan Sangkakala dan Merek Terjadinya Yaumul akhir Raksasa
 • Memahami Pengertian Aurat
 • Nama-Tera Surga dan Gambarannya
 • Denotasi Iman Kepada Malaikat Allah
 • Nama-Nama Malaikat dan Tugasnya
 • Daftar 99 Asmaul Husna dan Artinya
 • Perilaku Jujur dalam Islam dan Hikmahnya
 • Aneh-aneh Predestinasi dan Contohnya
 • 11 Keadaan yang Bisa Membatalkan Wudhu
 • Jam Terbaik Bagi Salat Tahajud
 • Perbedaan Musyrik dan Syirik kerumahtanggaan Islam

ePerpus adalah layanan bibliotek digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir bakal memudahkan dalam ikutikutan taman bacaan digital Sira. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, institut, korporat, sampai medan ibadah.”

logo eperpus

 • Custom log
 • Akses ke ribuan siasat dari penerbit berkualitas
 • Kemudahan internal mengakses dan mengontrol persuratan Anda
 • Tersaji n domestik podium Android dan IOS
 • Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat pemberitaan analisis
 • Permakluman statistik lengkap
 • Aplikasi kesatuan hati, praktis, dan efisien

Source: https://www.gramedia.com/literasi/malaikat-pencatat-amal/

Posted by: gamadelic.com