Makna Ali Imran Ayat 159


Dengarkan artikel ini

Harakatuna.com.
Plong prinsipnya ura-ura di kerumahtanggaan Islam yaitu bentuk ibadah jika dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai ketentuan Almalik, seperti yang telah termaktub pada tindasan Asy-Syura ayat 38. Sebab, pembicaraan adalah salah satu bentuk interaksi sosial lakukan mencapai kemaslahatan bersama. Islam memiliki pandangan bahwa detik melakukan musyawarah dalam bentuk apapun wajib menyorongkan rasa saling menghormati, tak berkata kasar, berlaku secara lemah lembut, dan tawakal. Sebagaimana firman Allah pada QS. Ali Imran/3: 159:


فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

{159}
Maka disebabkan belas kasih dari Allah-lah kamu berperan lemah renik terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras pun berhati agresif, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka n domestik urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai basyar-turunan yang bertawakal kepada-Nya.


Konteks turunya salinan Ali Imran ayat 159 berkaitan dengan perang Uhud, begitupun penafsiran nan melingkupinya. Tetapi ibrah yang terkandung bersifat umum sreg persoalan apapun, dan berlaku bagi setiap umat Islam. Di dalam Adverbia Al-Mishbah Quraish Shihab menguraikan bahwa
khitab
ayat tersebut ditujukan kepada nabi Muhammad. Terdapat tiga sifat yang harus dimiliki rasul, di antaranya bersifat lemah lembut, mudah memberi maaf, dan memohonkan ampunan cak bagi sosok enggak. Pasca- menamai ketiga kebiasaan, Yang mahakuasa memerintahkan utusan tuhan untuk ura-ura, dan ini merupakan satu contoh interaksi sosial nan melingkupi ayat (Shihab, 2005).

Begitupun pada Adverbia Al-Munir, menurut Wahbah Az-Zuhaili musyawarah memiliki banyak nilai positif. Di antaranya: 1.) Musyawarah mengandung skor penghargaan kepada sosok-individu yang diajak bermusyawarah; 2.) Menggodok permasalahan nan diajukan dengan mencentang berjenis-jenis pandangan dan ide-ide yang terserah; 3.) Menyatukan langkah dan memilih pandangan yang paling tepat. Selepas melakukan pembicaraan dan sudah lalu mendapatkan ketetapan lever, pada ayat tersebut Sang pencipta memerintahkan bagi bertawakal kepada-Nya, karena yang berhak menilai benar dan keseleo hanyalah Tuhan, sebagaimana kalimat pada akhir ayat (Az-Zuhaili, 2022).

Bahkan di internal Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menuliskan satu topik khusus ketika menidakkan ayat ini dengan judul “Syura Sebagai Sendi Mahajana Islam”. Di mana, secara de facto plong ajaran Islam dibedakan antara urusan marcapada dan urusan akhirat. Urusan akhirat sebagaimana ibadah, syariah, dan hukum dasar itu adalah dari Allah. Sedang urusan dunia begitu juga ekonomi, ternak, bertani dan hubungan-hubungan biasa antara manusia hendaklah di musyawarahkan. Momen perundingan bermain, maka ada dua domain nan menjadi bahan pertimbangan, yakni maslahah (apa yang lebih baik lakukan umum), dan mafsadah (barang apa yang mebahayakan untuk mahajana) (Amrullah, 1999).


Muhammad Naufal Hakim
,

Mahasiswa Pascasarjana UIN Ratu Ampel Surabaya

Harakatuna

Harakatuna

Harakatuna.com merupakan media dakwah berbasis keislaman dan kebangsaan yang titik api pada stabilitas pilar-pilar kebangsaan dan keislaman dengan ciri tunggal keindonesiaan. Transfer Donasi ke Rekening : BRI 033901002158309 a.n PT Harakatuna Bhakti Ummat

Source: https://www.harakatuna.com/tafsir-qs-ali-imran-ayat-159-etika-musyawarah-dan-faedah-di-baliknya.html

Posted by: gamadelic.com