Kuning Kumpul Padha Kuning Kaya

1. Abange Produktif godhong katirah 2. Bangkang kumpul padha abang produktif alas kobong 3. Abote gemuk watu 4. Adheme berpunya es 5. Agunge kaya samodra rob 6. Akehe pappati kaya babadan pacing 7. Akehe pepati kaya wayan lumebu geni 8. Akehe lelara bernas kena pagebluk 9. Alli-aline nggunung sapikul 10. Aluse kreatif sutra 11. Antenge berharta temanten ditemokke 12. Antepe bernas wesi 13. Anyepe kaya debog 14. Asine kaya uyah 15. Atose berlambak wesi 16. Ayune kaya dewi ratih B 1. Baguse rani Bathara Kamajaya 2. Bangone awangun gedhang salirang 3. Bantere kaya Angin 4. Bebadane kaya ngadhai melet 5. Bedane berpunya bumi karo langit 6. Begjane kaya nemu emas sakebo 7. Begjane bernas nemu cempaka sawakul 8. Brengose nglaler mencok 9. Brengose nguler keket 10. Bungahe ki berjebah ketiban ndaru C. 1. Cahyane binger kaya Lintang johar 2. Cahyane nglentrih berlimpah wulan karahinan 3. Cep klekep bakir anjing tanah kepidak 4. Cethile kaya cina craki 5. Cumlorot ki berjebah lintang alihan 6. Cumlorot mampu ndaru D 1. Dalane nggeger sapi 2. Dalane mbathok mengkureb 3. Dawane pasukan kaya sela brakithi 4. Dedege Ngringin sungsang 5. Dhuwure kaya Othak-othak mega 6. Domblong kaya sapi ompong 7. Dondomane kaya tutus kranjang E 1. Empuke kaya gudir 2. Enthenge berada lumbung G 1. Gagah Prakoso kaya Raden Werkudara 2. Galake kaya harimau manak 3. Galake kaya buta 4. Gampang bakir empol pinecok 5. Gulungane ngadhai menek 6. Gulungane minangkara 7. Gelise makmur banyu sinaring 8. Gendhewane awangun kadhai meteng 9. Gereng-gereng bakir raja hutan antuk paparan I 1. Ijo kumpul padha ijo makmur bethet sayuta 2. Ireng kumpul padha ireng berharta burung dandang reraton J 1. Janggute pindha tawon gumantung 2. Jogede berlambak merak kesampir 3. Jogede mucang kanginan K 1. Kagete kaya tinubruk ing wong lepat 2. Kaku kaya kena nggo bahara 3. Kekejere kaya manuk branjangan 4. Kenese berbenda Peri Srikandi 5. Kesite kaya Kadhal 6. Kepingine bakir Nyidham cempaluk 7. Klular-klulur subur tuma kathok 8. Kopat-kapit kaya buntut ula tapak angin 9. Kuninge gemuk kencana sinangling 10. Kuning kumpul padha kuning gemuk podhang reraton L 1. Lakune nusup-nusup pindha ayam aduan jenggala 2. Landhepe pitung pinyukur 3. Lelewane milangoni 4. Lir satwa mungging rimbangan 5. Luruhe pindha Dewi Sembadra M 1. Mendhak-mendhak kaya sato memeti 2. Minder-rendah diri kaya undar 3. Miling-miling berkecukupan jangkung 4. Mlakune mundur kaya mungkkur gangsir 5. Mlakune ndodhok Ufuk 1. Nangise ndrenginging kaya rase 2. Nangise ngorong-ngorong 3. Nuturi wong pinter prasasat ngajari bebek nglangi 4. Nyengite makmur dhemit

Source: https://text-id.123dok.com/document/oz1r7w5pq-sumber-belajar-dan-media-pembelajaran.html