Kisah Nabi Muhammad Saw Lengkap


Siapa yang tahu tentang ki kenangan Nabi Muhammad SAW? Utusan tuhan
Muhammad
SAW adalah tokoh terdepan dalam sejarah agama Islam. Sampai saat ini umatnya di seluruh penjuru dunia mengagumi kisahan rasul Muhammad SAW. Ia merupakan suri tauladan untuk umat mukminat hingga saat ini dan perian intiha belakang hari.

Rasul Muhammad SAW merupakan utusan tuhan intiha, penyempurna ajaran Almalik SWT yang mutakadim disampaikan maka dari itu nabi-nabi sebelumnya. Seperti dilansir dalam situs Nu.or.id, sebagai nabi terakhir, perjalanan Nabi Muhammad tidak pemaafan dari upaya menyeru seluruh umat sosok agar beribadah kepada Allah SWT dan menunjukkan mereka jalan nan verbatim dalam urusan dunia maupun alam baka.

Begitu juga utusan tuhan-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan mukjizat yang asing sahih terbit Allah SWT. Dan itu yakni kitab suci Al Quran yang menjadi pedoman buat umat muslim.

baca lagi:
Cerita HARU RASULULLAH SAW MENGASUH Anak asuh YATIM DI Perian RAYA IDUL FITRI

Selain wahyu dan mukjizat, kisahan Rasul Muhammad SAW yang lain juga tak kalah menarik cak bagi disimak. Mulai dari kelahiran engkau, hingga narasi meninggalnya kekasih dan utusan mulia Allah SWT ini. Berikut ini cerita Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan hikmah dan moga dapat menjadi komplet dalam nasib kita sehari-periode.


Kelahiran Utusan tuhan Muhammad SAW

Kelahiran-Nabi-Muhammad

Rasulullah SAW lahir pada Tahun Gajah adalah musim dimana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah Habasyah mau merobohkan Ka’bah yang diperkirakan terjadi pada 12 Rabiul Awal. Dengan kebesaran-Nya, Allah SWT menghentikan angkatan tersebut dengan mengirimkan zakar-penis ababil kerjakan menjatuhkan batu-bujukan nan mengapalkan endemi penyakit. Kisah Utusan tuhan Muhammad ini terdapat di Al-Quran, Surat Al Fil nan artinya pasukan gajah.

Baca Pun: Cerita-Kisah Teladan Nabi Ulul Azmi

Di perian inilah, Nabi
Muhammad
SAW lahir di Makkah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Rasul Muhammad, wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun sesudah menghabiskan waktu dengan ibunya, Aminah, Nabi Muhammad SAW kemudian dibesarkan maka itu kakeknya yaitu Abdul Muthalib.

Sayangnya, umur kakeknya kembali juga hanya sejenak. Sehabis dua tahun dibesarkan maka itu kakeknya, Abdul Mutholib meninggal sreg umur Rasul yang kedelapan dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Bubuk Thalib dikenal dengan orang yang dermawan walaupun hidupnya fakir atau enggak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW bisa berkembang dan tumbuh dengan pamannya.


Nabi Muhammad SAW Mendapatkan Wahyu Pertama

Sebelum menjadi seorang Utusan tuhan, Nabi Muhammad sudah lalu mendapatkan beberapa hidayah istimewa dari Allah sebagaimana wajahnya yang bersih dan bersinar yang cundang sinar wulan, bersemi suburnya kewedanan medan Halimah (ibu yang menyusui Nabi) sedangkan semula gersang dan kering, dan lain sebagainya. Itulah jenama-tanda kebesaran Tuhan yang menandakan akan datangnya rasul yang terakhir yang mempunyai takhta yang tertinggi nantinya.

Pada saat Nabi cak hendak mendapatkan visiun pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah impi Malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira tepatnya di sebelah atas Bukit Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar.

Malaikat Jibril pun datang kepada Utusan tuhan dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan berbunga Allah SWT privat Arsip Al ‘Alaq yang artinya,

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia berusul segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan interelasi kalam. Engkau mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

(QS. Al-‘Alaq, 1-4)

Walaupun Nabi merasa kegenturan, disitulah kisah Nabi Muhammad sebagai rasul dimulai. Disitulah arena datangnya Nabi yang terakhir nan akan membawa kedamaian untuk seluruh umat.

Baca Pun: Perian Baru Selam, Perisitiwa Hijrahnya Nabi Muhammad SAW


Berdakwah secara Sentral

Nabi-Muhammad-Berdakwah-Sembunyi-Sembunyi

Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Utusan tuhan kemudian mengerjakan dakwah secara mengendap-endap. Akan halnya makhluk-orang yang menjadi penyembah pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar Al-Shiddiq dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Debu Thalib, dan Bilal kedelai Rabah.


Halikuljabbar Memerintahkan Dakwah secara Terang-Terangan

Surat-Al-Hijr-Nabi-Berdakwah-Terang-Terangan

Sehabis sejumlah periode melakukan dakwah secara nyuruk, turunlah perintah Allah SWT dalam surat al-hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi bikin berdakwah secara terang-terangan.

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

Artinya:

“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan barang apa apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari sosok-cucu adam yang musyrik.”


Perintah Berzakat di Zaman Rasulullah

Kisah-Rasul-Nabi-Muhammad-Perintah-Zakat

Pada zaman Rasulullah SAW di tahun purwa di Madinah itu, Nabi dan para sahabatnya beserta segenap kaum muhajirin (orang-muslim Quraisy yang hijrah dari Mekah ke Madinah) masih dihadapkan kepada bagaimana menjalankan propaganda penghidupan di tempat hijau tersebut.  Hal ini dikarenakan, selain memang lain semua di antara mereka sosok nan berbenda, kecuali Usman bin Affan, semua harta benda dan khasanah yang mereka miliki juga ditinggal di Mekah.

Ketika kondisi kaum Muslimin telah mulai sejahtera, tepatnya pada hari kedua Hijriyah, barulah kewajiban zakat diberlakukan. Nabi
Muhammad
SAW berbarengan mengutus Mu’adz polong Dolok menjadi Qadli di Yaman. Rasul pun menyerahkan nasihat kepadanya biar memunculkan kepada ahli kitab beberapa hal, tercantum mengutarakan
bahara zakat
dengan mulut,

“Sampaikan bahwa Halikuljabbar telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka, yang dipungut pecah orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-duafa di antara mereka,”

sebagai kepala negara saat itu, congor Rasul langsung ditaati oleh seluruh umat mukmin tanpa ada perlawanan.

Perbendaharaan yang dizakati di zaman Rasulullah SAW yakni, binatang ternak seperti kambing, sapi, unta, kemudian barang berarti begitu juga kencana dan perak, lebih jauh tumbuh-tumbuhan begitu juga syair (jelai), cante, anggur kering (kismis), serta tamar. Sahaja kemudian, berkembang jenisnya satu bahasa dengan resan urut-urutan pada harta atau sifat pengajian pengkajian bagi diperkembangkan lega harta itu sendiri, nan dinamakan “illat”. Berdasarkan “Illat” itulah ditetapkan hukum zakat.

Baca Juga: Hikmah Menunaikan Zakat

Prinsip zakat nan diajarkan Rasulullah SAW adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian, oleh sebab itu zakat harus mewah menumbuhkan rasa empati serta saling kontributif terhadap sesama mukmin. Dengan alas kata lain, zakat harus mampu memungkirkan spirit masyarakat, khususnya umat muslim.


Kurban di Zaman Rasulullah SAW

Unta-Jadi-Hewan-Kurban-di-Zaman-Rasulullah

Nabi Muhammad SAW melaksanakan
kurban
saat melakukan haji Wada di Mina. Pada saat itu Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor unta. Kamu menyembelih sendiri sebanyak 63 ekor onta, temporer sisanya disembelih maka itu Ali kedelai Abi Thalib Karamallahu Wajhah. Seluruh binatang kurban tersebut disembelih setelah Shalat Idul Adha (QS. Al-Hajj [22]: 36).

Dalam surah Al-Hajj [22] ayat 36 tersebut dijelaskan adapun jenis hewan yang dijadikan kurban, maksud dari berkurban, pendirian menyembelih hewan kurban, perian memakan daging kurban, dan orang-orang yang dapat meratah daging kurban. Selengkapnya tentang
Apa itu Kurbanbisa sahabat klik
di sini.


Kejadian Isra Mihun’raj

Pada tahun kesebelas era Nabi
Muhammad
SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Hari ini sering disebut dengan tahun kepiluan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat plong tahun tersebut.

baca juga :
HIKMAH ISRA MIRAJ, AMALAN, DAN CARA MEMPERINGATI saat pandemi

Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus Malaikat Roh kudus lakukan mendampingi Utusan tuhan privat mengamalkan pertualangan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan penjelajahan juga terbit Masjidil Aqsa ke langit ke sapta yang disebut sebagai Mi’raj. Disitulah, Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu nan wajib dikerjakan seluruh umat Islam.

Selain itu ada bilang hal yang terlazim sahabat telisik bertambah intern kisah Nabi Muhammad
Dibalik Keadaan Isra Miraj yang Jarang Diketahui.


Mukjizat Nabi Muhammad


1. Turunnya Al-Alquran

Turunnya Al-Quran ketika Nabi Muhammad sedang menyendiri di Goa Hira adalah mukjizat terbesar dan kekal. Mengutip dari Huzaemah Tahido Yanggo selaku Rektor IIQ Jakarta, Al-Qur’an bukan semata-mata bagi mematahkan segala apa bantahan dan argumen kaum musyrikin kepada kebenaran wahyu yang dibawah Rasulullah Muhammad Saw, tetapi ia juga ditujukan kepada seluruh umat manusia.


2. Membelah Bulan

Rasululllah menerima mukjizat ini momen orang-orang kufur merentang dirinya. Lakukan menunjukkan kenabiannya, Rasulullah membelah bulan di depan mereka semua.


3. Menyembuhkan Sakit Alat penglihatan

Sebelum menaklukan Benteng Khaibar, Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemegang bendera mengalami sakit netra. Nabi Muhammad menyembuhkan mata Ali dengan meludahinya. Atas amnesti Almalik, Ali dapat melihat dengan jernih.


Wafatnya Nabi Muhammad SAW

Nabi-Muhammad-Wafat-Pada-Usia-64-Tahun

Bilamana sahabat Serdak Bakar menengah tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa nan lewat menyedihkan dimana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera nomplok ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan,

“Ketahuilah, barangsiapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sekarang sudah lalu antap, dan barangsiapa menyembah Allah, maka sepantasnya Allah tetap senantiasa hidup lain akan pernah sirep.”

Kemudian beliau mengimlakan firman Allah SWT,

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya kamu akan tenang dan sesungguhnya mereka akan mati (pula).”

(QS. Az-Zumar: 30)


Siapa Sahabat Nabi Muhammad yang Dermawan?

Sahabat Nabi yang Dermawan

Sahabat adalah seseorang yang menjadi tempat aman bikin berbagi suka dan gobar. Definisi sahabat bakal Nabi Muhammad merupakan cucu adam yang korespondensi berjumpa dengan Utusan tuhan dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam.

Sahabat utusan tuhan adalah orang-anak adam berprestasi untuk urusan marcapada dan akhirat. Mereka terus menebar kurnia dan pengorbanan sebatas penghabisan hayatnya. Keadaan ini terlihat dari minat para sahabat untuk bidang filantropi atau
wakaf sosial. Demikian ini kisahnya!


1. Debu Bakar As-Shidiq

Di mana suka-suka Nabi Muhammad, di situ ada Duli Bakar. Mereka bersahabat bukan hanya cak bagi suka-senang, akan tetapi lagi takhlik kooperasi apik untuk wakaf. Dalam kisahan Utusan tuhan Muhammad semasa, engkau asosiasi mendapatkan hibah berupa tanah yang merupakan properti anak yatim berpunca Bani Najjar.

Melansir dari
Torak Wakaf, hibah tersebut Rasulullah tolak karena Rasulullah tidak siapa mencekit hak anak asuh yatim begitu sekadar. Beliau memutuskan untuk membelinya sekadar dengan harga 10 Dinar, lalu Abu Bakar As-Shidiq nan membayarnya.

Tanah wakaf tersebut digunakan buat perpanjangan Masjidil Ilegal. Ekspansi dilakukan karena jumlah mukmin semakin bertambah sebatas masjid diperluas menjadi 50×50 meter. Dalam sejarah, bukan hanya kolaborasi Rasul Muhammad dan Abuk Bakar untuk wakaf persil perluasan masjid, tetapi pun saudagar berbenda raya Abdurrahman bin Auf.


2. Umar bin Khattab

Umar bin Khattab tampak asing yaitu sosok tegas dan taat, semata-mata lembut di privat hatinya. Sira mewakafkan tanah di khaibar bikin disulap menjadi kebun kurma bernas pada masa ke 7 hijriyah. Lamun ia mengesir lahan tersebut, minus berat hati ia mewakafkan tanahnya dan hasil tipar beliau sedekahkan kepada orang papa miskin, hamba sahaya, fisabilillah, atau turunan-orang yang membutuhkan.


3. Utsman bin Affan

Utsman kedelai Affan adalah sahabat nabi yang tersohor dermawan dan senang berbagi. Selain signifikan n domestik menciptakan menjadikan mushaf yang kemas, kamu gemar takhlik maslahat berkelanjutan, begitu juga seperti wakaf sumur yang masih semangat sebatas sekarang. Awal semula, beliau melakukan wakaf sumur momen Madinah mengalami periode panceklik.

Saat kota sedang kesulitan air bersih, satu-satunya sumber air yang tersisa dimiliki makanya sendiri Yahudi, yaitu sendang Raumah. Rasa air mulai sejak sumur tersebut mirip dengan air zamzam yang cak semau di Mekkah.

Umum lagi rela antri bakal membeli air bersih bersumber ibrani. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah bertutur:

“Wahai Sahabatku, siapa cuma di antara kalian yang menyumbang cerek hartanya bakal dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya buat umat, maka akan mendapatkan surgaNya Ta’ala” (HR. Muslim).

Usman lekas menemui pemilik perigi untuk bercakap dan tawar menawar. Awalnya, yahudi enggan bakal menjual sumur karena asset tersebut merupakan mata pencariannya. Cak agar empu sumur tetap hidup berkecukupan, Utsman pun menawar bikin membeli secabik sumur.

Sang Ibrani pun sepakat. Akan namun, karena kebutuhan yang tangga, Utsman juga menawar lagi bikin membeli seluruh sumur. Atas kesepakatan harga, yahudi pun setuju bakal lego seluruh sumurnya. Semua individu dapat menggunakan air secara gratis, terjadwal Yahudi laksana sang empu sumur.


Lingkungan di Selingkung Sumber Tumbuh Subur


wakaf sumur utsman bin affan

Kehadiran sendang menjadi berkah untuk seluruh mahajana karena air penuh sesak. Lingkungan di sekeliling sumur juga ditumbuhi 1.500 pohon kurma yang hasilnya layak dijual ke pasar. Sampai sekarang, hasil dari kebun kurma dikelola dan diawasi maka dari itu Kementerian Pertanian Arab Saudi.

Sebagian dari keuntungan digunakan untuk membiayai anak-anak yatim ataupun fakir miskin. Sangat, sebagian disimpan di rekening khusus atas etiket Utsman bin Affan. Saking meluap, surplus digunakan untuk membeli tanah di kawasan elite cak bagi membangun hotel tamasya di dekat Masjid Nabawi.


4. Ali bin Abi Thalib

Sahabat yaitu sosok yang hadir detik suka dan duka. Ali kedelai Abi Thalib adalah sahabat Utusan tuhan Muhammad yang belajar tentang selam sejak usia prematur. Pelecok satu bentuk pengorbanannya yaitu Ali menyamar menjadi Rasul Muhammad dengan tidur di atas tempat tidurnya momen Rasulullah eksodus.

Detik suku bangsa kafir Quraisy ingin mencamkan, ternyata mereka menemukan Ali yang berada di tempat tidur. Gerepes, para penyerang merasa sia-sia menunggu semalam suntuk bikin membunuh Nabi Muhammad. Mereka pun meninggalkan Ali yang sekali lagi kaget melihat para pembangkang.

baca sekali lagi:
10 Narasi SAHABAT NABI MUHAMMAD DIJAMIN Masuk Suralaya

Biar tidak kedapatan, Ali menyusul pemindahan ke Madinah sorangan selang tiga musim pasca penyerangan. Kamu bersembunyi pada siang hari, lalu melanjutkan penjelajahan plong lilin lebah hari. Itu adalah gambar kesetiaan Ali terhadap Rasulullah.


5. Talhah bin Ubaidillah

Semasa hidupnya, Rasul Muhammad dikelilingi oleh sahabat yag karim, seperti Talhah bin Ubaidillah. Ia mewakafkan harta nyata ladang miliknya sendiri. Jikalau beliau terlalu mempertimbangkan sekular, anda boleh semata-mata menjual kebun Bairuha dengan harga silam mahal. Akan tetapi, Tepung Thalhah bukanlah sosok tamak.

Ia minus ragu berwakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Ia mengemudiankan utnuk berwakaf ketika mendengar ayat berasal pertinggal Ali Imron ayat 92:


“Kamu kadang kala tidak sampai kepada kebajikan yang arketipe, sebelum ia menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Segala belaka yang dia nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Ayat ini memacu motivasinya untuk menjemput kehidupan akhirat nan bahagia. Maka dari itu, ia tidak ragu berwakaf atas nama Halikuljabbar dan Rasulullah SAW.

Jika punya sahabat nan baik, jangan dijauhi, tapi dekati. Karena pasti dia n kepunyaan petunjuk baik lakukan kita. Ustadz H. Ahmad Shonhaji menjelaskan kalau Rasulullah memiliki kualitas sahabat yang layak kita tiru. Simak seutuhnya di video ini:

Itulah ringkasan cerita atma Nabi
Muhammad
yang mesti kita ketahui, terutama kita sebagai umat muslim. Semoga dengan mencerna Rasulullah SAW ini kita boleh belajar sekali lagi dan menjadikannya laksana pedoman hidup kita, keseleo satunya ketika berzakat.

Hitung nisabmu di
mesin hitung zakat di sini. Zakatmu ringankan muatan,
klik di sini sekarang!

(MR)

Source:

  1. aliwib.net
  2. dompetdhuafa.org

Zakat Sekarang

Source: https://zakat.or.id/kisah-nabi-muhammad-saw/

Posted by: gamadelic.com