Kiamat Ada Dua Yaitu Dan

Pengertian Hari Kiamat: Spesies, Keunggulan-label dan Hikmahnya
– Semua yang bernyawa akan sunyi, entah itu yang sudah berusia lanjut, dewasa, taruna, anak asuh-anak, bahkan bayi pula boleh lengang kapan doang. Namun, tidak suka-suka satu hamba allah pun yang mengetahui kapan kematian kemudian hari. Puas risikonya semua orang di seluruh dunia akan mengalami mortalitas, tak seorang juga akan hidup kekal abadi. Peristiwa tersebut dinamakan bagaikan hari pembalasan.

Sama seperti kematian, hari akhir kembali bukan akan ada yang dapat menebak ataupun memprediksi. Supaya orang itu mempunyai intelek luar biasa, peristiwa terjadinya kiamat tak akan pernah dapat diketahui pada saat waktunya akan berangkat.

Maka yang perlu kita persiapkan laksana pelepas menghadapinya adalah dedikasi baik selama semangat yang akan menguburkan kita semua berasal pedihnya hari kiamat. Sebelum datang, akan ada stempel-tanda yang mengawali peristiwa besar tersebut. Bagaimana perspektif hari akhir kerumahtanggaan agama Islam dan apa saja isyarat yaumul?

Signifikansi Tahun Kiamat Menurut Islam

Kiamat atau penutup zaman kerumahtanggaan agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua hayat yang ada di mayapada ini konkret hancurnya alam sepenuh beserta isinya termaktub cucu adam dan makhluk lainnya. Tidak ada koteng makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Selam wajib meyakini adanya masa yaumul akhir sebagai tera keimanannya kepada Allah SWT.

pengertian kiamat

Kiamat merupakan awal berbunga kehidupan yang sebenarnya akan dilalui oleh manusia. Sebab, kehidupan yang kita jalani sekarang ialah fana atau temporer. Sedangkan semangat yang kekal abadi yaitu kehidupan di alam akhirat kelak. Bagi hamba allah Allah SWT yang beriman, bertaqwa, menjalankan apa perintah, dan meninggalkan larangan-Nya selama hidup akan mendapatkan kebahagiaan sesudah melewati kiamat nanti dengan kadar legit yang kuat di dalam indraloka.

Sementara basyar yang tidak beriman dan tidak menjalankan perintah serta banyak melakukan dosa sonder boleh bertaubat ketika hidup akan merasakan penderitaan setelah kiamat ialah masuk ke kerumahtanggaan api neraka. Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang menjelaskan datangnya hari kerusakan ini, salah satunya dalam Al-Qur’an surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi:

“Sebenarnya hari kiamat itu karuan akan datang, tidak ada sedikitpun keraguan kepadanya. Sungguh Allah akan menggarangkan siapapun yang terserah di kerumahtanggaan alam kubur”.

Berketentuan kepada Allah berarti sekali lagi harus meyakini segala peristiwa yang terjadi atas niat Allah seperti kiamat. Apabila umat Selam berkepastian akan adanya kiamat, maka wajib mengetahui pertanda datangnya hari penutup ini nan dapat ditemukan plong buku Ensiklopedia Kiamat.

Ensiklopedia Kiamat

Beli Buku di Gramedia
Sinopsis Buku

Spirit alam baka merupakan hal lulus; tirainya tidak dapat disingkap makanya orang, setajam barang apa kembali akalnya, sebening segala pun hatinya. Maka, publikasi tentangnya hanya diperoleh lewat pesiaran dari Allah dan Rasul-Nya. Dan faktanya, informasi-informasi itu mutakadim disampaikan lain hanya dalam bentuk perlambang dan simbol-simbol. Allah Swt. dan Rasulullah saw. telah membeberkannya kepada kita secara terang-terangan dan rinci, sehingga tidak ada pun alasan untuk ragu. “Eksiklopedia” Kiamat menghimpun, mengomentari, menganalisis, dan mempersalahkan nas-nas dari Alquran dan sunah nan sah mengenai maut dan kalimantang darul baka, berikut beragam pendapat ulama yang berkembang di sekitar nas-nas itu, semberap-lengkapnya. Menghimpun tiga kunci sukses terdahulu. Yaumul Mungil dan tera-Tanda Hari akhir Ki akbar; Yaumudin Lautan; dan Kayangan dan Neraka. sentral ini menayangkan, sejelas-jelasnya, perjalanan manusia dan suasananya berangkat semenjak maut, alam barzakh, peniupan sangkakala yang terkenal itu, kebangkitan, mahsyar, syafaat, mizan, shirath (jembatan), hingga akhirnya suraloka dan neraka, dua pos akhir pelawatan orang.

Jenis-jenis Kiamat

Sebelum mengetahui segala saja tanda-tanda akhir zaman, maka kita harus tahu bahwa kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugra dan hari pembalasan kubra.

1. Yaumul akhir Sugra

Yaumul akhir sugra atau disebut sebagai yaumul akhir kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian turunan Allah. Kematian seseorang nan disebabkan karena ki kesulitan alias murka alam sama dengan banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan adalah contoh mulai sejak kiamat sugra.

Meskipun dinamakan akhir zaman kecil, kiamat sugra merupakan peristiwa boleh menyebabkan hilangnya umur dalam jumlah yang banyak seperti keadaan tsunami di Aceh tahun 2004 yang memencilkan banyak cerita sedih hingga periode ini. Bagaimana ratusan ribu kehidupan berhanyut-hanyut akibat tersapu derasnya ombak tsunami nan diawali dari bencana gempa marcapada berkekuatan luar normal ketika itu.

2. Kiamat Kubra

pengertian hari kiamat

Peristiwa tsunami Aceh tahun 2004 ialah keseleo satu kejadian besar nan pernah terjadi. Namun bila dibandingkan dengan yaumul akhir kubra atau kiamat ki akbar, tsunami aceh hanyalah hal kecil. Ketika kiamat kubra datang, seluruh makhluk di bumi ini akan musnah dan tidak akan ada nan tersisa satupun dari mereka.

Seluruh dunia akan hancur karena besarnya situasi ini. Rumah nan dibangun dengan megahnya akan hancur, monumen-monumen bersejarah di dunia lain akan pun bisa merembah, semua bangunan nan ada akan hilang dalam hitungan sejenak. Itulah besarnya peristiwa hari akhir kubra.

Jikalau pada kiamat sugra mungkin beberapa diantaranya ada nan memiliki pertanda seperti individu nan mati akibat guncangan akan dapat dilihat etiket-tandanya atau orang yang mati akibat musibah sebelumnya boleh merasakan tanda-stempel akan datangnya provokasi tersebut, malah ada pula yang tidak memiliki pertanda karena cepatnya peristiwa tersebut terjadi.

Akan namun, pada kiamat kubra tanda-tandanya jelas dapat dirasakan dan sudah dijelaskan dengan detail dalam Selam. Lalu seperti apa stempel-tanda kiamat nan akan terjadi pada yaumudin nanti? Berikut bilang pertanda datangnya kiamat kubra yang pula dapat Grameds pelajari melalui buku Tanda-Tanda Yaumul.

tombol beli buku

Sinopsis Buku

Kiamat merupakan hari kerusakan tunggul segenap dan segala nyawa yang ada di dalamnya. Peristiwa ini ialah sebuah keniscayaan, namun tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya, kecuali Halikuljabbar Si Pencipta sejagat. Laksana bentuk kasih sayang-Nya, Halikuljabbar mengajarkan perlambang akhir zaman itu kepada Rasul-Nya bagi disampaikan kepada umatnya. Amanat tentang tanda-label kiamat tersebut termuat dalam sejumlah hadis mutasyabihat yang multi takwil dan mengandung arti kiasan. Hal itu ialah tuntutan pecah taklif agama agar “tanda-tanda kiamat” menjadi incaran kompetisi di negeri ujian ini. Dajjal adalah salah satu tanda hari pembalasan nan masih menjadi merek tanya bakal sebagian lautan individu, siapa dan kapan munculnya? Berdasarkan riwayat perkataan nabi tentang sosok Dajjal berikut keunggulan-tanda hari pembalasan lainnya sama dengan Imam Bersiram, Nabi Isa, Ya’juj-Ma’juj dan Dabbatul Ardh, Badiuzzaman Said Nursi menjelaskan maksud dan makna tersirat di genyot kata majemuk hadis yang mengandung arti kiasan tersebut. Dengan penjelasannya yang rasional, akal kita akan tercerahkan dan hatipun turut bertambah keyakinan.

Perlambang Kiamat Menurut Islam

tanda tanda kiamat menurut islam

a. Munculnya Dajjal

Datangnya Dajjal adalah perlambang kiamat sudah sangat dekat. Dajjal merupakan orang Allah yang mempunyai ciri-ciri tubuh yaitu berambut berkerut dan hanya memiliki satu mata di sebelah kiri dikarenakan ain kanannya buta. Pada bagian jidat teragendakan introduksi dahriah. Dajjal akan keluar di sebuah tempat yang bernama Danau Tiberias.

Dengan kekuatannya, Dajjal subur mensyariatkan langit untuk menempatkan hujan karena sebelumnya akan ada kemarau yang panjang. Disebabkan karena kemarau, semua pohon dan satwa akan mengalami kesusahan. Namun, Dajjal makmur memerintahkan dunia bikin menyuburkan lahan sehingga membuuat tumbuhan dan menciptakan menjadikan hewan ternak bisa berkembang dengan baik.

Kemampuan luar biasa Dajjal yang lain yaitu ia mampu meramaikan orang yang mutakadim sirep. Dengan kemampuannya tersebut, banyak sosok yang akan mengikutinya karena menganggap dia akan menganggap dirinya laksana Halikuljabbar. Siapapun yang mengikutinya maka ia akan mendapatkan indraloka, dan barang kelihatannya yang menyorong wahyu cak bagi menyembahkan maka ia akan mendapatkan siksaan nan amat pedih malar-malar akan dibunuh jika menolaknya.

Sememangnya apa yang dijanjikan oleh Dajjal yaitu surga merupakan neraka bagi Halikuljabbar dan bani adam-orang yang berpendirian tegar dan hanya menyembah Allah sebagai Halikuljabbar akan selamat dari neraka Almalik. Dajjal akan berkuasa kurang kian selama 40 waktu di bumi.

Sebagaimana yang tertera intern Hadits Utusan tuhan Muhammad SAW yang diriwayatkan maka dari itu Ibni Majah,
“Empat desimal hari, namun sehari bisa jadi satu masa, boleh jadi satu rembulan, bisa jadi satu ahad, darurat hari-hari lainnya akan sebagai halnya barang apa yang kalian rasakan saat ini”.

Kenali situasi ini lebih dalam berdasarkan pengabaran Al-Qur’an serta Hadits yang suka-suka melalui kiat Tanda-tanda Kiamat yang bisa kamu dapatkan saja di Gramedia!

Namun dalam hadits tersebut, 40 masa berkuasanya Dajjal tidak disebutkan apakah 4o hari sama dengan waktu di bumi maupun 40 hari menurut peristiwa nan lain, tidak dijelaskan bertambah rinci. Datangnya Dajjal tak serta merta membuat marcapada makmur, melainkan ia akan berbuat kerusakan yang menyebabkan manjapada bertabur.

b. Kemunculan Imam Mahdi

Tanda-label kiamat yang kedua adalah munculnya Imam Mahdi. Hanya, Imam Mahdi bukanlah nama, melainkan umpama julukan yang diberikan bikin seseorang yang diutus maka dari itu Allah.
Padri dalam bahasa Arab signifikan penasihat, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapatkan wahyu. Maka, Pendeta Mahdi merupakan utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan telah diberikan ramalan.

Ciri-ciri Imam Mahdi diantaranya ialah ia merupakan salah satu pertalian keluarga Nabi Muhammad SAW, berkening lebar, dan hidungnya mancung. Imam Mahdi datang untuk memerangi kekejaman Dajjal nan telah berkuasa sebelumnya. Kehadirannya akan menumpas segala rencana ragam yang dilakukan Dajjal.

Keadaan ini bakal menunjukkan kebenaran kepada umat cucu adam bahwa ajaran yang diberikan maka dari itu Dajjal merupakan ajaran yang sesat dan memerintahkan umat khalayak bagi kembali ke jalan yang bermartabat meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan.


Rekomendasi Kiat: Huru Hara Kiamat

Huru Hara Hari Kiamat

Beli Buku di Gramedia
Sinopsis Buku

Spirit dunia sudah tua. Berbagai macam keadaan musibah yang menelan alamat hidup dan harta, mulai berbunga air sebak bandang, kebakaran rimba, pemanasan universal, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa marcapada, dan sebagainya, yaitu sebagian buktinya. Itupun belum ditambah dengan endemi sejumlah ki aib, berlebih munculnya masalah yang sebatas saat ini belum ditemukan obatnya. Sememangnya, semua alai-belai yang terjadi, tidaklah kosong dari pesan-pesan ilahi. Seakan duaja mengingatkan manusia hendaknya sadar akan perangainya yang sudah lalu tidak layak kerjakan mengemban amanah kekhalifahan di muka bumi. Kembali mengingatkan, akan kehidupan lestari pasca kehidupan fana ini.”

c. Turunnya Nabi Isa As

Imam Mahdi tidak akan seorang dalam memerangi Dajjal. Utusan tuhan Isa As juga diutus Allah untuk runtuh tidak membawa ajaran dan syariat baru, melainkan membawa ajaran yang sudah diberikan sebelumya yaitu Iman Kepada Halikuljabbar.

Turunnya Nabi Isa telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 55

“Yang mahakuasa Bertutur : Hai Isa, aku akan mewafatkan dan mengangkatmu kembali padaku, menyucikanmu pecah orang-turunan kafir dan menjadikan insan-insan nan mengikutimu atas orang yang kufur setakat yaumudin tiba. Kepada-Ku engkau lagi dan aku pasrah keputusan tentang apa yang diperselisihkan olehmu”.

Nabi Isa memiliki ciri-ciri ialah badannya lain bersisa tinggi dan enggak juga pendek, rambutnya berombak dan panjang terurai sampai pundak, dadanya rataan, dan memiliki kulit yang kemerah-merahan. Menara putih di sebelah Timur Kota Suriah menjadi tempat turunnya Nabi Isa ke bumi.

Turunnya Nabi Isa sebagai keunggulan-tanda akhir zaman yaitu bersama Imam Mahdi kerjakan melawan Dajjal dan meruntuhkan kekuasaannya sepanjang beberapa hari di dunia ini. Pertempuran Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk menumpas Dajjal bererak dengan terbunuhnya Dajjal akibat dadanya tertombak oleh Rasul Isa As di depan pintu Lud di kompleks Masjidil Aqsa.

d. Munculnya Ya’juj dan Ma’juj

Label-label kiamat kubra selanjutnya yakni keluarnya yakjuj dan makjuj. Al-Alquran mengklarifikasi bahwa yang dimaksud dengan Yakjuj dan Makjuj yaitu kaum yang suka berbuat kerusakan di cahaya muka bumi.

Disebutkan bahwa Yakjuj dan Makjuj merupakan anak adam yang memiliki ciri-ciri diantaranya seperti mana punya netra sipit, berhidung pesek, dan berambut pirang. Yakjuj dan Makjuj disebutkan terkurung dalam lembah yang diapit oleh dua jabal, ratu Zulkarnain yang mengurungnya. Dengan tembok raksasa yang mengelilingi, Yakjuj dan Makjuj enggak bisa keluar darinya.

Saja, intern Al-Qur’an Tembusan Al-Anbiya ayat 96 disebutkan bahwa nantinya tembok penghambat tersebut akan jebluk, maka keluarlah Yakjuj dan Makjuj untuk takhlik kerusakan di bumi. Mereka akan meminum air yang ada di Danau Tiberias, tempat yang diyakini keluarnya Dajjal. Tidak suka-suka satu lagi cucu adam nan mampu menghentikannya kecuali atas pemaafan dari Yang mahakuasa SWT.

Pada kesannya Yakjuj dan Makjuj akan antap karena diserang oleh sato sejenis ulat yang membentuk badannya mereput, kemudian datang burung-burung yang mengangkat Yakjuj dan Makjuj terbit bumi, lalu turunlah hujan angin yang membersihkannya.

e. Terbitnya Matahari dari Barat

Logo-tanda hari pembalasan yang tidak kalah peranjat bagi umat manusia lainnya yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Terbitnya mentari dari barat telah disebutkan dalam Hadits Riwayat Orang islam:

“Periode kiamat bukan akan datang sebelum matahari terbit dari sisi barat. Ketika rawi terbit berpangkal barat, semua akan berubah menjadi berketentuan. Hanya, iman seseorang sudah tidak lagi berfaedah jika sebelumnya bukan berketentuan atau lain mendapatkan guna terbit imannya itu”.

Bukan hanya Islam saja yang menunjukkan bahwa mentari satu saat akan terbit dari sebelah barat, Ilmu Sains pun memprediksi bahwa matahari terbit bersumber barat bukanlah hal nan mustahil. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa rotasi bumi yang terjadi selama ini akan mengalami perlambatan nan menyebabkan jihat perputarannya terbalik.

Selama ini bumi mengalir dari barat ke timur sehingga matahari tertentang pecah dari barat. Nantinya bumi akan berputar dari timur ke barat sehingga matahari seolah semenjak bersumber barat. Ketika matahari terbit bermula barat, maka mutakadim tertutup semua kebajikan ragam baik. Perintah-perintah Allah nan selama ini lain dikerjakan akan diolah semua oleh manusia, namun enggak terserah artinya pun karena sudah batal semuanya cak bagi dilakukan.

f. Munculnya Gas yang Mematikan

Kemunculan asap nan membuat manusia yang menghirupnya tenang merupakan tanda-tanda yaumul nan lainnya. Asap maupun Ad-Dukhan n domestik Al-Qur’an ialah ancaman bagi turunan. Dukhan pertama kelihatannya muncul pada masa kehdupan Utusan tuhan Muhammad SAW. Saat itu Dukhan muncul untuk sebagai azab buat kaum kafir Quraissy yang mutakadim memusuhi Utusan tuhan.

Dukhan akan muncul lagi di hari akhir lusa selama 40 tahun 40 malam. Mayapada akan terasa haram akibat asap tersebut. Tabun tersebut membuat manusia yang menghirupnya dapat mati. Tetapi, lakukan umat orang yang beriman asap ini saja akan menimbulkan sekuritas seperti hamba allah tertular flu. Sebaliknya, pada orang yang berdosa akan mengakibatkan merangsang seperti membangkitkan indra peraba.

Panduan praktis untuk anda dapat mengenal dan mengetahui tanda-tanda dari peristiwa hari pembalasan dan alatm akhirat juga dapat ditemukan lega buku karya S. Royani Marhan yang berjudul Kiamat Dan Akhirat.

Sinopsis Buku

Jiwa manusia bukan berpisah pasca- kematian mengundang atau dengan hancurnya alam semesta. Kematian dan kehancuran liwa semesta hanyalah satu fase penjelajahan individu menuju alam baru yang kekal langgeng, yaitu alam alam baka. Kehidupan pengunci cucu adam akan ditentukan di sana, akankah dimasukkan ke suraloka atau ke neraka. Sosi ini memandu setiap Muslim untuk mengenal dan mengetahui kian jauh akan vitalitas alam baka. Dengan mendaras buku ini setiap Orang islam diharapkan makin memaklumi tujuan hidupnya di bumi, apakah untuk meraih ridha Tuhan SWT dengan royalti kedewaan, ataukah demi kenikmatan dunia amung yang hanya akan mengantarkannya ke neraka.

Hikmah Dari Percaya Hari Kiamat

Setelah memaklumi tanda-tanda kiamat yang akan datang satu masa nanti, maka kita dapat memetik hikmah akan mempercayai label-tanda tersebut. Seperti mana yang dibahas melangkaui ki akal Dahsyatnya Hari Kiamat nan ialah karya fenomenal ulama besar Ibu Katsir.

Berikut hikmah yang dapat diambil dari mempercayai datangnya akhir zaman.

1. Segala jasa baik dan buruk pada akhirnya akan mendapatkan resistansi

Bagi turunan yang beriman, pertanda kiamat merupakan mandu untuk mengingatkan manusia bahwa barang apa perbuatan yang dilakukannya momen ini akan mendapatkan resistansi nantinya. Ragam baik sepanjang di dunia akan membawanya pada kemudahan ketika nanti amalnya dihitung di akhirat.

Sementara itu mereka yang melakukan perbuatan buruk dan di larang makanya agama akan mendapatkan persabungan yang menyakitkan dan menyedihkan sebagai konsekuensi atas segala apa nan sudah dilakukannya di marcapada. Hari kiamat besok akan menunjukkan mana bani adam yang baik dan mana basyar yang buruk di netra Allah SWT.

2. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan SWT

Tanda-tanda kiamat seolah menjadi alarm bagi kita bahwa waktu vitalitas di dunia mutakadim lain akan lama juga. Kebajikan baik yang tergarap mungkin sudah lalu sulit ditemui. Sebagai turunan yang dikaruniai kecerdasan dalam berpikir dalam-dalam, mudah-mudahan munculnya pertanda kiamat merupakan cara agar kita dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala-apa yang dilarang.

Kalau masa kiamat kelak tiba, pintu ampunan sudah ditutup dan jasa baik mutakadim tidak dicatat sebagai pahala. Menjadi tawar perbuatan baik yang dikerjakan oleh seseorang apabila semua itu bau kencur disadari ketika kiamat mulai. Meningkatkan taqwa kepada Tuhan harus dilakukan sedari dini agar tidak terlambat dan selamat berpangkal pedihnya kiamat.

2. Tidak mengutamakan kepentingan duniawi dibandingkan kepentingan darul baka

Bagi basyar yang berkeyakinan, keunggulan-keunggulan yaumul akhir merupakan tanda bahwa barang apa sesuatu nan terserah di dunia ini akan pun ke asalnya yaitu Allah. Maka bagi sendiri yang percaya, wajib hukumnya mempersiapkan diri dengan pelepas amal perbuatan yang baik selama di mayapada. Tidak menonjolkan urusan keduniaan hanya karena menuruti keinginan nafsu lakukan mendapatkannya.

Tawar semua peristiwa nan dilakukan apabila menggarisbawahi urusan sekular, sebab kelak ketika berharta di akhirat semua yang dilakukan selama usia di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah SWT. Hidup di mayapada harus sepadan dan harus seimbang, menggapil kepentingan materialisme dan tidak pangling urusan dengan akhirat menjadi bahara lakukan kita semua

3. Mengingat-ingat bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini

Semua makhluk yang ada di dunia yaitu ciptaan Almalik SWT. Pada akhirnya semua akan sekali lagi menghadap Allah SWT. Artinya enggak akan cak semau nan kekal awet di dunia. Kecantikan, ketampanan, kekayaan, khazanah yang dimiliki di mayapada bukanlah situasi yang akan selamanya ada, suatu saat semua itu bisa cuma hilang n domestik sekejap mata.

Mudah-mudahan bakal kita yang masih hidup di dunia, mengembangkan ragam nan baik dan luhur ialah suatu keharusan. Perlambang kiamat menjadikan kita siuman bahwa segala yang ada di dunia ini akan lebur minus tersisa, belaka amal baik nan akan menuntun di semangat lebih jauh (akhirat).

Baca juga artikel tercalit
“Pengertian Hari Hari pembalasan dan Tanda-tandanya”

:

 • Pengertian Ulul Azmi
 • Tata Prinsip Sholat Dhuha
 • Ciri-ciri Orang Munafik
 • Tata Prinsip Berwudhu
 • Pengertian Al-Qur’an dan Hadits
 • Perilaku Meyakinkan dalam Islam
 • Signifikasi Zakat
 • Rukun Haji
 • Konotasi Genitalia
 • Daftar 99 Asmaul Husna dan Artinya – Memaknai Keunggulan Baik Allah SWT
 • Kebiasaan-kebiasaan Mulia
 • Pengelolaan Cara Berwudhu
 • Denotasi Al-Quran dan Hadits
 • Pengertian Akhlak

Itulah
pengertian dan perlambang hari akhir
yang akan terjadi nanti. Sebagai makhluk ciptaan Almalik, telah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengimani dan memercayai akan datangnya masa hari pembalasan. Maka itu, kita harus mempersiapkannya dengan baik dengan meluaskan kelakuan yang baik, menjalankan segala perintah, dan pergi segala apa rajah pemali Allah SWT moga kita bisa terhindar bermula pedihnya hari yaumul akhir nanti.

ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa sekarang yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Engkau. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, institut, korporat, hingga kancah ibadah.”

logo eperpus

 • Custom batang kayu
 • Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas
 • Kemudahan intern mengakses dan mengontrol taman bacaan Dia
 • Tersedia dalam platform Android dan IOS
 • Tersedia fitur admin dashboard untuk mengawasi laporan amatan
 • Laporan statistik lengkap
 • Petisi aman, praktis, dan efisien

Source: https://www.gramedia.com/literasi/hari-kiamat/

Posted by: gamadelic.com