Kedudukan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari

Kompasiana adalah mimbar blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tak mewakili rukyah sidang pengarang Kompas.

Dosen pengampu : Dr.Ira Alia Maerani,S.H.,M.H.

Mohammad Taufik Akbar mahasiswa Teknik Industri UNISSULA 2022

 Pancasila merupakan ideologi maupun dasar negara Indonesia.Nilai-nilai pancasila harus diterapkan di diri kita kerjakan kehidupan sehari-hari,sebelum menerapkannya bahwa kita harus mengarifi apa saja nan terkandung internal nilai-nilai pancasila tersebut yang sudah tertuang didalamnya.Berikut yakni nilai-nilai nan terkandung internal pancasila :

 • KETUHANAN Yang MAHA ESA
 • Dalam sila nan permulaan ini berisikan akan halnya keberadaan Tuhan yang maha esa dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang tidak lain juga puas sila pertama mengajarkan bagaimana kita dapat menghormati dan bermitra antar umat beragama,dan tidak ubah membeda-bedakan.
 • KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN Beradab
 • Sila kedua ini berisikan bagaimana kita punya hak dan kewajiban sesama manusia,dan ganti mencintai antar sesama individu.
 • PERSATUAN INDONESIA
 • Sila ketiga ini memvisualkan bagaimana rasa kesetiakawanan untuk mewujudkan persatuan dan keekaan negara Indonesia sebagai wujud rasa rajin tanah air.Dan kita harus tukar menjaga persatuan dan kesendirian ini untuk menjunjung tinggi Bhineka Istimewa Ika
 • Kerakyatan YANG DIPIMPIN Makanya HIKMAT,KEBIJAKSANAAN Dalam PERMUSYAWARATAN DAN PERWAKILAN
 • Sila keempat ini mengandung kebaikan berdemokrasi yaitu bermusywarah untuk mencapai hasil nan mufakat atas kesatuan hati bersama privat menyelesaikan ki kesulitan untuk faedah bersama dan saling menghargai hasil pendapat bani adam tidak.Hasil musyawarah yang telah disepakati bersama harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. “
 • KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
 • Sila kelima ini mempunyai faedah tujuan mulai sejak negara merupakan tatanan masyarakat nan adil bersendikan asas pancasila.Seperti contoh menghormati hak-properti orang enggak,menjunjung tangga rasa semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

Maka setelah melihat dan merenungi dari nilai-nilai pancasila setiap silanya mempunyai arti sahaja memiliki intensi yang setimpal ialah mempersatukan antar sesama tanpa membeda-bedakan.

Berikut contoh alias rang poin-kredit pancasila yang boleh kita buat untuk dikehidupan sehari :

 • Sila Pertama
 • Yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” membentangi n kepunyaan satu agama dan menjalankan peribadatan sesua agama yang dianutnya,kepemilikan agama tersebut harus diikuti dengan keagamaan terhadap Sang pencipta nan maha esa,saling bermitra antar umat beragama kerjakan menciptakan rasa nan harmonis sesama umat lakukan mewujudkan kebersamaan dan persatuan.
 • Seperti mana contohmisal untuk kepentingan umum yaitu dengan mengerjakan kerja bakti alias gotong royong,dan enggak memaksakan setiap seseorang buat menganut agama tertentu karena setiap orang berhakuntuk memeluk agama sesuai kehendaknya tapa danya paksaan.
 • Sila Kedua
 • Nan berbunyi “Kemanusiaan Yang Bebas Dan Berbudaya” senantiasa kita menjaga kesopansantunan alias kesopanan dikalayak publik,dan tidak berpose semena-mena,rasa sikap saling kondusif apabila cak semau orang tak yang medium dilanda murka alam.
 • Sila Ketiga
 • Yang berbunyi “Persatuan Indonesia” bahwa kita harus cinta terhadap tanah air untuk mewujudkan ataupun menjaga persatuan dan kesendirian bangsa,Dan tak lupa kita mencintai dan memakai produk hasil bikinan dalam negeri karena bisa menyodorkan ekonomi bangsa Indonesia.
 • Sila Keempat
 • Nan berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,kebijaksanaan dalam permusywaratan kantor cabang” mengutamakan bermusyawah bersama untuk mencapai hasil yang mufakat sesuai kesepakatan bersama dan bukan memaksa karsa maupun pendapat hamba allah lain.pada hukum islam ura-ura dalam mengatasi sebuah permasalahan konsep ini sudah lalu tertuang n domestik Al-Qur`an,salah satunya dalam surah Al Imran ayat: 159.
 • Sila Kelima
 •      Yang berbunyi “keadilan sosisal bakal seluruh rakyat indonesia” yang berisikan menghormati hak-kepunyaan khalayak tidak,saling kontributif orang-orang yang sedang mengalami kesusahan,tidak mengamalkan perbuatan nan dapat mudarat dikalayak masyarakat.
 • .Pada sila kelima ini menggarisbawahi bahwa keadilan itu sangatlah berjasa agar tidak menimbulkan pertikaian ataupun kekhisitan untuk tatanan masyarakat tercipta dengan baik. Internal islam diajarkan kerumahtanggaan Al-Alquran puas surah An Nah ayat 90. “Sepatutnya ada Allah berlaku nonblok dan berbuat kebaikan,menjatah kepada kaum kerabat dan Tuhan melarang bersumber perbuatan yang keji,dendam ataupun pertikaiaan.ia membagi pengajara kepadamu hendaknya kamu bisa mengambil sebagai pelajaran”.

Kesimpulannya bahwa pancasila merupakan radiks atau ideologi negara indonesia nan diharapkan bersama pancasila sebagai rukyah hidup Negara Indonesia sebagai pemersatu bangsa,lambang persatuan dan wahdah memiliki kurnia misal pertahanan nasion.Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya

Tatap Aji-aji Sosbud Sesudah-sudahnyaSerah Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab kurator seperti diatur dalam UU ITE


Belum terserah komentar. Jadilah nan purwa cak bagi memberikan komentar!

Tatap Semua Komentar (0)Video Pilihan

Source: https://www.kompasiana.com/taufikakbar1607/619c876506310e7e697f4122/pancasila-dalam-kehidupan-sehari-hari

Posted by: gamadelic.com