Ingkar Janji Merupakan Salah Satu Bentuk Perilaku

Tuhan Subhanahu wa Ta’aalaa berfirman nan artinya:

      “Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad (janji- janji) itu”. Al- Maidah: 1

N domestik ayat lain, Allah pun berujar yang  artinya:

      “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu bertaki”. An- Nahl: 91

Nabi Shallahu ‘alaihi Wasallam bersabda yang artinya:

      “Ciri- ciri turunan munafik ada tiga: apabila berbicara anda berdusta, apabila berikrar anda tidak menepati, dan apabila diberi amanah anda berkhianat”. (HR Al- Bukhori dan Muslim)

PENTINGNYA Menyempurnakan JANJI

      Menepati ikrar adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan setiap Muslim.

      Menepati janji juga terdaftar akhlaq mulia yang harus dimiliki setiap orang islam, dan ia menjadi salah satu kepentingan yang dimiliki manusia. Sampai-sampai menurut Islam, cucu adam nan menanggalkan aturan ini bermanfaat mutakadim melawan sperma- benih kemunafikan dalam dirinya.

Rasulullah Shallahu ‘alaihi Wasallam bersabda yang artinya:

      “Ciri- ciri orang bermuka dua ada tiga: apabila mengomong engkau berdusta, apabila berjanji ia tidak menetapi, dan apabila diberi amanah ia berkhianat”. (HR Al- Bukhori dan Orang islam)

Manfaat penting dari kewajiban memenuhi janji itu yakni sebab didalamnya terdapat keutamaan dan guna. Di antaranya:


permulaan
: dengan menetapi taki, kita terhidar berasal sifat inkonsisten. Sebab, perilaku orang nan hipokrit salah satunya adalah ingkar janji.

“Suka-suka empat (perkara) jika terdapat pada diri seseorang, dia yakni cucu adam nifak kalis. Dan barangsiapa nan melakukan riuk satu perkara itu, maka padanya terdapat putaran dari adat munafik, hingga ia meninggalkannya. Catur perkara itu yakni apabila berbicara anda dusta, apabila ia berjanji engkau ingkar, dan abila diberi mualamat (dipercaya) ia berkhianat, dan apabila bermusuhan anda aniaya”. (HR. Bukhori, Muslim, abuk Dawud, Tirmidzi, dan Nasai)


kedua
: dengan menetapi janji dapat menjadi jalan untuk masuk suraloka firadus.

Sang pencipta Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang artinya:

“Dan basyar-khalayak yang memiara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya.” (QS. Al-Mukminun:8)


ketiga
: dengan menyempurnakan taki, kita akan terbebas dari tuntutan baik marcapada maupun di akhirat.

setiap janji akan diminta pertanggung jawabannya. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala nan artinya: “dan penuhilah janji senyatanya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya” (QS. Al-Isra’:34)


keempat
: dengan menetapi janji, kita meneladani resan Halikuljabbar yang tidak wasilah mengingkari ikrar-Nya,seperti mana firman-Nya:
“…(perumpamaan) janji yang sebenar-benarnya semenjak Sang pencipta. Halikuljabbar bukan akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakn turunan tidak mengetahui.”(QS. Ar-Rum:6)


kelima
: dengan menepati ikrar kita akan dipercayai orang lain. kepercayaan adalah modal pokok n domestik meraih keistimewaan didunia maupun di akirat.


keenam
: dengan menepati taki kita akan menjadi pribadi nan beribawa, tak dilecehkan, dan akan mendapatkan prasangka baik dari orang lain.


ketujuh
: dengan menepati janji kita akan terhindar berpangkal dosa samudra dan akan meraih keutamaan. menafsirkan ikrar sesama orang islam hukumnya ilegal, sekalipun terhadap orang kafir. makara, memenuhi janji teragendakan keutamaan, sedangkan mengingkarinya dosa besar.


kedelapan
: dengan menempati janji, jalinan antar individu akan terjalin harmonis dan semakin erat. menempati taki yaitu wujud berasal memuliakan, menghargai dan memuliakan cucu adam.


kesembilan
: dengan menunaikan janji janji, kita digolongkan sebagai orang berasio.(QS. Ar-Ra’d:19-20)


kesepuluh
: dengan memenuhi janji, kita dogolongkan menjadi golongan nabi Muhammad

“turunan yang merendahkan orang-orang Mukmin dan yang bertaki tetapi tidak menetapi janjinya, maka mereka bukanlah golonganku dan aku tak dari golongan mereka.”(HR. Muslim)

memenuhi janji memiliki sejumlah keutamaan, di antaranya merupakan:

1.dibebaskan berusul kesulitan keduniaan

2.digolongkan seumpama hamba yang bertakwa

3.mendapatkan kursi yang tinggi disisi Halikuljabbar

4.meraih surga firdaus

*Semoga uraian sederhana ini ada manfa’atnya kerjakan kita termasuk Hamba Allah nan demen menepati janji dalam rahmah dan ridho-NYA

Ummu Aufa

Source: https://www.stiqisykarima.ac.id/2020/02/07/pentingnya-menepati-janji-dan-keutamaanya/