Hukum Melaksanakan Shalat Berjamaah Adalah

Masjid ialah tempat beribadah umat Islam. Di sajadah mereka ubah berdekatan, beragah, berjabatan tangan, bersama, dan berpautan hati demi membentuk semangatukhuwah
(menganyam persatuan).

Rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan turunan yangshalatberjamaah.Shalatberjamaah dipimpin suatu pater, sekufu-sama bermunajat hanya kepada Allah Swt., membaca kita suci yang satu, dan mengarah kiblat yang sekufu. Mereka melakukan kebajikan yang sama, rukuk, dan sujud kepada Allah Swt.Subhanallah.
Tahukah Anda apakah
Shalat
Berjamaah itu?

Daftar Isi

 • Pengertian Shalat Berombongan
 • Hukum Shalat Berombongan
 • Keutamaan Shalat berjamaah
 • Manfaat Shalat Berjamaah
 • Syarat Jamak Shalat Berkumpulan
  • Syarat Menjadi Imam Shalat
  • Syarat Menjadi Makmum
 • Makmum Masbuq
 • Halangan Shalat Berjamaah
 • Tata Prinsip Shalat Berjamaah
 • Hikmah Shalat Berjamaah
 • Perilaku Orang yang Senang Shalat Berjamaah
 • Wacana:

Denotasi Shalat Berkumpulan

Shalat
Berombongan adalahshalat
yang dikerjakan oleh dua orang alias lebih secara bersama-sekelas dan pelecok seorang dari mereka menjadi pater, sedangkan nan lainya menjadi makmum. Imam yaitu pemimpinshalat
beramai-ramai dan jumlahnya 1 (sendiri).
Sholat
berjamaah yang dilakukan minimal sedikit dua makhluk dengan 1 orang sebagai Imam dan yang 1 lagi sebagai makmum.

Hukum
Shalat
Berkumpulan

Terimalah,shalat
lima waktu nan kita bakal lalu diutamakan untuk dikerjakan secara berkumpulan, bukan koteng-sendiri (munfarid). Kalian perlu tahu bahwa hukumshalatteristiadat beramai-ramai adalahsunnah muakkadah
(muakkad), yaitusunnahyang suntuk dipetuakan. Bahkan, sebagian jamhur mengatakan hukum
shalat
berjamaah ialahfardu kifayah.

Keutamaan
Shalat
beramai-ramai

Keutamaan
shalat
beramai-ramai bila dibandingkan denganshalat munfarid
adalah dilipatkan 27 derajat. Hadis Rasulullah saw.:

Shalat Berjamaah

Artinya:
Dari Ibu Umar r.a., Rasulullah saw. bersabda, “Shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh derajat.”(H.R. Bukhari dan Muslim)

Keistimewaan
Shalat
Berombongan

Keistimewaan lain untuk khalayak nan rajinshalat
berjamaah adalah akan dibebaskan makanya Allah Swt, semenjak api neraka. Perhatikan keterangan dari hadis berikut ini.

Shalat Berjamaah

Artinya:Dari Anas kedelai Malik r.a., berbunga Nabi Muhammad saw., sememangnya beliau bersuara: “Barangsiapa shalat di masjid dengan beramai-ramai selama empat puluh malam, dan bukan pernah tertinggal pada rakaat pertama dari salat Isya, maka Sang pencipta akan membebaskannya baginya dari api negara.” (H.R. Ibu Majah)

Syarat LegalShalatBerjamaah

Shalatberjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

 • Ada padri.
 • Makmum berniat untuk mengikuti pastor.
 • Shalatdikerjakan privat satu majelis.
 • Shalat
  makmum sesuai dengan
  shalat-nyapastor.

Syarat Menjadi ImamShalat

Geta imam dalamshalatberombongan sangat terdahulu. Beliau akan menjadi pemimpin seluruh jamaahshalat, sehingga cak bagi menjadi imam ada syarat spesifik. Syarat yang dimaksud yaitu andai beirkut

 • Mengetahui syarat dan damaishalat, serta perkara nan membatalkanshalat.
 • Fasih internal membaca ayat-ayat al-Qur’an.
 • Minimum luas wawasan agamanya dibandingkan nan lain.
 • Berlogika segar.
 • Baligh.
 • Berdiri sreg posisi minimum depan.
 • Seorang lelaki (amoi kembali dapat bintang sartan pendeta jikalau makmumnya upik semua).
 • Lain sedang bermakmum kepada insan lain.

Syarat Menjadi Makmum

Sementara itu syarat-syarat menjadi makmum adalah sebagai beirkut.

 • Makmum bermaksud mengikuti pastor.
 • Memaklumi persuasishalatimam.
 • Bakir internal suatu tempat dengan imam.
 • Posisinya di belakang imam.
 • Seharusnyashalatmakmum sesuai denganshalat imam, misalnya pendetashalat
  Asar, makmum punshalat
  Asar.

MakmumMasbuq

Shalat Berjamaah
Shalat Berjamaah (Image by Islampos.com)

Makmummasbuq
ialah makmum yang bukan luang membaca suratal-Fatihah
bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya yakni makmummuwafiq, yaitu makmum yang bisa mengikuti seluruh rangkaianshalat
berjamaah bersama pastor. Takdirnya kalian kerumahtanggaan kondisi terlambat berjamaah sebagaimana ini, teradat kecermatan intern tata cara menghitung jumlah rakaat.

KalanganShalatBerjamaah

Shalat berjamaah
dapat ditinggalkan, kemudian melakukan
shalatsendirian (munfarid). Faktor yang menjadi halangan itu diantaranya adalah andai berikut.

 • Hujan angin yang mengakibatkan terik cenderung ke tempatshalat
  beramai-ramai.
 • Angin kencang yang sangat membahayakan.
 • Sakit yang mengakibatkan terik berjalan menuju ke ajang
  shalatberamai-ramai.
 • Sangat kepingin buang air besar atau buang air mungil.
 • Karena yunior makan makanan yang baunya langka dihilangkan, seperti mana bawang, petai, jengkol.

Manajemen CaraShalat
Berjamaah

Berdasarkan ketentuan di atas, praktikshalat
berjamaah yaitu sebagai berikut.

1.Shalatberjamaah diawali denganadzan
dan
iqamah, belaka kalau lain memungkinkan cukup denganiqamahsaja.

2. Barisanshalat(jajar) di bokong padri diisi oleh jamaah laki-laki sementara jamaah perempuan berada di belakangnya.

3. Di dalam melaksanakanshalatberjamaah seorang pastor mengaji bacaan
shalat
terserah yang nyaring (jahr) dan terserah yang dilirihkan (sir). Wacana yang dinyaringkan adalah sebagai berikut.

 • Referensitakbiratul ikhram, takbir intiqal, tasmi,dan salam.
 • Wacanaal-Fatihah
  dan ayat-ayat
  al-Qur’an
  plong dua rakaat pertamashalat Maghrib, Isya,dan Subuh. Begitu sekali lagi dengan
  shalatJumat,gerhana,Istisqa, idain(dua periode raya),Tarawih,dan Witir.
 • Pustaka amin bagi pater dan makmum setelah pastor selesai membacaal-Fatihah
  yang dinyaringkan.

4. Makmum harus mengajuk gerakan padri dan enggak boleh mendahului aksi imam.

5. Setelah salam, imam mendaras
dzikirdan do’a spontan dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri.

HikmahShalat
Berjamaah

Perbandingan pahala antarashalat
sendirian dan denganshalat berjamaah, ialah satu berbanding 27 derajat. Situasi ini karenashalat
berkumpulan n kepunyaan hikmah, yaitu bak berikut.

 • Menjalin silaturahmi antarsesama.
 • Mengajarkan umur disiplin, saling mencintai, dan menghargai.
 • Menjaga persatuan, kesatuan, dan solidaritas.
 • Menahan dari kedahagaan koteng (egois).
 • Mengajarkan loyalitas seorang muslim kepada pemimpinnya.

Perilaku Orang nan Senang Shalat Berjamaah

Sikap kecintaan kepadashalat
berjamaah bisa diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut.

 • Ketika masuk harishalat
  segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan
  adzan.
 •  Ketika mendengaradzantaajul cenderung bandarsah.
 • Mengajak n antipoda-temannya lakukanshalatberkumpulan.
 • Suka menjalin tali silaturahmi antara sesama di surau.
 • Doyan mendatangi majelis taklim lakukan menuntut ilmu agama.
 • Enggak suka membeda-bedakan status sosial seseorang, karena kedudukannya sekelas di hadapan Allah Swt.
 • Bersikap demokratis, taat kepada kepala selama tidak melakukan kesalahan. Apabila arahan salah kita wajib mengingatkan ke urut-urutan nan benar, tercantum di dalam taat kepada kedua orang tua dan hawa.
 • Menjaga perstauan, wahdah, dan bersikap demokratis.

Cukuplah, itulah pengumuman lengkap mengenaishalatberombongan, mulai bersumber definisi, hukum, keutamaan, syarat halal, halangan, perilaku, dan hikmahshalatberjamaah. Demikian artikel akan halnyashalat
berjamaah dan hendaknya berjasa.

Referensi:

Buku pendidikan Agama Selam dan Fiil Pekerti (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2022)


Source: https://www.freedomnesia.id/shalat-berjamaah/

Posted by: gamadelic.com