Doa Syukur Nikmat Dan Artinya

Brilio.kisa –
Sebagai manusia sudah sepantasnya kita mensyukuri gurih yang sudah lalu diberikan Tuhan kepada kita, baik itu nan bersifat lahiriah maupun kejiwaan.

Menurut bahasa, kata “sedap” berasal dari bahasa arab nan artinya segala keistimewaan, keenakan sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat sebagaimana mantra dan ahlak indah.Setiap hari Allah telah memberi banyak nikmat kepada kita seperti bernapas, beraktivitas, bercakap, berkedip dan enggak sebagainya. Karena nikmat tersebutlah kita sebagai insan harus pandai mengucap syukur kepada Almalik SWT.

Kita dianjurkan bakal mengucap doa syukur eco atas segala belas kasih Allah SWT. Bahkan di privat Al Alquran disebutkan, sekiranya kita terus berlega hati, Allah SWT menjanjikan akan membukit nikmat. Dilansir brilio.serok mulai sejak heterogen mata air lega Jumat (8/5), janji Allah tersebut teragendakan kerumahtanggaan surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi seumpama berikut:

Doa mensyukuri nikmat Allah © 2022 brilio.net

wa iz ta’azzana rabbukum la’in syakartum la’aziidannakum wa la’ing kafartum inna ‘azaabii lasyadiid

Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sepantasnya kalau beliau bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sememangnya azab-Ku sangat pedih.”

Dalam tafsir Quran surat tersebut Rasul Musa mengomong, “Ingatlah manakala Rabb kalian memberitahu kalian secara pasti, jika kalian bersyukur kepada Halikuljabbar atas legit-nikmatNya yang mutakadim Beliau berikan kepada kalian, niscaya Ia akan menambahkan nikmat dan karuniaNya kepada kalian. Akan tetapi jika kalian mengingkari lemak-nikmat-Nya atas kalian dan kalian tak mensyukurinya, maka aniaya Tuhan atas mana tahu nan menidakkan nikmat-eco-Nya dan tidak mensyukurinya bermoral-etis rumpil.”

– Tahmid mensyukuri nikmat

1. Surat An-Naml ayat 19

Doa mensyukuri nikmat Allah © 2022 brilio.net

Fa tabassama daahikam ming qaulihaa wa qaala rabbi auzi’nii an asykura ni’matakallatii an’amta ‘alayya wa ‘alaa waalidayya wa an a’mala saalihan tardaahu wa adkhilnii birahmatika fii ‘ibaadikas-saalihiin

Artinya: “Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) mulut semut itu. Dan dia berdoa: “Ya Illah berilah aku tajali bagi tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan kerjakan melakukan amal saleh nan Anda ridhai; dan masukkanlah aku dengan anugerah-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.”

2. Sertifikat Al-Ahqaf ayat 15

Doa mensyukuri nikmat Allah © 2022 brilio.net

Wa wassainal-insaana biwaalidaihi ihsaanaa, hamalat-hu ummuhu kurhaw wa wada’at-hu kurhaa, wa hamluhu wa fisaaluhu salaasuna syahraa, hattaa izaa balaga asyuddahu wa balaga arba’iina sanatang qaala rabbi auzi’nii an asykura ni’matakallatii an’amta ‘alayya wa ‘alaa waalidayya wa an a’mala saalihan tardaahu wa aslih lii fii zurriyyatii, innii tubtu ilaika wa innii minal-muslimiin

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya mengerjakan baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan berat payah, dan melahirkannya dengan terbengkil-bengkil (sekali lagi). Mengandungnya sampai menyapihnya yaitu tiga puluh bulan, sehingga apabila dia sudah dewasa dan umurnya hingga empat puluh tahun ia sembahyang: “Ya Rabi, tunjukilah aku kerjakan mensyukuri lezat Beliau nan telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan meski aku dapat berbuat amal nan alim yang Kamu ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi keefektifan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sepantasnya aku teragendakan bani adam-makhluk yang berserah diri.”

– Cara Mensyukuri Nikmat Yang mahakuasa

Cak semau banyak pendirian yang bisa kita dilakukan lakukan mensyukuri eco yang sudah Tuhan berikan dalam hidup. Riuk satu yang gelojoh kita ucapkan saat beryukur adalah kata “Alhamdulillah”. Namun ada beberapa cara lainnya yang boleh kita untuk umpama perwujudan syukur kita terhadap nikmat Almalik, diantaranya perumpamaan berikut:

1. Berterima kasih dengan hati nan ikhlas

Beryukur dengan lever ikhlas dilakukan dengan mengamini dan meyakini jika semua lemak yang kita rasakan tetapi sahaja berasal dari Sang pencipta dan kita umpama khalayak sahaja menjadi perantara sehingga segala apa sesuatu boleh terjadi atas kehendak-Nya.

Dengan bersyukur dalam hati, kita akan merasakan ketulusan berasal nikmat yang telah Allah SWT berikan baik legit iman, ihsan, dan islam sejauh kehidupan tahun spirit.

2. Bersyukur dengan lisan

Sendiri bani adam yang mensyukuri enak, maka lisannya akan senantiasa dipergunakan kerjakan dzikir serta mengucapkan Alhamdulillah andai rajah pujian atas sedap nan sudah diberikan Allah.

3. Berlega hati dengan anggota tubuh

Mensyukuri dengan anggota tubuh yakni melakukan banyak ketaatan puas Allah dan enggak mengaryakan anggota fisik lakukan intensi kemaksiatan. Semua anggota tubuh yang sudah diberikan oleh Yang mahakuasa kepada kita doang dipakai lakukan menunjukkan ketaatan dan mempergunakan semua eco tersebut untuk menyumbang dan beribadah puas Tuhan.

4. Bersyukur melalui kebajikan ragam

Mensyukuri dengan amal perbuatan bisa dilakukan dengan ketaatan kita saat melaksanakan semua yang sudah diperintahkan serta memencilkan semua larangan Halikuljabbar. Perintah yang dimaksud merupakan segala apa sesuatu yang berkaitan dengan menunaikan ibadah yang bersifat wajib, sunnah dan kembali mubah.

5. Bersyukur dengan memuji Allah

Bersyukur dapat dilakukan dengan memuji Allah atas semua karunia yang mutakadim diberikan-Nya puas kita. Dengan memanjatkan puji syukur serta kuak segala mak-nyus nan sudah dirasakan dengan mengingat dan mengobrolkan nikmat yang sudah lalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka akan mendorong kita cak bagi kian berlega hati.

6. Mensyukuri Dengan Cermin Umur Sehat

Dengan menjalankan pola hidup bugar ini juga yakni salah satu kaidah bagi mensyukuri nikmat sehat di dalam Selam yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-perian.

Mensyukuri lezat Allah dengan teladan umur sehat bisa dilakukan dengan cara menjaga makan, istirahat sekaligus berolahraga nan merupakan babak berpunca pola hidup sehat.

7. Beryukur dengan menjaga kebersihan

“Annadha fatu minal iman” yang bermakna kebersihan merupakan sebagian semenjak iman pasti telah tidak asing lagi ditelinga kita umat muslim. Menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan berusaha meraih kesehatan.

Dengan memiliki raga fit, maka otomatis kita akan lebih khusyuk ketika beribadah, fokus saat bekerja dan belajar, dan kian jumlah dalam berbuat apa urusan.

8. Berterima kasih dengan taat beribadah

Dengan taat beribadah, kita akan lebih mudah mensyukuri nikmat yang suka-suka. Karena merealisasikan segala diversifikasi amal shalih merupakan bentuk berpangkal mensyukuri nikmat Tuhan.

9. Bersyukur menerobos harta yang dipunyai

Beryukur melalui harta yang kita miliki seperti membantu kaum orang miskin miskin, menderma, dan beramal, akan membersihkan harta kita. Kejadian tersebut dapat dilakukan untuk memanjatkan rasa syukur sreg Allah atas barang apa nikmat yang sudah Ia berikan untuk kita.

10. Berterima kasih dengan mengadakan program Tasyakuran

Mengadakan sebuah acara syukuran menjadi bentuk dari wujud ucapan syukur plong Allah momen suka-suka hajat yang kita inginkan terjangkau. Kejadian ini dilakukan bakal bacot rasa terterima hadiah kita pada Allah karena sudah menciptakan menjadikan terlaksana sesuatu yang kita inginkan.

(brl/guf)

(brl/guf)

Source: https://www.brilio.net/wow/doa-mensyukuri-nikmat-allah-lengkap-dengan-artinya-mudah-dihafal-200508q.html

Posted by: gamadelic.com