Doa Sesudah Sholat Dhuha Arab

Doa selepas solat

Ini adalah susunan wirid dan doa selepas solat.

Panduan ini disediakan secara lengkap dan tersusun untuk memudahkan sira sparing wirid, zikir dan zikir selepas solat fardhu.

Apa nan mengganjur:

Bantuan
audio
dan ejaan intern
rumi
juga turut disertakan dalam doa tersebut bagi membantu mereka yang sukar membaca gubahan arab.

Semoga panduan ini boleh membantu kamu mengamalkan ibadah solat dengan model.

Isi Kandungan:

 • Zikir Dan Wirid Selepas Solat
 • Doa Selepas Solat Fardu
  • Doa Solat 1
  • Zikir Solat 2
  • Takbir Solat 3
  • Tahmid Solat 4
  • Wirid Solat 5
  • Wirid Abuk Darda
  • Wirid Pasca- Solat Ringkas
 • Intiha: Kepentingan Doa

Zikir Dan Zikir Selepas Solat

Setelah selesai menunaikan solat fardhu, amat digalakkan kita melakukan ucap tasbih, tahmid dan zikir serta istigfar.

Merupakan
sedikit elok
jika selepas radu solat, kita terus bangun dan beredar sonder diikuti takbir dan tahmid.

Biasanya selepas terlampau berdoa kita disunatkan bagi bertasbih dan lain-bukan untuk memenuhi anjuran Nabi Muhammad SAW.

Disini saya susunkan langkah-langkah mudah nan boleh anda ikuti untuk melakukan doa selepas solat:

1.
Mulakan tahmid dengan istighfar

Untuk mendapat ganjaran nan bertambah, silakan kita amalkan sekejap-sekejap radu menunaikan solat fardhu dengan congor istigfar di radiks sebanyak tiga (3) barangkali:

wirid selepas solat

 Astagfirullah peristiwa azim allazi laa ila ha illa huwal hayyul qoyyum wa atu bu ilaih.

Maksudnya:

Aku memohon keampunan daripada Allah, Tuhan Yang Maha Agung, tiada Halikuljabbar melainkan Yang mahakuasa. Sira spirit, menggermang dengan sendirinya, dan aku memohon keampunan daripadaNya.


2.
Seterusnya zikir disambung dengan congor berikut sebanyak 3 atau 10 kali:

wirid selepas solat

 Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumitu wahuwa ‘a laa kulli syai’in qadirr

Maksudnya:

Tiada Almalik yang disembah melainkan Allah, Almalik Nan Maha Esa tiada sindikat bagiNya. BagiNya segala kerajaan dan bagiNya segala pujian. Beliau Yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Yang Maha Kuasa ke atas segala sesuatu.


3.
Disambung lagi dengan ucapan berikut sebanyak 3 atau 7 mungkin:

wirid selepas solat

 Allahumma ajirna minannarr

Maksudnya:

Ya Allah, jauhkanlah kami daripada siksa neraka


4.
Seterusnya wirid disambung dengan tuturan:

wirid selepas solat

 Allahumma antassalam, wamin kassalam, Wa Ilayka ya ‘udussalam, fahayyina rabi bissalam, Wa adkhilnal Jannata daa rassalam, tabarakta tuhanku wata ‘aalaita ya zal jala li wal ikram

Maksudnya:

Ya Tuhan, Ia yang menanam, daripadaMu keselamatan, kepadaMu lagi keselamatan. Maka hidupkanlah kami wahai Tuhan, dalam keselamatan. Masukkan kami ke syurga, negara keselamatan. Maka sucilah Engkau duhai Tuhan kami, Almalik nan n kepunyaan kebesaran dan jalal.


5.

Seterusnya takbir disambung dengan bacaan Al-Fatihah

wirid selepas solat

 Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm. Al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn. Ar-raḥmānir-raḥīm. Māliki yaumid-dīn. Iyyāka na‘ikan asin wa iyyāka nasta‘īn. Ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm. Sirāṭallażīna an‘amta ‘alaihim, ghairil-magḍūbi ‘alaihim wa laḍ-ḍāllīn

Maksudnya:

Dengan nama Halikuljabbar, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Menyayangkan. Segala apa puji tertentu untuk Sang pencipta, Sang pencipta yang memiara dan Mentadbirkan Alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Mengatasi tadbir yaumul (masa Akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami Sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon bantuan. Tunjukkan kami jalan yang literal. Iaitu jalan orang-basyar yang Engkau mutakadim kurniakan sedap kepada mereka, tidak (jalan) khalayak-cucu adam yang Engkau sudah lalu murkai dan bukan lagi (jalan) orang-orang yang sesat.


6.

Selanjutnya disambung puji-pujian dengan referensi Al-Baqarah ayat 163:

wirid selepas solat

 Wa ila hukum ilaahum’ wahidullaa ila ha illa huwarrahmanurrahim

Maksudnya:

Dan Yang mahakuasa ia ialah Almalik yang Maha Esa; tiada Tuhan (Yang berhak disembah) selain berusul Allah, yang Maha Penyayang, pun Maha Menyayangkan.


7.
Seterusnya tahlil disambung dengan bacaan Al-Baqarah ayat 255:

wirid selepas solat

 Allaahu la ilaaha illa huwal hayyul Qayyum, la ta ‘khudzuhu sinatun walaa naumun lahu maa fissamaawaati wama fil ardhi, man dzal ladziiyasy fa ‘u ‘indahu illaa biidznih, ya ‘lamu maa baina aydiihim wa maa khalfahum, walaayuhiithuuna bisyai-in min’ilmihi illaa bimaa syaa-a, wasi’a kursiyuhus samaawaati wal ardhi, walaa yauuduhu hifzuhumaa wa huwal’aliyuul ‘azhiim.

Maksudnya:

Allah, tiada Tuhan (nan berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan (simultan makhlukNya). Nan tidak mengantuk usahkan tidur. Nan memiliki segala yang suka-suka di langit dan yang terserah di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izinNya. yang mengetahui barang apa yang ada di hadapan mereka dan segala apa yang suka-suka di belakang mereka, semenjana mereka tidak mengerti sesuatu pun dari (makanan) ilmu Halikuljabbar melainkan segala yang Tuhan kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Takhta Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Beliau lah Yang Maha Tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha Osean (kekuasaanNya)


8.
Seterusnya disambung dengan referensi Al-Baqarah ayat 285:

wirid selepas solat

 Aamanar-rasulu bimaa unzila ‘ilaihi min robbih wal mu’minun kullun Aamana billahi wa mala ikatihi wakutubihi wa rusulih Laa nufarriqu baina ahadim-mirr-rusulih, wa qolu sami’na wa atoghna ghufronaka tuhanku wa ilaikal masirr

Maksudnya:

Rasulullah sudah lalu berkepastian kepada segala apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan sekali lagi hamba allah-orang nan beriman; semuanya berkeyakinan kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Utusan tuhan-rasulNya. (Mereka berkata): “Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Utusan tuhan-rasulnya”. Mereka bersuara lagi: Kami dengar dan kami konsisten (kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah gelanggang juga”.


9.
Lebih lanjut disambung dengan bacaan Al-Baqarah ayat 286:

wirid selepas solat

 Laa yukallifulla-hu nafsan illa wus ‘aha laha ma kasabat wa ‘alaiha maktasabat robbana laa tuahizznaa inn na sina au akhto’ na illah wala tahmil ‘alainaa isran kama hamaltahu, ‘alallazi na min qoblina rabbana wala tuhammilna maa laa thoqota lanabih waghfu ‘anna waghfirlana warhamna anta maulana fansurna ‘alal qaumil kaafirin

Maksudnya:

Yang mahakuasa lain memberati seseorang melainkan segala yang terdaya olehnya. Sira mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia pula menanggung dosa karas hati yang diusahakannya. (Mereka sembahyang dengan berkata): “Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami keseleo jika kami lupa atau kami tersalah. Duhai Tuhan kami ! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana nan telah Sira bebankan kepada orang-makhluk yang terdepan daripada kami. Wahai Sang pencipta kami! Janganlah Kamu pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah karunia kepada kami. Engkaulah Penolong kami; maka dari itu itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap suku bangsa-suku bangsa yang kafir”


10.
Seterusnya disambung dengan bacaan Ali-Imran ayat 18:

wirid selepas solat

 Syahidallahu innahu, laa ilaha illa huwa wal malaa ikatu wa ulul ‘ilmi qaa pater bilqist. Laa ilaha illa huwal a’zii zul hakim

Maksudnya:

Allah menerangkan (kepada serampak makhlukNya dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanya tiada Allah (nan berkuasa disembah) melainkan Kamu, Nan sentiasa mentadbirkan (seluruh pataka) dengan kesamarataan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang pintar (mengakui dan menegaskan pun yang demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; Yang Maha Kuasa, sekali lagi Maha Bijaksana.


11.
Seterusnya doa disambung dengan bacaan Ali-Imran ayat 19:

wirid selepas solat

 ‘Innaddin na ‘indallah hil islam

Maksudnya:

Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.


12.
Selanjutnya wirid disambung dengan bacaan Ali-Imran ayat 26:

wirid selepas solat

 Qulillaahumma maalikal mulki, tu’til mulka man tasyaa’u, watanzi’u mulka mimman tasyaa’u, watu ‘izzu man tasyaa’u, watudzillu man tasyaa’u, biyadikal khoyru innaka ‘alaa kulii syai’in qodiirun

Maksudnya:

Katakanlah (duhai Muhammad): “Wahai Allah yang punya kuasa pemerintahan! Engkaulah yang memberi kuasa rezim kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan berpokok sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga nan memuliakan sesiapa yang Sira kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Intern kekuasaan Engkaulah sahaja adanya apa fungsi. Sememangnya Engkau Maha Kuasa atas sendirisendiri sesuatu.


13.
Selanjutnya takbir disambung dengan bacaan Ali-Imran ayat 27:

wirid selepas solat

 Tuwlijul layla finnahaari, watuwlijunnahaaro fil layli, wa tukhrijul hayya minal mayyiti, watukhrijul mayyita minal hayyi, watarzuqu man tasyaa’u bighoyri hisaabin

Maksudnya:

“Engkaulah (duhai Tuhan) yang memasukkan waktu malam ke dalam musim siang, dan Engkaulah nan memasukkan perian siang ke intern tahun lilin batik. Engkaulah kembali yang melepaskan sesuatu nan kehidupan berpangkal benda yang mati, dan Engkaulah nan mengkhususkan benda yang sepi dari sesuatu yang roh. Engkau jualah yang membagi makanan kepada sesiapa nan Engkau kehendaki, dengan tiada hitungan hisabnya”.


14.
Sehabis itu bacalah surah Al-Ikhlas:

wirid selepas solat

 Qul huwallahu minggu. Allahus-samad. Lam yalid wa lam yuulad. Wa lam yakul lahuu kufuwan minggu

Maksudnya:

Katakanlah (duhai Muhammad): “(Illah) ialah Yang mahakuasa Yang Maha Esa. Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk buat memohon sebarang hajat. Ia tiada melahirkan, dan Ia juga tidak diperanakkan. Dan tidak cak semau sesiapapun yang serupa denganNya.


15.
Disambung dengan bacaan surah Al-Falaq:

wirid selepas solat

 Qul A’uzu birabbil-falaq. Min syarri maa khalaq. Wa min syarri ghasiqin izaa waqab. Wa min syarrin-naffasati fil-uqad. Wa min syarri haasidin izaa hasad.

Maksudnya:

Katakanlah (wahai Muhammad); “Aku berlindung kepada (Allah) Yang mahakuasa yang menciptakan sekalian makhluk. Dari bisikan khalayak-manusia nan Dia ciptakan. Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. Dan dari karas hati khalayak-individu yang menghembus-tiup plong simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan). Dan bermula kejahatan orang yang dengki apabila ia mengamalkan dengkinya.


16.
Disambung pula dengan surah An-Nas:

wirid selepas solat

 Qul a’uzu birabbin-nas. Malikin-nas. Ilahin-nas. Min syarril-waswasil-khannas. Allazii yuwaswisu fi sudurin-nas. Minal jinnati wan-nas.

Maksudnya:

Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku berlabuh kepada (Allah) Pemulihara serempak manusia. Nan Menguasai sekalian manusia. Almalik nan berhak disembah makanya sederum manusia. Semenjak kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. Nan menenggelamkan bisikan dan hasutannya ke lubuk hati khalayak. (Iaitu pembisik dan kacang miang) berusul kalangan jin dan manusia”


17.
Diikuti bacaan Al-Fatihah sekali pun:

wirid selepas solat

 Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm. Al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn. Ar-raḥmānir-raḥīm. Māliki yaumid-dīn. Iyyāka na‘budu wa iyyāka nasta‘īn. Ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm. Sirāṭallażīna an‘amta ‘alaihim, ghairil-magḍūbi ‘alaihim wa laḍ-ḍāllīn

Maksudnya:

Dengan nama Tuhan, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala apa puji tertentu bagi Halikuljabbar, Tuhan yang memelihara dan Mentadbirkan Alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari pembalasan (musim Darul baka). Engkaulah saja (Ya Allah) Yang Kami Puja dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang harfiah. Iaitu jalan hamba allah-khalayak yang Beliau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan lain pula (jalan) bani adam-sosok nan sesat.


18.
Kemudian mulakan tasbih dengan ucapan:

wirid selepas solat

 Ilahirabbi subhanallah

Maksudnya:

Tuhanku, penjagaku Maha Steril Halikuljabbar


19.
Mulakan tasbih dengan tuturan berikut sebanyak 33 barangkali:

wirid selepas solat

 Subhaanallah

Maksudnya:

Maha Suci Sang pencipta


20.

Apabila genap predestinasi tasbih, hubung wirid dengan bacaan berikut:

wirid selepas solat

 Subhaanallahi wabihamdihi da ‘iman qo’imann abada

Maksudnya:

Maha Suci Allah dan segala puji bagiNya yang kekal selama-lamanya


21.
Mulakan wirid dengan tuturan berikut sebanyak 33 siapa:

wirid selepas solat

 Alhamdulillah (33x)

Maksudnya:

Barang apa puji bagi Halikuljabbar


22.
Apabila genap ganjaran tahmid, sambung wirid dengan bacaan berikut:

wirid selepas solat

 Alhamdulillahi rabbil a’lamin ‘a laa kulli haalin’ wafi kulli haalin’ wanikmatin

Maksudnya:

Segala apa puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang Menernakkan dan Mentadbirkan sekalian pan-ji-panji ke atas setiap keadaan dan dalam setiap keadaan dan nikmat.


23.

Mulakan takbir dengan tuturan berikut sebanyak 33 siapa:

wirid selepas solat

 Allahuakbarr (33X)

Maksudnya:

Allah Maha Raksasa


24.
Apabila genap bilangan ratib, hubung wirid dengan bacaan berikut:

wirid selepas solat

 Allahu akbar kabiraw wal hamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrotaw wa ashila, Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wahuwa ‘alaa kulli syai-in qodir wa ilaihil masirr, wa laa haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azim, astagfirullahal ‘aziim.

Maksudnya:

Yang mahakuasa Maha Besar, apa puji untuk Yang mahakuasa. Maha Suci Sang pencipta pagi dan magrib. Tiada Halikuljabbar yang disembah melainkan Allah Yang Maha Esa, tak ada bersekutu denganNya sesuatu. Baginya kerajaan, baginya apa penghormatan. Dialah yang memarakkan dan mematikan. Dialah Yang Maha Kuasa ke atas segala sesuatu dan kepada Almalik jualah tempat sekali lagi. Tidak suka-suka daya dan tidak suka-suka kepentingan, kecuali dengan pertolongan Tuhan Nan Maha Janjang dan Maha Agung. Aku mohon keampunan daripada Allah.

Sehabis selesai bacaan wirid, berdoalah ke hadrat Allah.

Selepas solat fardhu merupakan antara perian-waktu yang doyan dimakbulkan tahmid.

Pohonlah mengikut keperluan diri atau beribadat sebagaimana doa-ratib yang disediakan dibawah:

Doa Sehabis Solat Fardu

Disini saya sediakan
heksa- takbir solat

yang sangat sesuai dibacakan selepas solat fardu
Zohor, Asar, Maghrib, Isyak
dan
Fajar.

Anda boleh
memilih keseleo satu wirid solat
di bawah yang ia rasakan sesuai dengan anda.

Bantuan
audio

dan ejaan dalam
rumi
juga disediakan bagi membantu anda.

Doa Solat 1

Doa selepas solat

Wacana privat Rumi:

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbil ‘alamin, wassolatu wassalaamu ‘alaa asyrofil anbiyaa iwalmursalin sayyidina muhammadin wa’alaa aalihi wasohbihi ajma’in.

Allahumma taqobbalminnaa solaatana wadhu’aa ana innaka antassami’ul ‘alim, watub ‘alainaa innaka antattawwaburrohim.

Allahummaj ‘aldinanaa diinannabiyyi muhammadin sollallahu ‘alaihi wasallam, wa islaamana islaamal muslimiin, wa iimananaa iimanal mu’minin, wasolaatana solaatal khoosyi’in.

wa a’maalana a’maalassolihin, waniyyaa tana niyyatal mukhlisin, wazunuubana ya Allahu zunuubal mustaghfirin.

Wahayaatana hayaatal ‘ulama’, wamautana bimautissyuhada, wa adkhilnal jannata ma’al anbiyaa’i ‘alaihimusoolatu wassalam.

Robbona aatina fiddunya hasanah, wafil aakhiroti hasanah, waqina ‘azaabannar, wasollallahu ‘ala khoiri khoqihi sayyidina muhammadin wa’ala aalihi wasohbihi wasallam, subhaana robbika robbil ‘izzati ‘amma yasifun, wasalaamun ‘alal mursalin, walhamdulillahi robbil ‘alamin.


Maksudnya:

Dengan nama Allah, nan Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan serta merta kalimantang. Selawat dan salam atas semulia-mulia para rasul dan rasul, junjungan kami Muhammad dan ats keluarga dan sahabat Baginda seluruhnya. Ya Sang pencipta, ya Yang mahakuasa kami! Terimalah solat dan doa kami. Sememangnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Berilah keampunan kepada kami, sememangnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Ya Almalik, jadikanlah agama kami agama Nabi Muhammad. Keislaman kami, Islam nan sebenar-benarnya. Keimanan kami, iman nan sempurna. Solat kami, solat yang khusyuk. Amal kami, kebajikan yang soleh. Niat kami, niat yang ikhlas. Jadikanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa nan terampun. Jadikanlah hidup dan kehidupan kami, hayat dan semangat para ulama. Hening kami dengan mati saksi. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama dengan para Nabi. Ya Sang pencipta kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Jauhkanlah kami daripada seksaan neraka. Kiranya Allah meneteskan ketenteraman ke atas sebaik-baik makhluknya, junjungan kami Nabi Muhammad, anak bini dan sahabatnya. Maha kalis Tuhan nan Maha Mulia tinimbang sebarang kekeringan. Salam sejahtera ke atas para rasul dan segala puji hanya untuk Almalik, Halikuljabbar serentak alam.

Doa Solat 2

doa selepas solat 2

Zikir intern ejaan rumi:

Bismillahi rahman nirrahim, alhamdulillahi robbil alamin, hamdan yuwa fi ni’mahu wa yukaffi-u-mazidah, ya illah lakal hamdukama yan barghi lijali wajhika wa azimi sultonik.

Allahummasolli ‘ala saiyyidina muhammadin fi awwalin wal akhirin, wassalim waradiallahu taala ‘an sadatina ashabi saiyidina rasulillah hi ajmain.

Allahummah yi na bil iiman, wahsyurna bi imaan, wa adhilna jannata maal imaan, birahmatika ya arhamarrohimin.

Allahumma ‘aa inna ‘ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika.

Allahumma inna nas aluka ‘ill huda wattuko wal ‘afa-fa wal-gri-na.

Allahumma taqabbal minna solatana tammah. Wagfirlana zunubana ‘ammah

Walaa tuabzibnaa ilaa yaumil qiyamah innaka ‘alaa kulli syai’in qodir.

Allahummagfirlana zunubana waliwalidaina warhamhuma kama robbayana sogriro.

Allahummah yiina bihayatil cerdik pandai’ wa ‘amitna bimauti syuhada’, wagsyurna fi zumrotil auliya’ wa adhilnal jannata maal anbiya-i-alaihimussolatu wassalam.

Rabbana laa tuzig kulubana ba’da iz hadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal-wahhab.

Rabbanag-firlana zunubana wa isrofana fi amrina wa ssabit akdamana, wansurna ‘alal qaumil kafirin.

Rabbana fagfirlana zunubana, wakaffir ‘anna saiyiatina, watawaffana ma’al abrar.

Allahumma robbana atina fiddunya hasanatan wa fil aa hiroti hasanatan wakina azabannar.

Allahumma tim lanaa yaa Halikuljabbar bi husnil khotimah, wala tahtim ‘alaina yaa Almalik bi suu ‘ill khotimah.

Wasallallahhu ala saiyidina muhammadin wa ala alihi wasohbihi wassalam,

Subhana robbika robbil izzati ‘amma ya sifun, wassalamu ‘alal mursalin,

Walhamdulillahi robbil alamin.


Maksudnya:

Dengan label Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dengan puji yang sama dengan nikmatNya dan menjamin tambahanNya. Wahai Yang mahakuasa kami, bagiMu apa apresiasi yang selayaknya untuk keagungan zatMu dan kebesaran kekuasaanMu. Ya Allah, cucurilah kesejahteraan ke atas junjungan kami Nabi Muhammad mencakupi khalayak-makhluk terdahulu dan terkemudian, dan anugerahkanlah keselamatan kepadanya. Restu Halikuljabbar mudah-mudahan dikurniakan kepada pengarah-atasan kami berasal dok para sahabat Rasulullah serampak. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, kumpulkan kami dengan iman dan masukkan kami ke dalam syurga bersama iman, dengan mendapat habuan rahmatMu, duhai Yang Paling Pengasih di antara yang mengasihani. Ya Tuhan, tolonglah kami buat mengingati Mu, berterima kasih kepada Mu dan melakukan ibadah nan seyogiannya untuk Mu. Ya Sang pencipta, kami tanaman kepadaMu wahyu, ketaqwaan, kehormatan diri dan kecukupan. Ya Halikuljabbar, terimalah solat kami selengkapnya, dan ampunkanlah segala dosa kami semuanya. Janganlah Kamu seksa kami meski juga mencecah periode hari pembalasan nanti. Senyatanya engkau Maha Berkuasa atas apa sesuatu. Ya Almalik, ampunkanlah dosa-dosa kami dan ibu bapa kami. Rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik kami dengan baik sejak kerdil. Ya Allah, hidupkan kami seperti hayat para ulama. Matikan kami sama dengan  kematian para syuhada. Kumpulkan kami ke intern kompilasi para wali. Masukkan kami ke dalam syurga bersama nabi. Aduhai Tuhan kami, janganlah ia pesongkan hati kami  sesudah mana Engkau berikan wahi kepada kami. Berikan kami rahmat berbunga sisiMu, selayaknya Engkau adalah Tuhan Maha Pemberi. Aduhai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan keterlanjuran kami dalam segala urusan kami. Serta teguhkanlah kaidah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang ateis. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah barang apa dosa kami, hapuskan kejahatan kami dan matikan kami bersama-sama sosok yang baik. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini kemustajaban dan di akhirat juga kekuatan. Selamatkan kami ketimbang api neraka. Ya Allah, sudahi ajal kami dengan kesudahan nan baik. Janganlah Anda sudahi terhadap kami, ya Tuhan, dengan kesudahan yang buruk. Selawat dan salam sejahtera Allah ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, ahli keluarga dan para sahabatnya. Maha Tahir Tuhan yang Maha Indah tinimbang sebarang kesuntukan. Salam sejahtera ke atas para rasul dan segala apa puji hanya lakukan Yang mahakuasa, Tuhan serampak alam.

Tahmid Solat 3


Doa privat ejaan rumi:

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi robbil ‘alamin, wassolatu wassalam ‘ala saiyyidil mursalin wa imamil muttaqin, wa ‘ala alihi tukang baitihi wasohbihi ajmain.

Allahumma inna nas aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasmani, wa ziyadatan fil ilmi wabarakatan fil rizki, watau batan qoblal maut warahmatan indal maut, wa magfiratan ba’dal maut.

Allahumma hauwin alaina fil sakaratil maut, wannaja ti minannar wa afwa indal hisab.

Rabbana laa tuzig kulubana ba’ da iz hadaitana wa hablana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab.

Allahhuma ahyina bil imaan, wa amitna bil imaan, wa adkhilnal-jannata ma’al imaan.

Allahumagfirlana zunubana waliwa-lidaina war hamhumma kama robbayana soghri-ro.

Allahummahtim lana bi husnil-khotimah, wala tahtim alaina bi suu-il-khotimah.

Rabbana atina fiddunya hasanatan, wafil-Aa-khiroti hasanatan wakina hukuman-bannar.

Wassalallhu ‘ala saiyidina muhammadin wa ala alihi wa sohbihi wassalam, walhamdulillahi robbil alamin.


Maksudnya:

Dengan segel Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Barang apa puji bakal Allah, Allah berbarengan alam. Selawat dan salam ke atas penghulu para rasul dan ikutan orang-orang bertakwa (Nabi Muhammad), serta ke atas keluarga dan refleks sahabat-sahabatnya. Ya Halikuljabbar! sesungguhnya kami memohon kepadaMu keselamatan pada agama, kesihatan jasmani, ditambah mantra pesiaran, keberkatan rezeki, taubat sebelum nyenyat, rahmat ketika tenang dan keampunan setelah lengang. Ya Allah! Ringankanlah ke atas kami semasa sakaratul maut, lepaskanlah daripada api neraka dan kemaafan semasa diadakan perhitungan (hisab). Duhai Sang pencipta kami, janganlah Anda pesongkan hati kami sehabis mana Dia berikan petunjuk kepada kami. Berikanlah kami hadiah dari sisiMu, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan Maha Pemberi. Ya Allah! Hidupkanlah kami dengan iman dan matikanlah kami dengan iman, serta masukkanlah kami ke kerumahtanggaan syurga sekalian iman. Ya Almalik! Ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua-dua ibu bapa kami. Kasihanilah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka empat mata menyayangkan kami semasa kami masih kecil. Ya Allah! Akhirilah umur kami dengan kesudahan nan baik dan janganlah hendaknya Sira akhirkan umur kami dengan kesudahan yang tidak baik. Duhai Halikuljabbar kami, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia dan juga di alam baka. Peliharalah kami daripada azab jago merah neraka. Agar Almalik mencucuri rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Utusan tuhan Muhammad dan ke atas seluruh keluarga serta sahabat-sahabat baginda. Barang apa puji itu cak bagi Tuhan, Tuhan pentadbir seluruh Bendera.

Ratib Solat 4

doa selepas solat 4

Doa dalam ejaan rumi:

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbil ‘alamin, wassolatu wassalaamu ‘alaa sayyidina muhammadin ashrofil mursalin, wa’alaa aalihi wasohbihi ajma’in.

Allahumma ahyina bil iimaan, wa amitna bil iimaan, wa adkhilnal jannata ma’al iimaan, Allahummaghfirlana zunuubana waliwaa lidaina warhamhuma kamaa robbayaanaa soghiro,

Allahummakhtim lanaa bi husnil khotimah, wala takhtim ‘alaina bi suu’il khotimah, robbana laa tuzigh qulubana ba’daiz hadaitana wahablana milladunka rohmatan innaka antal wahhab.

Robbana aatinaa fiddunya hasanah wafil aakhirotihasanah waqinaa ‘azaabannar, wasollallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa’ala aalihi wasohbihi wasallam, walhamdulillahirobbil ‘alamiin.


Maksudnya:

Dengan stempel Allah, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Apa puji bagi Allah, Sang pencipta refleks pan-ji-panji. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad yang semulia-indah pesuruh-Nya, serta ke atas keluarga dan serempak sahabat-sahabatnya. Ya Almalik! Hidupkanlah kami dengan iman dan matikanlah kami dengan iman, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-seimbang iman. Ya Allah! Ampunilah segala apa dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua ibubapa kami. Kasihanilah kedua ibubapa kami sepertimana mereka berdua mengasihani kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah! Akhirilah semangat kami dengan kesudahan yang baik dan janganlah Engkau akhiri umur kami dengan kesudahan yang tidak baik. Ya Allah! Janganlah sebaiknya Engkau pesongkan iman kami sesudah Kamu kurniakan kepada kami petunjuk.  Anugerahilah kami rahmat kerana sememangnya Engkau Maha Pengurnia. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di bumi dan juga di akhirat. Peliharalah kami daripada hukuman neraka. Mudah-mudahan Allah mencucuri hidayah dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan ke atas seluruh anak bini serta sahabat-sahabat Sri paduka. Segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.

Doa Solat 5

doa selepas solat 5

Teks Dalam Rumi:

Bismillahi rahmanirrahim, alhamdulillahi robbil ‘alamin, wassollatu wassalamu ‘ala asyrafil anbiya’i wal mursalin, wa ala aalihi wasohbihi ajmain.

Allahumma inna nastahfizuka wanastau di uka dinana wa aha-lina wakulli syai-‘in a’taitana, Allahummaj ‘alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wajawarika min kulli syaitonin marid wajabbarin anid wazi ‘ain wazi  baghyin wazi hasadin wazi kulli syarrin innaka ‘ala kulli syai-in qodir.

Allahumma aslih zaata bainina wa allif baina qulubina wahdina subulassalam wanajjina minazzulumati ilannuri wajannibnal fawahisya mazoharo min ha wama baqon. Allahumma barik lana fi ‘asma ‘ina wa absorina waqulubina wa azwajina wa zurriyyatina watub ‘alaina innaka antattauwa burrohim. Waj’alna Syakirina Lini’matika musnina biha qobilina laha wa atimmaha ‘alaiha.

Rabbana Aatina fiddunya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina ‘azabannar, wasollallahu ‘ala sayyidina muhammadin subhana robbika robbil izzati ‘amma yasifun wasalamun ‘alal mursalin walhamdulillahi robbil ‘alamin.


Maksudnya:

Dengan logo Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani, segala puji adalah semata-indra penglihatan untuk Allah, Allah pemerintah alam. Selawat dan salam merupakan cak bagi junjungan lautan semulia-sani Rasul dan Rasul dan sebagaimana ke atas anak bini serta sahabat Baginda semuanya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon supaya Beliau memelihara kami. KepadaMu-lah kami pertaruh agama kami, juru keluarga kami, harta-harta kami. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka itu dalam pemeliharaan, perlindungan, keamanan dan penjagaanMu daripada semua syaitan, dan yang mempunyai indra penglihatan nan mempunyai kecemburuan, dan yang memiliki kejahatan. Sememangnya Kamu maha berkuasa atas saban sesuatu. Ya Allah, perbaikilah perhubungan kami, dan lembutkanlah antara lever-hati kami, dan tunjukkan kami urut-urutan keselamatan, dan lepaskan kami daripada  kegelapan kepada cahaya, dan jauhkan kami daripada sebarang kejahatan sama terserah yang kilap maupun yang tersembunyi. Ya Halikuljabbar, berkatilah pendengaran dan penglihatan kami, dan hati-lever kami, dan isteri kami, dan keturunan kami. Dan berilah kami taubat, sesungguhnya Engkau maha menjatah taubat lagi maha penyayang dan jadikanlah kami bersyukur atas lezat-nikmatMu, memuji dengan nikmat pemberiaanMu dan sempurnakan nikmatMu ke atasnya. Ya Sang pencipta kami, kurniakan kepada kami darmabakti mayapada dan kebajikan di darul baka dan asuh kami tinimbang aniaya neraka. Rahmat Yang mahakuasa ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, ke atas keluarga dan para sahabat semuanya. Maha Bersih Rabbana, Tuhan yang memiliki aturan izzah daripada apa nan mereka gambarkan.Dan sejahtera atas segala Rasul dan apa puji namun cak bagi Yang mahakuasa nan memerintah simultan kalimantang.

Doa Abu Darda

Seorang sahabat Rasulullah SAW dan pandai ibadah yang naik daun dengan nama Duli Darda’ telah berbuat doa di bawah ini setiap ampunanSubuh danMaghrib.

Doa ini berujud bikin memohon perlindungan dan keselamatan ketimbang Allah SWT bikin diri, pandai keluarganya dan harta bendanya dari gangguan dan kejahatan jin, syaitan, haiwan dan manusia.

Menurut riwayat, beliau mengerjakan ratib di bawah ini nan didapatinya daripada Rasulullah SAW.

Berikut merupakan zikir tersebut:

doa abu darda

Bacaan Internal Rumi:

Bismillahi rahmanirrahim, alhamdulillahi robbil ‘alamin, wassolatu wassalamu ‘ala sayyidina muhammadin ashrofil ‘anbiya’i wal mursalin, wa ‘ala Aalihi wasohbihi ajmain.

Allahumma anta robbi, Laa ilaha illa anta. ‘Alaihi tawakkaltu, wa anta robbul ‘arsyil-‘azim.

MasyaAllahu kaa na, wa maa lam yasha’ lam yakun. Laa haula wala quwwata illa billahil ‘azim. A’lamu annallaha ‘ala kulli syai’in qodir, wa annallaha kod Ahatho bikulli syai’in ill-ma.

Allahumma inni ‘Auzubika min syarri nafsi, wa man syarri kulli dabbatin anta aakhizun binasiyatiha inna robbi sirotin mustaqim.

Wasollallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘ala Aalihi wasohbihi wassalam, walhamdulillahi robbil ‘alamin.


Maksudnya:

Apa puji hanyalah bagi Allah, Halikuljabbar sekalian pataka. Selawat dan salam ke atas empunya kami, Nabi Muhammad semulia-indah nabi dan rasul, (selawat dan salam ini pula dilimpahkan) ke atas tukang anak bini Baginda, dan para sahabatnya sekalian. Ya Tuhan, Engkaulah Rabbana, tiada tuhan (nan cukup disembah melainkan Engkau). Aku hanya bertawakkal kepadaMu , dan Engkaulah Yang mahakuasa bagi ‘Arasy yang besar. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan pasti akan berlaku, dan apa nan tidak dikehendakinya tentu tidak akan berlaku. Tiada kancing dan kemustajaban melainkan dengan Allah Nan Maha Tataran lagi Maha Agung. Aku mengetahui bahawa Sang pencipta Maha Berwenang ke atas setiap sesuatu, dan bahawa ilmu Allah meliputi segala perkara. Ya Allah, selayaknya aku bernaung denganMu daripada karas hati diriku dan kejahatan setiap binatang yang melata yang Engkau memegang bubun mereka (berhak ke atas setiapnya). Sememangnya Rabi berlambak di atas perkembangan yang lurus. Seharusnya Tuhan melimpahkan selawat ke atas tuan kami, Rasul Muhammad, ahli tanggungan Yamtuan, para sahabatnya, dan berilah kesejahteraan (kepada mereka). Segala puji namun bagi Yang mahakuasa, Allah bertepatan alam.

Zikir Selepas Solat Sumir

Kalau anda kesuntukan masa kerjakan berwirid dan doa, sekurang-kurangnya anda boleh mendaras salah satu tahmid-tahlil ringkas di bawah ini:

1.
Dipetik daripada Sunan Abu Daud daripada Muslim bin al-Haris at-Tamimi, salah seorang sahabat r.a bertutur, Rasulullah SAW berbisik-bisik kepadanya, katanya:

Selepas solat Maghrib, bacalah:

doa ringkas maghrib

Allahumma Ajirnii Minan-nar (7 kelihatannya)

Maksudnya:

“Ya Halikuljabbar, lindungilah aku daripada api neraka” sebanyak 7 barangkali. Sesungguhnya apabila dia mengucapkannya kemudian anda hening lilin batik itu, engkau pasti dilindungi ketimbang neraka. Dan ucapkan juga sesudah solat subuh. Senyatanya kalau sira menyabdakan kemudian engkau ranah lega tahun itu, engkau pasti dilindungi daripada neraka (Riwayat Serbuk Daud)


2.
Privat kitab Ibnu Sunni, Ummu Salamah r.a berkata, setelah Rasulullah SAW solat Maghrib, Baginda masuk ke kondominium kemudian solat dua rakaat dan mendaras:

doa ringkas

Ya Muqollibal-Qulub, Tsabit Quluubana ‘Ala Diinik

Maksudnya:

Duhai Zat nan menuntungkan-balikkan hati dan penglihatan, tetapkanlah hati-hati kami di atas agamaMu.


3.
Intern kitab at-Tirmizi, Amarah bin Syabib berkata, Rasulullah SAW bersabda:

doa ringkas maghrib 3

Laa Ilaha Illallahu Wahdahu Laa SyariiKalah, Lahul-Mulku Walahul-Hamdu, Yuhyi Wayumitu Wahuwa ‘Ala Kulli Syai’in Qodir (10 kali)

Maksudnya:

Siapa yang membaca,“Tiada tuhan yang patut disembah selain Tuhan semata yang tiada sekutu bagiNya. MilikNya segala kerajaan dan bagiNya segala apa apresiasi. Dia Maha Menghidupkan kembali Maha Mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu” sebanyak 10 barangkali selepas Maghrib, pasti Halikuljabbar akan mengirimkan sepasukan malaikat bersenjata yang menjaganya daripada syaitan sehingga pagi hari, Halikuljabbar akan memasrahkan 10 pahala nan menghantarnya ke syurga, menghapuskan 10 dosa yang mencelakakannya, dan wacana itu setimpal nilainya dengan memerdekakan 10 orang hamba orang islam.


4.
Puji-pujian meminta penjagaan
Allah & Dipermudahkan Urusan Setiap Masa


Yaa Hayyu Yaa Qayyum bi Rahmatika astagheeth, Aslih-Lee Sha’nii Kullahu, Wa Laa Takilnii iLaa Nafsi Tarfata ‘Aynin

Maksudnya:

Sang pencipta yang Selamanya Arwah, Tuhan Nan Abadi, Dengan belas kasihanMu, aku meminta perlindungan, permudahkanlah semua urusanku dan jangan tinggalkan aku sendiri walaupun belaka sekelip mata.

Penutup: Faedah Ratib

Salah suatu nama Yang mahakuasa yang baik dan luhur ialah

al-Sami’

Tuhan Maha mendengar rintihan, aduan, kebimbangan dan luahan rasa daripada hamba-hambaNya pada setiap masa, palagan dan momen.

Antara suara yang paling Allah cintai selain daripada rintihan hambaNya yang bertaubat ialah doa daripada hambaNya yang menunangi.

Halikuljabbar setia mendengar rintihan hamba-hambaNya laksana puspa hati.


“Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan takbir petisi kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaKu, akan timbrung neraka Jahannam dalam keadaan hina.

— Surah Ghafir ayat 60

Orang nan tidak beribadat bisa dikira sombong terhadap Sang pencipta.

Kamu secara langsung begitu juga bukan mengakui aturan-adat kehambaannya yang abnormal, miskin, jahil dan hina itu.

Maka berdoalah.

Doa lakukan membuktikan sifat kehambaan kita di hadirat Tuhan SWT.

Seumpama hamba, kita memerlukan Yang mahakuasa bertambah dari daripada segala apa-galanya dalam hidup ini.

Segala kelemahan dalam panduan ini akan diperbaiki dari tahun ke semasa.

Jika ia memiliki sebarang pertanyaan, bolehlah dinyatakan puas ruangan komen di sumber akar.

Sebaiknya panduan ini berharga kepada beliau

Source: https://akuislam.com/blog/ibadah/wirid-doa-selepas-solat/

Posted by: gamadelic.com