Doa Sebelum Membaca Al Fatihah

bacaan al-fatihah

Bagaimana bacaan al-Fatihah yang sempurna internal solat?

Panduan ini akan menerangkan secara lengkap akan halnya bacaan al-Fatihah dalam solat yang betul dan tepat intern solat.

Soal jawab soalan lazim berkaitan bacaan al-Fatihah dalam solat juga masuk disediakan buat membantu ia.

Isi Kandungan

 1. Hukum Referensi al-Fatihah Privat Solat
 2. Syarat Resmi Bacaan al-Fatihah
 3. Hukum Mengaji Basmallah Privat al-Fatihah
 4. Tasydid Internal al-Fatihah
 5. Hukum Mengucapkan “Amin” Sehabis Selesai Baca Fatihah
 6. Mendaras Surah Lain Sehabis al-Fatihah
 7. Mengeraskan Bacaan al-Fatihah Pada Solat Tertentu
 8. Soal Jawab Berkaitan Bacaan Fatihah N domestik Solat

  • Adakah perlu mengaji bismillah momen mengaji surah al-Fatihah dalam solat?
  • Bolehkah menggantikan surah al-Fatihah dengan mana-mana surah yang lain?
  • Saya hijau memeluk Islam. Saya tidak juru membaca al-Alquran dan pelik menhafal surah al-Fatihah. Bagaimana saya mahu solat?
  • Wacana al-Quran mempunyai qiraat yang pelbagai. Adakah harus membaca surah al-Fatihah kerumahtanggaan solat dengan mana-mana qiraat yang disukai?
  • Sekiranya sebutan fonemdhodintern surah al-Fatihah dibacazho, adakah sah solat?
  • Apakah hukum baca al-Fatihah tergesa-gesa. Misalnya, ketika masih menyebut waladhdholin, kita sudah mula membongkokkan raga cak bagi sujud. Apakah hukumnya?
  • Apakah hukum sering menghentikan bacaan al-Fatihah kerana batuk ataupun semput? Kadangkala lama tutup mulut sebelum kembali menyambung bacaan.
  • Ketika solat tarawih,saya mendapati imam sering membaca surah al-Fatihah dengan pantas. Kadangkala dengan hanya senafas. Bolehkah begitu?

Pengenalan

Ini adalahbab 4 dari siri panduan solat arketipe.

Bikin gapura ini, saya akan menerangkan mengenai rukun solat berkaitan
bacaan al-Fatihah kerumahtanggaan solat
secara partikular.

Matlamat panduan ini adalah mudah-mudahan kita semua luang dan faham mengenai teks al-Fatihah internal solat secara cermin selanjutnya solat kita diterima Sang pencipta.

Mari kita mulakan..

Syariat
Bacaan al-Fatihah
Dalam Solat

surah al fatihah
Surah al-Fatihah

Rukun keempat kerumahtanggaan solat merupakan membaca al-Fatihah.

Pustaka al-Fatihah adalah
wajib
pada tiap-tiap rakaat mengikut tertib.

Dalil kewajipan al-Fatihah:

Sabda tinimbang Ubadah bin ash-Shamit, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

Tidak protokoler orang yang enggak membaca surah al-Fatihah.

— Riwayat Bukhari dan Muslim

Rasulullah bersabda:

Sesiapa yang solat suatu solat, bukan mendaras di dalamnya surah al-Fatihah, maka engkau dikira cacat, ia cacat, ia cacat, iaitu bukan acuan (tidak normal).

— Riwayat Mukminat

Syarat Sah Bacaan al-Fatihah

 1. Membaca dengan tertib susunan ayat surah Al-Fatihah.
 2. Dibaca dengan
  muwalat

  iaitu dibaca berkesinambungan. Jika memangkal lebih daripada waktu sekadar untuk menarik nafas lalu mengeluarkannya lagi, maka batal bacaannya dan hendaklah diulang semula tinimbang semula.
 3. Mengaji semua ayat surah al-Fatihah termasuklah
  basmallah
  dan memelihara harakat dan tajwidnya.
 4. Mengaji semua tasydid (bacaan bersabdu) nan ada dalam surah al-Fatihah[1]
 5. Enggak berhenti lama ketika mendaras ayat-ayat surah al-Fatihah kian ketimbang perian sekadar kerjakan mengganjur nafas lampau mengeluarkannya lagi. Jika dibuat demikian maka tawar bacaannya dan hendaklah diulang semula daripada awal.
 6. Mengaji ayat-ayat surah al-Fatihah dalam kejadian takut (bikin solat fardu jika bakir berdiri).
 7. Sedikitnya mendengar sendiri bacaan al-Fatihah yang dibaca sendiri[2]
 8. Membaca ayat-ayat surah al-Fatihah dan tidak diselang-seli dengan kalimah (mulut) lain yang bukan sesuatu yang menjadi kemaslahatan solat.
 9. Mengaji surah al-Fatihah dengan niat melaksanakan rukun solat.
 10. Mendaras surah al-Fatihah dengan bahasa arab,


Nota Kaki


1

Jika tidak dibaca tasdidnya, maka bacaan lafaz tersebut batal. Kalau tidak diulang kembali, maka mansukh solatnya rukun surah al-Fatihahnya mutakadim batal.

Jika mendaras tasydid pada fonem yang tidak terserah tasydid, tidak membatalkan solat atau pustaka sekiranya tidak menyangkal makna.

Seandainya mengubah makna, batal bacaannya ekuivalen ada sengaja atau bukan.

Batal solatnya jika senggang dan sengaja


2

Dikecualikan bagi orang pekak.

Hukum Mengaji Basmallah N domestik Surah Al-Fatihah

Basmallah adalah salah satu ayat tinimbang surah al-fatihah.

Menurut mazhab Syafi’e, basmallah merupakan satu sayat ketimbang surah al-Fatihah, maka tidak sah solat jika tidak membacanya.

Halikuljabbar bercakap:

Dan sungguh Kami telah berikan kepadamu (duhai Muhammad) tujuh ayat yang iteratif-ulang dan al-Alquran yang agung.

— Surah al-Hijr ayat 87

Menurut ulama, “sapta ayat nan berulang-ulang” n domestik ayat ini merujuk kepada surah al-Fatihah kerana surah ini mengandungi 7 ayat yang sentiasa dibaca berulang-ulang plong tiap-tiap rakaat solat separas ada fardu ataupun khitan.

Dan ayat yang purwa dalam surah al-Fatihah ialah basmallah.

Tasydid Privat Surah al-Fatihah

Tasydid-tasydid yang terwalak kerumahtanggaan surah al-Fatihah ada 14 gelanggang semuanya.

Kedudukan sabdu yang perlu dijaga n domestik surah al-Fatihah

Mengucapkan “Amin” (Berta’min) Selepas Mengaji Surah al-Fatihah

Bacaan ta’min hukumnya yaitu potong kulup haiah.

 ﺁمِينُ

Kabulkan permintaan kami, ya Allah!

Dalil mengenai perkara ini disebutkan dalam satu hadis:


Adalah Nabi SAW, ketika selesai ketimbang pembacaan al-Fatihah, Baginda membaca: Amin(perkenankanlah ya Yang mahakuasa), Baginda menyaringkannya dan memanjangkan suaranya momen membacanya.

— Riwayat Bukhari dan Abu Dawud

Hendaklah menyaringkan dan memanjangkan kritik ketika menyapa “Amin” dan sunat makmum bersama-sama padri mengucapkan “Amin”.

Rasulullah bersabda:

Apabila pater mengucapkan “Amin”, maka kamu bacalah “Amin” kerana sesiapa yang berbetulan sebutan Aminnya dengan Aminya para malaikat, diampunkan dosanya yang telah habis

— Muttafaq ‘Alaih

Rasulullah juga bersabda:

Sebutlah engkau semua: “Amin”, nescaya Halikuljabbar akan menyayangi ia

— Riwayat Muslim dan Abu Awanah

Mendaras Surah Selepas Mengaji al-Fatihah

Setelah selesai membaca surah al-Fatihah, maka bacalah surah atau ayat al-Quran lega dua rakaat pertama kerjakan imam dan bagi sosok yang solat bersendirian.

Hukumnya ialah sunat haiah.

Dalilnya daripada al-Barra’ katanya:

Aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah at-Tin ketika solat Isyak dan aku tidak pernah mendengar seorang pun nan lebih bagus suaranya ataupun bacaannya daripada Kaisar.

— Muttafaq ‘Alaih

Meninggikan Bacaan al-Fatihah Pada Solat Tertentu

Disunatkan bakal menyaringkan (memperkuatkan) bacaan surah al-Fatihah dan surah lega kedua-dua rakaat Solat Subuh, Jumaat, Tarawih dan Hari Raya.

Dan puas rakaat pertama dan kedua lega solat Maghrib dan Isyak.

Tetapi diperlahankan referensi-bacaan tersebut pada solat nan tak.

Hukumnya juga sunat haiah.

Dalilnya ialah daripada Duli Hurairah; dia berkata:

Merupakan Nabi SAW mendaras ketika Solat Subuh pada hari Jumaat Alif Lam Mim, Tanzil as-Bandarsah dan Hal ata ‘alal Insan

— Muttafaq ‘Alaih

Hadis daripada Abu Hurairah; kamu berkata:

Adalah teks Nabi SAW sreg waktu malam terkadang Baginda melembut suaranya dan kadang-kadang meninggikannya.

— Riwayat Bubuk Dawud

Soal Jawab
Berkaitan Bacaan al-Fatihah Dalam Solat

Berikut adalah beberapa permasalahan yang berkaitan dengan al-Fatihah internal solat

1.
Adakah perlu mengaji bismillah saat membaca surah al-Fatihah dalam solat?

Terdapat perbezaan pendapat kerumahtanggaan menentukan sama suka-suka bismillah sebahagian tinimbang surah al-Fatihah alias sebaliknya.

Mazhab Syafi’e berpendapat dia sebahagian daripada surah al-Fatihah.

Oleh itu, ia wajib dibaca ketika membaca al-Fatihah dalam solat.

Ini berdasarkan kepada hadis nan dilaporkan daripada Abu Hurairah:

Sekiranya kamu membaca Alhamdulillah, hendaklah kamu mengaji
bismillahir rahmanir rezeki. Ia (al-Fatihah) adalah
Ummul Alquran
dan
Ummul Kitab, dan sira mempunyai tujuh ayat.
Bismillahir rahmanir rahim
adalah salah suatu ayatnya.

— Dilaporkan oleh al-Darquthni


2.
Bolehkah mengambil alih surah al-Fatihah dengan mana-mana surah yang lain?

Membaca surah al-Fatihah tertera berdamai solat.

Oleh itu, tidak jamak solat sekiranya menggantikan surah al-Fatihah dengan surah yang lain.

Ini berdasarkan perkataan nabi nan direkodkan maka itu al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah bersabda:

Tidak sah solat mana tahu yang tidak membaca al-Fatihah

— direkodkan oleh Muslim intern kitab Sahih Muslim pada bab Solat; Teradat Membaca Al-Fatihah plong Setiap Rakaat


3.
Saya baru memeluk Islam. Saya lain pandai mengaji al-Quran dan runyam menghafal surah al-Fatihah. Bagaimana saya mahu solat?

Ia dapat membaca sebahagian daripada surah al-Fatihah yang diingati dan menggantikan baki ayat nan tidak diingati dengan surah bukan yang sama kuantitas ayatnya ataupun lebih.

Sira juga boleh menggantikan talam ayat-ayat yang tidak diingatinya dengan zikir atau selawat sebanyak selawat ayat ayat yang tertinggal.

Ini bersendikan kaedah fekah nan menyatakan apa nan tidak boleh dilakukan semuanya dengan pola, jangan ditinggalkan semuanya.

Belaka sekiranya anda belum memahfuzkan satu pun aya daripada surah al-Fatihah, dia boleh mendaras surah-surah lain yang punya jumlah ayat yang sama ataupun lebih.

Jika surah-surah al-Quran yang lain pun tidak boleh dihafaz, anda boleh berzikir dan berselawat pada perhitungan sifat periode yang diambil bagi membaca al-Fatihah.


4.
Wacana al-Quran mempunyai qiraat yang pelbagai. Adakah harus mendaras surah al-Fatihah kerumahtanggaan solat dengan mana-mana qiraat nan disukai?

Berlandaskan muzakarah jawatankuasa fatwa ke-16 yang dijalankan pada 18 Febuari 1986, qiraat yang boleh digunakan adalah pustaka yang masyhur di dunia dan di Asia, iaitu teks riwayat Hafsun


5.
Takdirnya sebutan huruf

dhod

n domestik surah al-Fatihah dibaca

zho
, adakah sah solat?

Membaca surah al-Fatihah dengan betul merupakan rukun solat yang tidak boleh diabaikan.

Memanggil setiap bacot dan huruf dengan sempurna dan betul adalah antara syarat bacaan al-Fatihah yang sempurna.

Jika seseorang itu menamai pelecok satu daripada aksara-fonem dalam surah al-Fatihah dengan sebutan nan tidak tepat, maka solat tidak sah.


6.
Apakah hukum baca al-Fatihah tergesa-gesa. Misalnya, detik masih menyebut
waladhdholin, kita telah mula membongkokkan bodi bagi sungkem. Apakah hukumnya?

Antara syarat sah bacaan al-Fatihah intern solat yakni seluruh ayat surah ini hendaklah dibaca ketika madya samar muka (qiam).

Mereka membaca al-Fatihah ketika rukuk ataupun rukuk detik belum model membaca al-Fatihah menyebabkan solat tidak lumrah kerana mengancaikan akur membaca al-Fatihah.


7.
Apakah hukum sering menghentikan bacaan al-Fatihah kerana batuk darah ataupun semput? Kadangkala lama diam sebelum kembali menyambung bacaan.

Disyaratkan dalam solat al-Fatihah hendaklah dibaca secara terus-menerus tanpa diam nan lama.

Sahaja n domestik keadaan tertentu, seperti mana batuk ataupun menangis atau sesak nafas, harus berhenti.

Solat yang dilakukan tetap sah.


8.
Ketika solat tarawih,saya mendapati rohaniwan buruk perut membaca surah al-Fatihah dengan pantas. Kadangkala dengan hanya senafas. Bolehkah sedemikian itu?

Bacaan surah al-Fatihah yang minimum arketipe adalah dengan berhenti pada waqaf-waqaf nan ditetapkan.

Bagaimanapun, harus seseorang itu membacanya dengan menggerutu sebahagian atau seluruh ayat-ayatnya.

Tetapi, bacaan bersambung ini hendaklah dibaca dengan memangsikan setiap hujung ayat dengan ayat berikutnya.

Sebahagian daripada imam membaca keseluruhan ayat dengan suatu nafas sekadar mawaqafkan plong setiap akhir ayat.

Ini cara yang keseleo.

Nota Rujukan

Rujukan panduan ini merupakan:

 1. Praktikal Solat Kamil,Ustaz Muhadir Haji Joll
 2. Anda Bertanya Ustaz Menjawab Mengenai Solat,Ustaz Rohidzir Rais
 3. Ensiklopedia Solat A-Z Tentang Solat,Dr. Nik Yusri Musa
 4. Indahnya Hidup Bersyariat, Modul Fardu Ain Diri, Keluarga dan Masyarakat Selama Spirit,Dato’ Ismail Kamus danMohd Azrul Azlen Ab. Hamid.

Penutup

Semoga panduan ini memberi manfaat kepada sira semua dalam meningkatkan kualiti solat.

Seandainya ada sebarang persoalan berkaitan topik ini, bolehlah nyatakan hal tersebut pada rubrik di bawah.

Source: https://akuislam.com/panduan/bacaan-al-fatihah-dalam-solat/

Posted by: gamadelic.com