Cerita Wayang Singkat Bahasa JawaKisah wayang bahasa jawa –
Halo, teman kembali lagi dengan admin mudahdicari, mungkin ini, kami akan memberikan beberapa cerita wayang kelitik dengan menggunakan bahsa jawa yang singkat, dan dapat Kalian jadikan les dari setiap cerita tersebut, baik Pandawa, Arjuna, Anoman, Gatotkaca.


Wayang adalah budaya asli Indonesia, dan keberadaanya berabad-abad lamanya, dan sebelum Hindu masuk ke Pulau Jawa.

Didalam cerita n komedi didong yang mengandung serat wanti-wanti kesopansantunan yang dapat diambil mulai sejak pelajaran, bikin kehidupan kita.Sececah wayang yang harus Anda ketahui …


Wayang yaitu seni budaya Indonesia, yang paling menonjol dibandingkan dengan budaya lain.

N komedi didong senior seni:


 • Seni celaan

 • Seni peran

 • Musik

 • Seni sastra

 • Dan seni lukis


Jika dalam zaman sekarang yang bisa dijadikan media:


 1. Hiburan

 2. Pendidikan

 3. Dakwah

 4. Dan memahami filasafat


Kisah wayang nan populer di Indonesia ini, tertulis adaptasi dari karya sastra
India
yaknik
Ramayana
dan
mahabrata
.

Kedua kisah ini, penyanggahannya banyak terjdi dan disetujui, bikin disesuaikan dengan falsafah kalis Indonesia.Pelajari juga: Kisah aneh dibalik wayang semar
Ciri-Ciri Kisahan WayangGambar wayang kulit

Maka dari itu: Jurnalnajmu.wordpress.com
Cerita wayang mempunayi ciri-ciri sebagai berikut:


 • Suka-suka Konflik


Kerumahtanggaan cerita wayang yang mengandung konflik, yang cak acap berlawanan dengan konflik dan kelebihan.

Hal ini berpokok pecah sayembara master nafsu dunia.


 • Kisah yang lewat mirip dengan ki kenangan


Memang n komedi didong belaka kisah, belaka sekali lagi antara narasi wayang dan sering mungkin berbeda.

Bahkan, n domestik cerita wayang, banyak medan-bekas yang mirip.Jika kisah wayang di pangkal ini, dirasa abnormal atau Anda yang ingin cerita tentang ramayana, dibahas di
cerita wayang Ramayana bahasa jawa.
Kisah N komedi didong Bahasa Jawa PandowoGambar wayang pandowo limo, cerita wayang bahasa jawaMaka dari itu: Metroworld.com


Mahabrata utowo pandhawa panca yaiku cerita wayang kang digandrungi nusantara lan wong jowo.

Sadulure Pandowo iku ono 5 lanang kabeh, mulo diarani “pandhawa panca”.

Ing Cerito Mahabrata, Puntadewa utowo Yudhistira niku putra pambayun.

Watake Punthadewa yaiku ambeg darma lan nrima ing pandum, adoh sangka suhu kamurkaan.

Raden Puntadewa gadah peparab yaiku:

 • Yudhistira

 • Dwijakangka

 • Gunatalikrma

 • Darmakusuma kratone, manggon ing indrapasta utawa ngamarta

Yudhistira gadah garwa asmanipun Bidadari Drupadi.

Putra lan putrine Raden Drupada, raja ing Negara Pancala utawa Campala.

Yudhistira niku gadah kesaktian sangking “tumbak”.


Putro kang
nomer


loro


yaiku Raden Warkudara (Bima), garwane Warkudara Jodhipati duwe aran “Dewi Arimbi”.

Warkudara gadah perawakan yaiku:

 • Gedhe duwur

 • Kesatria prakosa

 • Lan paling kuwat agak anak pandhawa liyane

Raden Bimasena gadah kakuatan lan pusoko yaiku “Gada Rujakpala”.


Putro
nomer


telu


yaiku Janaka utawa Raden Arjuna, watake Arjuna yaiku TRAMPIL lan prigel manah minangka penengahe pandawa, lan kumbang ali ali kang kondhang nggantenge.

Jiwo Raden Arjuna kasatria lan wani.

Arjuna satria, sangking garwane, Dewi Sambrada dan Sri Kandi yaiku “Madukara”.


Nakula Sadewa
wujudake kesatria kembar, kang gadah watak utama, luhur bebudine dan ambeg darma.

Dengan invalid katon sani budine, welas asih marang sepadha wong kang nandang kesangsaraan, seneng tetulung marang wong liya (sesama).

Sadewa dan Nakula satria ing “sawojajar”.


Pandhawa Nalika Dadi Murid
Gambar wayang arjunaOleh: Sobgrafiti.blogspot.comCeritane pandhawa panca, niku tindhak tanduke lan watake saget kanggo tepa patuladhane para kusen mudha sakniki. Nopo maleh kadikdayan lelimane (5) mujudake satria kang pilih tanding.

Pas nalika dadi muridePandhita Durna, pandhawa wes biso ngetoake keprigelane lan kepinterane.Raden Bimasenakang gagah prakosa kondhang kagungan gada rujakpala lan sanjaya cakar pancanaka.

Pandhawa uga luwih pinter katimbang murit liyane. Namung oratau seneng pamer kadigdayan. Malah gadah watak ngajeni marang sepadane lan andap asor lembah manah.

Katah lelakone kang dilakoni Pndhawa kaseng saraan iku tuwung sangkil “kurowo” wong kang kepingin nyingkrihake para pandhawa. Kabeh kasengsaraan iku kepingin biso kasil kabengkas lan sendi dilakoni. Bedo maneh karo bolo kurowo senga ora lestari nglakoni.

Menowo dideleng antarane Pandhawa lan Kurawa niku isih kadang (sak dulur), amergi Pandhawa lima iku putrane “Prabu Pandudewanata”. Nek Kurawa niku putrane Pangeran Destrarastra”. UgiYang dipertuan Pandudewanata niku adhine Paduka Desrarastra.

Kurowo kaleh Pandowo ora biso rukun amergi, “Haur Gandari” kepingin digarwani Prabu Pandhudewanata nanging ora oleh, malah dhekwene diwenehake marang kangmase sing wuto.

  Mulo banjur dadi pangipat-ipat, besuk saturun-turune bakalan dados dagi babuyutan.

Cerita Wayang Bahasa Jawa Gatotkaca

Gambar wayang gatotkaca
By: Pinterest.com

Gatotkaca arab kalian sepupune engkang gadah samaAbimayuputraArjuna. Sawijining dinten Abimayu nikah kalih “Utari” putra sangking kerajaan “Wirata”, pas niku Abimayu ngaku taseh perjaka. Sementara itu Abimayu sampun relasi kalian “Sitisundari” putri Saka Kresna.

Sitisundari engkang dititipne teng keraton Gatotkaca mireng nek Abimayu nikah maleh. Pak-lik Gatotkaca engkang namine Kalabendana, ngajak Abimayu wangsul. Kejadian niku damel Utari cemburu. Abimayu kepeksan matur nek mpun sesomah kecobo kalian utari. Mulai benjeng Arjuna badhe antap dikrukuk mungsuh.

Banjur Kalabendana nemono Gatotkaca, ngaturake sikape Abimayu. Nanging malar-malar diseneni, amergi kewanen nyampuri urusane sepupune iku. Gatotkaca emosi, banjur gebug sirahe Kalabendana. Senajan kelakun niku wau mboten sengaja, nanging damel Paklike mati saknalika.

Wektu perang Bratayuda, Abimayu bener-bener dikroyok kalian Korawa ing dina ke-13, Enjing ing dina menyang-14 Arjuna kedadean mbales sedone putrane kanti menggal Jayadrata.

Duryudana dayuh ing kepatene Jayadrata, adhi ipare. Duryudana meksa Karna nempuh markas Pandawa dalu niki, saknalika. Akhire Karna budal senajan niku nglanggar resan perang.

Mireng para Kurawa nyerang pas tengah wengi, Pandhawa ngutus Gatotkaca damel membancang Kurawa. Gatotkaca dipilih amergo kotang antarkusuma engkang di damel, nimbulake pendar padhang.

Gatotkaca Ringgis

Gambar gatotkoco jatuh mobillegen
By: Andro01.com

Penolakan dalu niku ajrih banget. Gatotkaca nyedoake satuma Korawa seng gadah nami Lembusa. Nanging dhekne kelangan pak-like, yaiku Brajawikalpa lan Brajalamadan, engkang tewas mungsuh dekne sedanten, engkang asmone Lembusana lan Lembusura.

Akhire Gatotkaca ngadhep karo karna, panduwe senjata Kontawijaya. Akhire Gatotkaca ndamel kembaran awake dewe seakeh 1000 wong, dadine beta karna kebingungan. Dhuwur pitutur bapake (Batra Surya), Karna kedadean nemu Gatotkaca seng asli. Karna cucul senjata menyang arah Gatotkaca.

Gatutkaca nyobi nyingkrih kalian cara mabur sakdhuwur-dhuwure. Arwak Kalabendana duki dumadakan unjuk Kontawijaya kalian matur pengetahuan sangki khayangan, menawi mangkat Gatotkaca ditetapke dalu niki.


Gatotkaca namung serah adhap keputusan sangking para Dewata.

Gatotkaca gadah pesen nek mayite saget damel musnahne musuh, Kalabendana sekata.

Kalabendana banjur njojoh pusere Gatotkaca, damel senjata kunta.

Pusaka nikuwau sirna kalian wrangkane, nggeh meniko kayu seng taseh lebeat wetenge Gatotkaca.


Gatutkaca sampun sepi saknalika, arwah Kalabendana banjur nguncalake mayite menyang arah Karna.

Karan mlumpat lan lolos sangking pati.

Ananging kretane rusak, amergi ketiban mayite Gatotkaca.


Pamburine kereta kasebut, melesat lan mabur ing manasuka ara, lan newaske poro prajurit kurawa seng masuk ke teporo.

Akhire katah ingkang mati.Laire Gatotkaca


Gambar gatotkaca lahi, dan cerita wayang bahasa jawa

Makanya: Youtube.com


Raden Warkudara lan Dewi Arimbi bayine lahir, namung kanak-kanak anyir kang dilahirke kawujud raksasa, lan ari-arine dereng saget pedot sampun setunggal tahun, bayine niku mahu diparingi asma
“Tetuka” sekarang sedang
menjahit dina diparingi asmo
“Ghtut Kaca”
.


Amergo Tetuko, wujud raksasa (buto).

Raden Warkudara dan Sedulure Pandawa ngrasa isin ,.

Banjur para pandowo limo, ngusahaake supoyo Tetuko wujud manungso biasa, lan tali pusere pedot.


Banjar Arjuna diutus kanggo njalok pitulungane poro Dewa kanti semedi.

Ing wektu engkang sami Karna (panglima kurawa) uga nglampahi semedi jaluk senjata pusaka marang Dewa.


Kepasrahan lan kehusukan Arjuna semedi engkang dilakoni, damelaken goncangane khayangan, akhirnya Dewa damel hasil akan maringi pusaka.

Banjur
Bathra Narada
diutus maringke
“senjata wijaya danu”
marang Arjuna.

Teng mriki kedadean Bathra Narada, mboten saget mbedakne Arjuna lan Krana.


Peninggalan niku kepingin akhiripun diparingne Karna, sakwise Narada sadar.

Banjur ngabari Arjuna, akhiripun kedadean perang.

Namung pusakanipun mboten saget di pendet.


Ing wektu niku, khayangan keno masalah gedhe.
Mangkubumi Sekipu
sak patihe, ngobrak abrik khayangan, akhiripun para Betara kalah.

Banjur Sang Hyang Bathra Sultan, ngaku para Dewa akan golek jago damel nglawan Sekipu.

Akhiripun Batra Narada, diutus bakal mengelilingi jagad raya.


Ceritane pendek.

Narada mbeto, bayi Tetuka supoyo didadeake jago perang.

Banjur Sekipu mboten purun nglawan bocah cilik, akhire, Tetuka dilepas ke kawah kaleh beberapa pusaka.


Banjur, balunge digawe sangking wesi, brengose ​​sangking telegram, drijine sangking gunting, telapakane sangking cangkul.

Tetuku maleh wujud jejaka kang sampun dewasa.

Dan akhirnya diparingi asmo
Gathot Kaca lan Kacanegara.


Cerita Wayang Bahasa Jawa Arjuna

Gambar wayang arjuna

OLEH: Sakamiage.blogspot.com


Arjuno niku putra kang nomer telu (3) sangkil pasangan “Prabu Pandudewanata lan Dewi Kunti”.

Arjuna niku lambang manungsa seng nduwe aji-aji duwur ning ragu sakjroning tumindak.

Kasatria saka Madukarta, wujudake satria kang apik tanpo ana sedikit.


Teng jagad, ora ono seng bisa nandhengake kebagusane, amergi “Janaka” bunyi bahasa amal becik.

Lan Amal becik ora biso sisih klawan suwargo (jannah).


Pas ijik enom, Arjuna seneng golek guna-guna.

Dhekwene nggolek hobatan nang sapa ?.

Guru-gurune Arjuna yaiku: • Surat bahari Drona
  sangking Resi Drona Arjuna kagungan kesaktian terbukti, seng arane “Arya Sangkali lan Tanda terima Drona”.


 • Begawan Krepa

 • Resi Padmanaba

 • Begawan Kesawasidi

 • Lan sakpinuggalane


Pusakane pirang-pirang, kang asring dinggo yaiku: Kalanadhah, Kris Pulanggeni, Panah Merdaging, Haryas Sangkala, Rodha Dhadali, Pasopati.


Raden Arjuna satria polatan luruh jatmika, sakti sakti ampuh, penetapan samubarang, seneng tetulung marang sapadhane, mula niku ditresnani maka itu sapa bae.

Lan ora mokal yen bijine / garwane sakpirang-pirang.


Privat pewayangan,
wayang kelitik arjuna
diceritakne karena garwa 40, terampai pada beberapa wae seng kerep diceritakake dan dikenal.

Katah garwo seng diduweni Arjuna ing cerita pewayangan, namung ora gambar ksatriya seng serakah garwo, nanging Raden Arjuna saget katampa saka kabeh tunggalan.


Narasi Wayang Bahasa Jawa Anoman

Gambar wayang anoman

Maka itu: Sumbercenel.com


Kisahan wayang Hanoman yaiku bayi seng kawujud
Kethek
seng pembohong nang Mangsa Tretayuga kang dadi putra “Anjani”, Wanara wedhok.

Sakdurunge ndisik Anjani sakwadine ngrupakne widodari, gadah asmo “Punjikastala”.

Amergo mubarang tumpakne, dekwene liyar nyang donyo dadi “Wanara Wedok”.

Tumakne kasebat saget berpisah nek dhwekne riyen sawong putro seng wujude penitisan Siwa. Anjani rabi kaleh Kesari, sawiji wanarang ingkang perkasa. Sareng kalian Kasari, Anjani nglampahi tapa teng ngajenge Siwa. Supados Siwa purun bertransformasi damel putra dekne sedanten.

Amergi Siwa terkesan kaleh pengagungan engkang dilampahi sangking Anjani lan Kesar, dhekwene ngabulake nopo seng disuwun sedanten kalian ngandap teng donya dados Hanoman.

Keseleo setunggaling versi, nyeritaaken layak Anjani tapa dateng Siwa, teng panggonan liyo,
Pangeran Dasaratanglampahi putrakama nglakoke Putrakama Yadnya damel nyanggo ngandhap. Banjur dekne nrimo pirang-pirang panggonan damel diparakne marang para garwane. Banjur enten dina “Rama Bayen Laksaman”.

Satrugna lan Batra , nduwur kekarepne dewata, sakwiji manuk ngrebut panganan, lan nibakke dekwene ngi nginggil hutan, enten Anjani seng pula tapa. Bayu, sang Dewa Angen, ngrimaken panganan ben dugi teng tangane Anjani. Pungkasanipun Anjani dahar panganan kasebut, nuli lairan Hanoman.

Hanoman ngadhep Admiral, Rama, Sinta. Riuk setunggil versi ngaturaken, menawi Hanoman lair secara mboten supados, amergi hubungan antarane Bayu lan Anjani.


Diceritakake menawi teng mubarang dina, Dewa Bayu ndeleng kantun Anjani, Banjur dekwene ngekepi.

Anjani mangkel lan nesu amergi, mboten diajeni.

Dewa Ananging Bnyu jawab menawi Anjani mboten purun sangking demokan Bayu.
Dhekwene ngekepi Anjani ogang teng bangun, ananging enten sajroning atine.

Byu uga celatu, menawi mbesuk Anjani siap nglaerke, sawung putra engkang kekuatane setolok kalian Bayu dan paling pinter neng ing “Parwa Wanara”.Demikianlah cerita tentang bahasa jawa yang simpel, singkat dan memahamkan 🙂 semoga berharga dan apa yang kalian cari di Artikel ini.

Source: https://mudahdicari.com/%E2%88%9A-kumpulan-cerita-wayang-bahasa-jawa-paling-lengkap/