Cerita Adipati Karna Versi Jawa

Dicritakake ana putri kang ayu, sing jenenge Dewi Kunthi. Dewi Kunthi kawin karo Prabu Kumojoyo lan urip ing desa kerajaan sing jenenge “Pandhawa”. Dheweke dikaruniai anak sing jenenge, KARNA. Sawise Pirang tahun Haur Kunthi nduwe anak asuh meneh sing dijenengake ARJUNA.

Haur Kunthi sayang banget marang Arjuna, ndelok kabeh iku Karna ngarasa awake gak diperhatekne marang ibune, Karna sampek nguncali watu marang ibune, Dewi Kunthi utawa ibune iku langsung nesu marang Karna, minus gak sadar Dewi Kunthi ngomong kang sing gak apik marang Karna sing nyebabake Karna lara ati. Akhire Karna milih lunga saka Kerajaan Pandhawa.

karna tanding

Sawise pirang-pirang tahun Karna lunga saka kerajaan, ibune teradat nggoleki lan nangisi karna. Ing sawijining dina , ibune mikirne Karna lan njaluk marang para dewa ngge nemokake dheweke karo Karna. Ora suwe , keprungu swara bocah enom swarane fertil Karna.

Ing kastil Karna ketemu ibune, nanging pamrih mbalike Karna ing kerajaan dudu kanggo cak bertemu kulawarga lan dulure. Nanging maksude Karna yaiku kango ngerteni kahanan ibune lan karna nyuwun restu kanggo dadi Ksatria perang. Ibune ora ngrestuake amerga yen dadi Ksatria perang padha karo Karna nglawan adhi adhine dhewe. Karna ora nggagas, lan dheweke langsung lunga ninggalake ibune kang nangis amerga kaputusan Karna.

Akhire, bantahan antara Arjuna saka kesatrian Madukara dadi Ksatria perang Negara Amarta melawan Adipati Basukarna utawa Karna saka Awangga dadi Ksatria perang Negara Astina. Prabu Salya lan Sengkuni nduwe rajah arep mateni Abimanyu, sawijining momongan saka Arjuna, Amerga pihak Astina weruh Kerajaan Amarta arep diturunake marang Abimanyu, amerga kuwi sasaran utamane yaiku mateni Abimanyu.

Pas wektune perang, Abimanyu wis akeh katusuk anak asuh kirana, nanging Abimanyu tetep nahan nganti mati. Sawise, Mase Semar nemokake mayit Abimanyu sing gletak normatif. Mase Semar lan Kresna yaiku kakak Arjuna bingung mikirake Kerajaan Amarta. Arjuna sing durung ngerti katiwasan putrane terus nyusun rencana kanggo mbinasakake Ngastina. Sawise ngerti katiwasan putrane, Arjuna langsung bertamadun dhewe kanggo nglawan Prajurit Ngastina.

arjuna dan karna

Kurawa ngrasa suka, amerga dapat mateni Abimanyu. Nanging tanpa diweruhi, Abimanyu nduwe garwa sing pula mbobot, lan mengkone anak iku sing ngantikake Abimanyu. Karna nantang Arjuna kangge ndang perang. Nanging Arjuna nulak, amerga dheweke ngerti Karna iku sadulur kandhunge dhewe. Karna ngongkon Arjuna njupuk senjatane.

Nanging Arjuna nulak nggo perang. Akhire atine Karna luluh, terus Karna lan Arjuna rerangkulan. Karna sadar Arjuna iku adhi siji-sijine sing didhuweni. Ibune weruh lan ngrasa seneng. Nanging Karna nguculake pelukanne, lan nuduh Arjuna sekongkol arep balung dheweke saka mburi. Akhire Karna lan Arjuna perang , ibune nangis pengin yen putra-putrane iku mandhekake perang iku. Akhire Arjuna start.

Arjuna sengaja ngalah demi Ibune, lan pengin kendati atine Karna dapat luluh. weruhan kuwi Kurawa ngguyu cekakakan amerga Arjuna kalah. Nanging perang iku tetep sida, tan saya sensual. Wektu pertentangan kalakon hebate ana keanehan loro ksatria sing pinter manah iku padha-padha ngetokake akeh momongan pendar nanging ora enek siji wae sing kena.

Kadang mandheg banjur padha pepandang, padha netesake banyu indra penglihatan. Prabu Salya(Kusir Karna) lan Ratu Kresna (Kusir Arjuna)kalorone ngerti, kaloro-lorone putra Dewi Kunthi iku ora ubah tega mateni sampek nglarani sithik wae dadi ora enek kilat sepan sasaran.

Wektu padha saling tempur, tukar ngetokake senjata saktine, saling ngudanke pendar nanging ora ana sawijining panah sing kena ing jasmani. Sunan Kresna dadi kusir Arjuna lan botohe Amarta (Pandawa) ngerti persis senjata Pasopati sing dipasang ing gandewa Arjuna.

Dadi Lawai kusir jaran disentak dadi jaran gerak mangarep pas wektu Pasopati wucul saka gandewa sing awale diarahke mung ning ngarep Karna nanging amerga kereta gerak mangarep dadi Senjata Sakti Pasopati pas ngeneki gulu Adipati Basukarna utawa Karna.

Anak Dewa Surya iku mencelat kenek kereta sampek nganti ajur. Kaweruhan kabehiku Dewi Kunthi utawa ibune Karna lan Arjuna, ngerti peso anake kang pertama iku bener lunga kanggo salawase.

Cak dapat kasih atas kunjungannya

Kunjungi Toko
BALINGGA SHOP
Untuk Antaran Komoditas UKM dan UMKM Jateng.

Source: https://www.asaldansejarah45.com/2020/09/lengkap-cerita-wayang-lakon-karna.html