Berapa Kemungkinan Muncul Tanaman Mangga Berbuah Lebatrasa Hambar Pada F2nya

Soal

Tanaman mangga berbuah lebat dominan terhadap I; berbuah rendah. Sedangkan gen M: menyebabkan rasa manis dominan terhadap gen m: rasa bersut. Jika disilangkan manusia lebat manis (LIMM) dengan orang deras senderut (LImm), maka perbandingan fenotipepada F 2 nya adalah ….

Pokok kayu pauh berbuah lebat dominan terhadap I; bertelur sedikit. Sementara itu gen M: menyebabkan rasa manis dominan terhadap gen m: rasa asam. Takdirnya disilangkan basyar baplang manis (LIMM) dengan individu baplang asam (LImm), maka proporsi fenotipe lega F2nya adalah ….space

  1. lebat manis : lebat asam: adv minim manis : abnormal asam = 2:2:2:2space

  2. rimbun manis : baplang cemberut: sedikit manis : sedikit asam = 3:1:3:1space

  3. lebat manis : lebat asam: sedikit manis : sedikit asam = 1:3:1:3space

  4. deras manis : deras asam: rendah manis : invalid asam = 3:3:1:1space

  5. lebat manis : rimbun bersut: sedikit manis : sedikit asam = 1:1:3:3space

Jawaban

perbandingan fenotipe yakni 3 : 3 : 1 : 1

perbandingan fenotipe yaitu 3 : 3 : 1 : 1space

Pembahasan

Pembahasan

Pilihan jawaban yang bermartabat merupakan D. Cari F 1 justru dahulu: P 1 : LIMM x Llmm G 1 :LM, lM x Lm, Im F 1 :LLMm, LlMm, LlMm, llMm Selepas itu mencari F 2 P 2 : LlMm x Llmm G 1 : LM, Lm, lM,lm x Lm, lm F 2 : LM Lm lM lm Lm LLMm LLmm LlMm Llmm lm LlMm Llmm llMm llmm F 2 pecah persilangan tersebut yaitu : Lebat manis : LLMm, LlMm = 3buah Lebat asam : Llmm, LLmm = 3buah tidak lebat manis: llMm = 1buah tidak deras asam : llmm = 1buah Kaprikornus, perbandingan fenotipe yaitu 3 : 3 : 1 : 1


Pilihan jawaban yang benar adalah D.space

Cari F1
terlebih dulu:P1
:LIMM x LlmmG1
: LM, lM x Lm, Im
F1  : LLMm, LlMm, LlMm, llMmSetelah itu berburu F2
P2
: LlMm x Llmm
G1
: LM, Lm, lM,lm x Lm, lm
F2
:


LM Lm lM lm
Lm LLMm LLmm LlMm Llmm
lm LlMm Llmm llMm llmm

F2
dari persilangan tersebut yakni :space

Jadi, perimbangan fenotipe yaitu 3 : 3 : 1 : 1space

788

Source: https://roboguru.ruangguru.com/question/tanaman-mangga-berbuah-lebat-dominan-terhadap-i-berbuah-sedikit-sedangkan-gen-m_QU-4767O014