Ayat Alquran Tentang Kekuasaan Allah

Hasil pencarian tentang
hadis+tentang+yuridiksi+dan+pemberian++Almalik

(Para malaikat itu mengomong, “Apakah kamu merasa heran
tentang
perintah
Almalik) ialah
pengaturan-Nya (itu…adalah
hidayah
Almalik
dan
keberkatan-Nya dicurahkan atas kalian) hai (ahlul stanza) batih Nabi Ibrahim…(Sesungguhnya
Sang pencipta
Maha Terpuji) lewat terpuji (lagi Maha Pemurah”) Maha Pengasih.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ

Pergilah kalian, maka carilah berita
mengenai
Yusuf
dan
saudara sekandungnya) artinya carilah berita
tentang…keduanya (dan
jangan kalian berputus agak) putus harapan (berasal
belas kasih
Allah) dari
rahmat-Nya (Sesungguhnya…tiada berputus asa dari
rahmat
Allah
melainkan kaum yang kafir.”)

Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita
mengenai
Yusuf
dan
saudaranya
dan
jangan kamu berputus…asa berpokok
rahmat
Sang pencipta….Sesungguhnya tiada berputus duga dari
kasih
Allah, melainkan kabilah nan dahriah”.

Bagaimana kalian sebatas hati bikin tidak bergumul di jalan
Yang mahakuasa, sementara itu orang tua renta lanang, wanita…dan
momongan-anak nan lemah caruk memohon pertolongan kepada
Sang pencipta
seraya berkata, “Duhai Tuhan kami,…keluarkanlah kami dari
kekuasaan
bani adam-makhluk yang zalim….Tempatkanlah kami berada di dalam
dominasi
orang-insan nan beriman dengan
kekuasaan
dan
rahmat-Mu.

Para malaikat itu berucap: “Apakah dia merasa heran
tentang
ketetapan
Halikuljabbar?…(Itu adalah)
rahmat
Allah
dan
keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait!…Sesungguhnya
Allah
Maha Terpuji lagi Maha Pemurah”.

Dan
Sira telah menundukkan untukmu segala apa yang di langit
dan
segala nan di bumi semuanya, (perumpamaan
rahmat)…Sesungguhnya pada yang demikian itu mendalam terdapat pertanda (kekuasaan
Sang pencipta) lakukan kaum yang

Sekiranya tidak ada kekuatan
Sang pencipta
dan
kasih-Nya kepada sira semua di dunia
dan
di akhirat, niscaya kamu…ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan engkau
mengenai
berita bohong itu.

(Yang dibacakan ini merupakan) penjelasan
tentang
karunia
Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria,

Ibrâhîm menjawab, ‘Aku tidak akan perantaraan kotong asa dari kasih sayang
Allah….Sebab, hanya orang-orang sesat yang tidak mengetahui kemuliaan
kekuasaan-Nyalah yang berputus asa dari…rahmat-Nya

Apalagi kamu heran, wahai Muhammad, terhadap keingkaran mereka akan kebangkitan kendatipun bukti- bukti
kekuasaanAllah
telah ada….Mereka menghinamu karena keherananmu
dan
pernyataanmu
adapun
kebangkitan itu.

Itulah sebagian wahyu Tuhan kepadamu, berupa makrifat yang benar
adapun
Zat
Halikuljabbar
dan
tentang
kebaikan…Janganlah beliau menjadikan sekutu kerjakan
Tuhan
sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka jahanam internal keadaan…–baik dalam pandanganmu sendiri alias dalam rukyat basyar lain–terhina, binasa
dan
dijauhkan dari…rahmat
Tuhan.

Senyatanya apa yang dipaparkan al-Qur’ân
akan halnya
kisahan ini merupakan bukti kesahihan para rasul
dandominasi
Allah.

(internal keadaan terlaknat) dalam keadaan dijauhkan berasal
hidayah
Allah….(Di mana saja mereka dijumpai) ditemui (mereka ditangkap
dan
dibunuh dengan sekuat-kuatnya) yakni keputusan…akan halnya
arwah mereka ini berdasarkan perintah berpokok-Nya.

Di dunia, mereka Kami usir berpokok
pemberian
Kami,
dan
di hari yaumudin mereka teragendakan cucu adam-insan nan binasa…(Apa nan sudah diceritakan dalam dua ayat ini
tentang
keadaan mereka adalah bukti kemurkaan
Halikuljabbar).

Allah
menerimakan perumpamaan cem-ceman Fir’aun kepada turunan-orang Mukmin, saat ia berkata, “Ya Illah,…bangunlah untukku sebuah rumah yang intim dengan
anugerah
Engkau di surga….Selamatkanlah aku dari
otoritas
dan
perbuatan Fir’aun yang sangat lalim,
dan
selamatkanlah aku dari

(Sang pencipta
meneguhkan iman sosok-orang yang beriman dengan ucapan yang loyal itu) yaitu kalimat tauhid itu…(di marcapada
dan
di akhirat) merupakan di alam kubur, ketika dua bani adam malaikat meminta kepadanya
mengenai…yang beriman dapat menjawabnya dengan bersusila; demikianlah menurut takrif yang disebutkan di dalam
hadis…Imam Bukhari
dan
Imam Muslim (dan
Sang pencipta
menjerumuskan orang-makhluk yang lalim) merupakan basyar-orang kafir;…Bahkan mereka hanya mengatakan, “Kami tak tahu,” demikian menurut keterangan dalam
perkataan nabi
(dan
memperbuat

Dan
apabila Kami merasakan kepada manusia suatu
belas kasih, sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka, mulai-tiba…mereka mempunyai helat daya kerumahtanggaan (berkiblat) tanda-tanda
kekuasaan
Kami….Katakanlah: “Sang pencipta
lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu)”.

(Jikalau bukan cak semau hadiah
Allah
dan
rahmat-Nya kepada kalian semua di mayapada
dan
di akhirat, niscaya…kalian ditimpa, karena pembicaraan kalian) hai golongan yang mengaibkan (tentang
berita bohong itu, hukuman

Dan
bukan main jikalau kamu menanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit
dan
bumi?”…, niscaya mereka menjawab: “Tuhan“….Katakanlah: “Maka terangkanlah kepadaku
tentang
apa yang beliau seru selain
Allah, kalau
Allah
hendak mendatangkan…hendak memberi
rahmat
kepadaku, apakah mereka dapat mencegat
rahmat-Nya?….Katakanlah: “Cukuplah
Allah
bagiku”. Kepada-Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.

Duhai hamba allah mukallaf (orang yang dihinggapi tugas-tugas agama), ketahuilah dengan yakin bahwa
Allah
memiliki…segala apa nan terserah di langit
dan
di manjapada….Dia menyiksa barangkali yang Dia kehendaki dengan kebijaksanaan
dan
otoritas-Nya,
dan
mengampuni boleh jadi yang…dikehendaki-Nya dengan kebijaksanaan
dan
karunia-Nya….Sesungguhnya
Halikuljabbar
Jabar atas apa sesuatu.

Melalui tangan Mûsâ, Kami menunjuk-nunjukkan kepada Fir’aun mukjizat konkret yang menguatkan kerasulan
dan…legalitas
tentang
Halikuljabbar
dan
kontrol-Nya nan dikabarkan maka dari itu Mûsâ….Cuma demikian, Fir’aun tetap kufur
dan
mendustakan semua itu. Ia culas bakal mempercayainya.

Wahai Rasul, ingatkanlah insan-orang nan tertipu dengan harta benda
dan
kekuasaan
mengenai kematian…Qârûn, Fir’aun, Hâmân
dan
akan halnya
syariat
Allah
yang menjalari mereka berupa kehancuran individu-orang yang…Yang mahakuasa
telah mengirim Mûsâ kepada mereka dengan mukjizat yang jelas, yang menunjukkan kebenarannya….Kemudian, dengan sikap berlagak, mereka mendustakannya
dan
celih untuk memufakati seruannya….Mereka tidak akan dapat mengungguli
kontrol
Sang pencipta
dengan berusaha menghindari azab-Nya.

Tuhanmu lebih mengarifi
tentang
engkau….Dia akan menjatah
hadiah
kepadamu takdirnya Sira memaui
dan
Dia akan mengazabmu, jikalau Kamu memaui….Dan, Kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Selesailah ihwal mereka
dan
hilanglah jejak mereka dari negeri itu, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal…Ihwal mereka menyiratkan sesuatu yang harus diperhatikan
dan
dijadikan pelajaran, bahwa kaum Tsamûd telah…meniadakan tanda-cap
kekuasaan
Tuhan, Halikuljabbar mereka….Oleh karena itu, mereka dihancurkan
dan
dijauhkan dari
rahmat
Allah.

Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, “Aku bernaung kepada Zat-Mu,”
perkataan nabi
ini…Dan
Rohaniwan Muslim meriwayatkan
mengenai
sabda Nabi saw., “Aku memohon kepada Illah agar Ia lain menjadikan…Dan
sehubungan dengan
hadis
pertama, Imam Mukmin mengatakan bahwa kejadiannya pasti akan ada sekadar hanya…(Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan) menerangkan kepada mereka (mengenai
ayat-ayat) yang menunjukkan…kepada
kekuasaan
Kami (kali belaka mereka mau memahaminya) mereka mau mengetahuinya bahwa apa yang

Ini adalah (penjelasan
tentang
kasih
Rabb kamu kepada hamba-Nya) lafal ‘abdahu menjadi Maf’ul semenjak Rahmah

Ayat berikut ini turun
akan halnya
orang-anak adam Yahudi, (Sesungguhnya orang-manusia yang ondok) kepada…manusia (segala-apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan
dan
petunjuk) sebagaimana ayat rajam
dan
tentang…(setelah Kami jelaskan kepada orang dalam Alkitab) yakni Taurat (mereka itu dikutuk maka dari itu
Almalik) maksudnya…disingkirkan-Nya dari
pemberian-Nya (dan
dikutuk sekali lagi oleh bani adam-makhluk lainnya dengan mendoakannya

Almalik
di alam raya (âyât kawniyyah) di malam
dan
di siang hari,
dan
suratan manusia sreg hari kiamat…Kemudian dijelaskan pula
tentang
kemuliaan hamba allah, penjelasan
Halikuljabbar
tentang
penderitaan-Nya di hari akhirat…N domestik ayat selanjutnya,
Allah
mengisyaratkan
akan halnya
geta al-Qur’ân, kemudian meributkan
adapun…ayat-ayat begitu juga al-Qur’ân
dan
bagaimana manusia menyikapinya,
tentang
pengaruh
Tuhan
lakukan mendatangkan…ketunggalan
dan
kebesaran
kontrol
Kami.

Apakah dia tidak melihat, aduhai sosok, berlepas yang berlayar di laut dengan
belas kasih
Allah
dengan membawa…segala nan bermanfaat bagi kalian, untuk menunjukkan kepada kalian sebagian keajaiban ciptaan-Nya
dan…bukti-bukti
pengaturan-Nya….Sesungguhnya di dalam itu semua terletak bukti-bukti bagi orang yang selalu bersabar atas provokasi
dan

Katakanlah: “Dengan guna
Allah
dan
hidayah-Nya, hendaklah dengan itu mereka ki berbahagia….Kurnia
Allah
dan
rahmat-Nya itu adalah makin baik berpokok apa yang mereka kumpulkan”.

Source: https://tafsirq.com/topik/hadis%2Btentang%2Bkekuasaan+dan+rahmat+%2BAllah

Posted by: gamadelic.com