Arti Sakinah Mawaddah Warahmah Till Jannah Artinya

Home » Kongkow » Religi Islam » Denotasi dan Penjelasan Kemujaraban Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah

Pengertian dan Penjelasan Keefektifan Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah

– Sabtu, 07 Mei 2022 | 07:00 WIB

Pengertian dan Penjelasan Arti Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah

Tiga perkenalan awal utama (SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH) tersebut sejatinya merupakan istilah khas Arab-Islam yang dirujuk semenjak QS. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara isyarat supremsi-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri bermula jenismu sendiri (manusia), biar kamu mengarah dan merasa tenteram (sakinah)kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang(mawaddah wa warahmah). Sepatutnya ada pada yang demikian itu benar-benar terletak perlambang (kemahaan-Nya) buat kaum yang berfikir.” (QS. Ar Kepala susu [30]:21)


SAKINAH

Sakinah menurut bahasa berarti kesejahteraan, ketenteraman, ketahanan, dan kesenangan. Privat sebuah pernikahan, Pengertian sakinah berjasa membina maupun membangun sebuah apartemen tangga yg penuh dengan kesejahteraan, ketentraman, ketenangan dan pelalah berbahagia.

Sakinah berasal dari perkenalan awal litaskunu (diambil dari kata litaskunu ilaiha dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum, 30:21) sakana – Sakinah nan berarti Tenang, “Tuhan SWT sudah lalu menciptakan perjodohan kerjakan turunan hendaknya yang satu merasa tenteram terhadap yang tak” Jadi Sakinah dapat diartikan secara primitif dengan aman, tentram, tenang dan silih mereservasi. Isteri dapat menjadi palagan berteduh untuk laki dan begitu juga sebaliknya.

Makna Litaskunu menurut Ibnu kastir :

  • Lita’ Tafu : Saling mengikat hati (QS. Al-Anfal : 63) Faktor ikatan hati adalah iman, bukan harta, geta, apalagi cahaya muka seseorang.
  • Tamilu ‘Ilaiha : Kamu condong kepadanya. Menghadap manah, pikiran, tangggung jawab. Di sini akan diketahui bahwa pikulan koteng isteri ialah taat kepada laki. Jadi, matang, mencuci, dan lain sebagainya itu bukanlah sebuah kewajiban, melainkan perbuatan internal rajah loyalitas pada laki.
  • Tadma’inubiha : Kamu merasa tenang dengannya. Secara sederhana Sakinah adalah Senyap, Tentram .


MAWADDAH

Mawaddah menurut bahasa berarti Sayang atau harapan. Dalam sebuah Pernikahan, cinta adalah hal terdepan yang harus cak semau dan selalu cak semau pada sebuah pasangan laki Istri gelap. Dan Mawaddah bermakna gelojoh mencintai baik dikala senang ataupun sedih. Mengenai pengertian mawaddah menurut Imam Ibnu Katsir adalah al mahabbah (rasa comar), Intern tafsir al Alusi penulis mengutip pendapat Hasan, Mujahid dan Ikrimah yang menyatakan mawaddah merupakan makna kinayah dari jalinan yaitu jima’ sebagai konsekuensi dari pernikahan.

Menurut Hasan Al-Basri, mawaddah adalah metamorfosa berpunca koneksi suami ayutayutan. Sekiranya rumah strata adalah mesin, maka mawaddah adalah dinamonya.
Di antara ciri Mawaddah adalah :
a. Saling memberi hadiah.
b. Selalu memahfuzkan kebaikannya.
c. Selalu berkomunikasi dan saling terbabang.

Mawaddah adalah sebuah kelapangan dada cak bagi ubah menerima kekurangan masing-masing

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun yakni baju bagi mereka.” (QS Al-Baqarah [2]: 187)
(Junjungan Istri) harus tukar meliputi kekurangan pasangannya suatu selevel lain dan bersinergi untuk mempersembahkan yang terbaik.


WA-ROHMAH

Sedangkan Warrohmah sememangnya terdiri mulai sejak dua pembukaan yaitu kata wa disini hanya ibarat kata penghubung yang maknanya “dan” seterusnya diikuti perkenalan awal dasar rohmah yang artinya kasih sayang. Wa-Rahmah Ini adalah hasil akhir pecah sakinah dan mawaddah yaitu belas kasih cangap, Ada pula yang mengatakan bahwa ar-rahmah bagi khalayak nan sudah wreda, padahal mawaddah bertindak cak bagi orang yang masih muda.
Implementasi dari mawaddah wa rahmah ini adalah sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, memaklumi eigendom dan bagasi saban antara lain mengasihkan rezeki bagi adam.

Sumber :Cari Kata sandang Lainnya

Source: https://www.utakatikotak.com/Pengertian-dan-Penjelasan-Arti-Sakinah-Mawaddah-dan-Warahmah/kongkow/detail/18405