Arti Dari Surat Al Fatihah

arti al fatihah

Arti surat Al fatihah yakni sahifah pembuka al-alquran, ayat pertamanya berarti dengan nama Yang mahakuasa nan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Surah al-fatihah merupakan surah pembuka dalam al-quran. Surah ini diturunkan dimekkah nan terdiri dari 7 ayat dan surah pertama nan dibaca seseorang dalam setiap rakaat shalat.

Surah ini memiliki banyak keunggulan diantaranya Ummul-Kitab (Indung Kitab) alias Ummul-Quran (Induk Alquran) yang merupakan emak dari semua Al-alquran.

Nama lainnya adalah As-sab’ul Matsani (sapta nan berulang ulang) karena besaran surah al-fatihah sebanyak 7 ayat nan dibaca repetitif-ulang dalam shalat, Asy-Syifa alias Ar-Ruqyah.

Bacaan Beserta Terjemahan Berbunga Surah Al-Fatihah

Ayat 1

arti al fatihah

‘bismillāhir-raḥmānir-raḥīm’

Artinya: Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Penyayang.

Ayat 2

arti al fatihah

‘al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn’
Artinya: Segala puji bikin Allah, Tuhan seru sekalian alam.

Ayat 3

arti al fatihah

‘ar-raḥmānir-raḥīm’
Artinya: Yang Maha Penyayang lagi Maha Penyayang.

Ayat 4


‘māliki yaumid-dīn’
Artinya: Nan Menuntaskan yaumul.

Ayat 5


‘iyyāka na’cangkuk wa iyyāka nasta’īn’
Artinya: Hanya kepada-Mulah hamba mengabdi dan hanya kepada-Mulah hamba meminta pertolongan.

Ayat 6


‘ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm’
Artinya: Tunjukkanlah kepada kami perkembangan yang lurus

Ayat 7


‘ṣirāṭallażīna an’amta ‘alaihim gairil-magḍụbi ‘alaihim wa laḍ-ḍāllīn’

Artinya: (merupakan) jalan hamba allah-orang yang telah Kamu beri nikmat kepadannya, bukan (perkembangan) mereka nan dimurkai, dan bukan (pula urut-urutan) mereka yang sesat.

Alat pencernaan Surah

Ummul Qur’an (induk Al-Qur’an) merupakan salah suatu merek bukan nan disandang Al-Qur’an. mengapa demikian?

Karena  isi nafkah ketujuh ayatnya merupakan intipati dari Al-Qur’an, meliputi aqidah, ibadah, syariah, keyakinan atas periode akhir, keyakinan atas adat luhur Tuhan, pengesaan dalam penyembahan, juga aplikasi uluran tangan melewati doa.

Isi kandungan surah al-fatihah menghampari :

 • Ayat pertama dan ketiga

  Menyakini Allah dengan segala sifat keutamaanNya.
 • Ayat kedua


  Menyakini bahwa Halikuljabbar telah mencurahkan karunia sayang-Nya dan menciptakan serta mengatur sejagat. Karena Almalik adalah Sang Penguasa alam.
 • Ayat keempat

  Menyakini bahwa hanya Allah nan memafhumi dan menentukan hari penutup.
 • Ayat kelima

  Meyakini bahwa lain ada Dzat lain yang cukup disembah dan dimintai uluran tangan kecuali Allah SWT. Sehingga ayat ini kebal adapun kedatangan, kepasrahan dan totalitas.
 • Ayat keenam dan ketujuh

  Agar manusia hidup dengan mematuhi segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya agar Yang mahakuasa gegares menunjukkan umatNya ke jalan nan benar dan mudah.

Hendaknya Bacaan dan arti manuskrip Al-Fatihah tadi menjadi amal ibadah kita nan diridhai Tuhan SWT dan mendapat pahala-Nya.

Mudahmudahan pertinggal Al-Fatihah ini selalu kita baca mula-mula boleh jadi saat akan melakukan sesuatu. Serta marilah kita membiasakan diri kita bagi mendaras Al-Quran setiap waktu sebagai amal rutin kita yang insya Allah akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin.

Source: https://saintif.com/arti-al-fatihah/

Posted by: gamadelic.com