Apa Yang Dimaksud Zakat Mal

Zakat mal menjadi panduan bikin zakat-zakat kontemporer di era waktu ini.

Ustadz Ahmad Sarwat Lc, MA dalam buku “Seri Fiqh Hayat 4: Zakat”, jenis zakat mal ada 6 jenis yakni: zakat pertanian, zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat barang bursa, zakat rikaz, zakat ma’adin (lombong).

Berikut dalil 6 zakat harta benda yang dikutip dari buku Seri Fiqh Atma 4: Zakat karangan ustaz Ahmad Sarwat, Lc, MA:

 • Zakat Perladangan
  Dari Anak lelaki Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW berujar,”Pohon yang disiram oleh langit atau perigi maupun atsariyan, zakatnya ialah sepersepuluh. Dan tanaman yang disirami zakatnya sehelai dari sepersepuluh.”(HR Jamaah )Nan dimaksud dengan ‘atsariyan’ adalah tipe tanaman yang sukma dengan air dari hujan angin atau mulai sejak tanaman tidak dan enggak membutuhkan penyiraman maupun pemeliharaan oleh manusia.
 • Zakat Hewan Peliharaan
  “Terbit Muaz kedelai Argo ra, Nabi SAW mengutusnya ke Yaman dan memerintahkan bakal menjumut zakat terbit tiap 30 ekor sapi faktual seekor tabiah (Tabi’ah adalah sapi betina ataupun jantan yang sudah lalu genap berusia 1 tahun dan masuk waktu ke-2. Sedangkan musinnah yaitu sapi betina nan sudah genap berusia 2 tahun danmasuk tahun ke-3), berpangkal setiap 40 ekor sapi berwujud seekor musinnah.” (HR Ahmad Tirmizy Al-Hakim)
 • Zakat Kencana dan Argentum
  Emas yang kurang bermula 20 mitsqal dan fidah nan kurang terbit 200 dirham lain ada kewajiban zakat atasnya. (HR Ad-Daruquthny)Dari Abi Said Al-Khudri ra bahwa Rasulullah SAW bercakap, “Perak yang kurang dari 5 awaq tak cak semau kewajiban zakatnya.” (HR Bukhari)
 • Zakat Barang Perniagaan
  Mulai sejak Samurah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW mensyariatkan kami bakal mengecualikan zakat berbunga barang yang siapkan untuk komersial. (HR. Tepung Daud)Kalimat “alladzi nu’ lomba lil-bai’i” artinya adalah benda atau barang yang kami persiapkan lakukan diperjual- belikan. Jadi zakat ini memang bukan zakat jual-beli itu koteng, melainkan zakat yang dikenakan atas barang nan dipersiapkan buat diperjual-belikan.
 • Zakat Rikaz dan Maadin
  Syariah Islam telah menetapkan bahwa zakat untuk rikaz adalah seperlima bagian, ataupun senilai 20 % berpangkal besaran harta nan ditemukan. Seperti perkataan nabi Rasulullah: “Zakat rikaz adalah seperlima.” (HR.Bukhari)

Source: https://www.sinergifoundation.org/apa-saja-yang-termasuk-dalam-zakat-mal/

Posted by: gamadelic.com