Al Khawarizmi Ahli Dalam Bidang

Bernama Abu Ja’far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Menurut Toomer beliau berasal dari Khwarizm (bahagian daksina laut aral di asia tengah). Beliau dilahirkan ketika pemerintahan Harun al-Rashid, iaitu khalifah kelima dinasti kerajaan Abbasiyah. Kekaisaran Khalifah Harun al-Rashid sangat luas, bermula berasal Kota Banghdad merentasi laut Mediteranean hingga ke India. Beliau membudayakan budaya ilmuwan yang tinggi nan tidak berkembang dalam dunia arab puas ketika itu. Harun al- Rashid memiliki dua anak lelaki, yang sulung bernama al-Amin manakala yang lebih remaja bernama al-Makmun. Harun al-Rashid meninggal kerumahtanggaan perian 809 selepas terwalak konflik perang sipil yang tercetus detik itu.

Al-Makmun menang kerumahtanggaan konflik perang tersebut di mana al-Amin dikalahkan dan dibunuh sreg tahun 813. Setelah itu, al-Makmun menjadi khalifah dan memerintah kerajaannya mulai sejak Kota Baghdad. Beliau menyinambungkan konsep intelektual ilmu yang dimulakan oleh ayahnya dan mendirikan sebuah akademi yang dipanggil House of Wisdom. Banyak karya falsafah dan sains Yunani diterjemahkan pada ketika itu. Beliau juga membina sebuah persuratan manuskrip, perpustakaan penting yang pertama ditubuhkan selepas Alexandria. Taman bacaan ini bertakung karya-karya terdepan dari Byzantium. Sebagai komplemen kepada House of Wisdom, al-Makmun mendirikan sebuah balai cerap cak bagi kegunaan ahli astronomi Mukminat seharusnya dapat membina pengetahuan yang diperolehi dari orang-sosok terdahulu.

Al-Khwarizmi dan rakannya iaitu Banu Musa adalah jauhari nan ditugaskan untuk berkhidmat di House of Wisdom tersebut. Tugas mereka di sana melibatkan penterjemahan manuskrip alamiah Yunani disamping belajar, dan menulis tentang algebra, ilmu ukur dan astronomi. Pekerjaan mereka di asal Khalifah al-Makmun menyebabkan al-Khawarizmi mendedikasikan dua risalah teksnya kepada khalifah. Satu risalah berkaitan algebra dan satu lagi berkaitan astronomi. Risalah algebra iaitu Hisab al-jabr wa al-muqabala merupakan risalah terpenting dan paling terkenal dari semua hasil karya al-Khawarizmi. Tajuknya sahaja telah membagi gambaran tentang algebra dan merupakan amung penulisan awal berkenaan algebra.

Ketokohan al-Khawarizmi

Terdapat percederaan daripada sesetengah pihak yang menyatakan kerja-kerja yang dilakukan oleh al -Khawarizmi adalah bertambah kepada kerja yang pernah dilakukan maka itu Euclid. Kejadian ini kerana Euclid ialah sendiri tokoh yang hidup dalam dua zaman iaitu zaman celik dan zaman kegelapan. Semasa zaman celik ia banyak menghasilakan pelbagai kerja berkaitan matematik. Al-Hajjaj merupakan sahabat seera al-khawarizmi yang telah sekufu-sama menterjemahkan karya-karya dan hasil kerja Euclid. Kemungkinan karya-karya al-khawarizmi dipengaruhi makanya Euclid tetap ada. Akan doang barat telah mengesahkan bahawa al-Khawarizmi adalah bapa kepada Algebra.

Al-Khawarizmi pula sudah lalu menghasilkan beberapa perkara yang menakjubkan. Antaranya yaitu:-

 • menguraikan persamaan (A + BX x (C +Dx)
 • Anda pun bukan belaka menumpukan kepada Algebra satu-satunya-mata tetapi beliau juga cuba menyelesaikan permasalahan tentang menghitung luas, tulangtulangan, isipadu sfera pepejal, isipadu kon, dan isipadu piramid. Memang kerja-kerja ini telah dilakukan sebelumnya oleh pandai-ahli sains pada zaman hindu dan Hebrew, tetapi barang apa yang dilakukan beliau sudah lalu menyerahkan lebih kesempurnaan kepada kerja-kerja tersebut.
 • Gerbang ketiga dalam bukunya terhasil di mana engkau cuba menerangkan konsep dan hukum pembahagian harta mengikut selam “Al-Faraid”.
 • Beliau kembali telah menulis sebuah pokok nan membicarakan tentang sistem nombor intern versi arab. Resep tersebut sudah dikatakan hilang oleh orang-khalayak barat. Versi asal dalam bahasa arab telah hilang manakala varian latin anak kunci tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris berjudul
  Al-Khwarizmi on the Hindu Art of Reckoning
  berasal pustaka radiks latin
  Algoritmi de numero Indorum.
 • Beliau telah menukarkan sistem nombor India nan bermula dengan  1,2,3,4,5,6,7,8,9,0  kepada sistem 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  kemudian disambung dengan 10,11,12,13 dan seterusnya. Dalam buku tersebut diletakan kaedah persamaan diberi punca dan ganda. Edisi latin dikatakan telah ditokok tambah dan bukannya sebagaimana karya radiks.


Source: https://astronomi.my/al-khawarizmi-tokoh-falak-dan-matematik/

Posted by: gamadelic.com